NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BUURTEN
 BETERE BUURTEN
 GOEDE EN SLECHTE
 PER STAD
 EXTREMEN
 VERANTWOORDING
 BRONNEN
 LINKS

Betere buurten in nieuwe steden

Door onze redacteur Dick van Eijck
Rotterdam, 18 dec. In nieuwe gemeenten als Haarlemmermeer, Almere en Zoetermeer woont vrijwel de gehele bevolking in 'betere buurten'. In een vergelijking van 33 Nederlandse steden scoren vrijwel alle buurten in deze nieuwe steden bovengemiddeld op een door NRC Handelsblad samengestelde index. Hierin zijn onder meer gegevens verwerkt over inkomens, samenstelling van de bevolking en woonomgeving.

Voor dit onderzoek zijn databestanden verwerkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van 33 gemeenten. Op basis hiervan is een klassement opgesteld van de grotestadsbuurten in Nederland. De buurten zijn in vier categorieën verdeeld: ruim boven het gemiddelde, iets boven het gemiddelde, iets onder het gemiddelde en ruim onder het gemiddelde.

Het onderzoek laat de patronen in de achterstand en voorspoed zien. Zo tellen Rotterdam en Arnhem samen dertien buurten uit een top-twintig van buurten met de meeste werkloosheid. Van de twintig buurten met de meeste arbeidsongeschiktheid liggen er vier in Heerlen. Van de twintig buurten met het laagste gemiddelde inkomen liggen er zes in Leeuwarden en zes in Groningen. Van de twintig buurten met het hoogste gemiddeld inkomen liggen er zeven in Den Haag, vier in Eindhoven en drie in Amersfoort. Eenoudergezinnen komen het meest voor in Rotterdamse en Amsterdamse buurten. Buurten met de meeste allochtonen zijn vooral te vinden in de drie grootste steden. Den Haag en Almelo zijn de Nederlandse steden met de scherpste contrasten tussen arm en rijk.

Een klassement waarin al deze factoren zijn verwerkt, levert een helder beeld op. De onderste twintig buurten liggen vrijwel alle in de drie grote steden. De allerslechtste vijf buurten liggen in Den Haag, drie in de Schilderswijk, twee in Transvaal.

De buurten die er het best uitkomen zijn aanzienlijk meer gespreid over de steden. Eindhoven en Almelo hebben allebei drie buurten in de top-twintig, Tilburg, Zwolle en Leiden elk twee, acht andere steden elk één. De Eindhovense buurt Ooievaarsnest voert de ranglijst aan.

Tussen buurten bestaan grote verschillen in de ontwikkeling van het gemiddeld inkomen in de afgelopen jaren. In de periode 1989-1994 - het meest recente tijdvak waarover inkomensgegevens op buurtniveau beschikbaar zijn - gingen sommige buurten er 50 procent op vooruit, andere gingen er 10 procent op achteruit. Buurten waarin een groot deel van de bevolking een uitkering heeft, bleven in inkomensontwikkeling achter bij buurten met minder uitkeringsgerechtigden.

NRC Webpagina's
18 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1997