NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BUURTEN
 BETERE BUURTEN
 GOEDE EN SLECHTE
 PER STAD
 EXTREMEN
 VERANTWOORDING
 BRONNEN
 LINKS

Tilburg (183.002 inw.)
Bijna driekwart van de bevolking woont in een buurt die iets onder het gemiddelde van de Nederlandse grote steden zit. Alleen aan de rand van de stad liggen enkele betere buurten, die er dan ook meteen wel flink bovenuit springen. De Blaak is nummer vijf in het eindklassement van beste buurten, Huibeven nummer zestien. Die positie hebben ze niet zozeer te danken aan de hoge inkomens - op die ranglijst staat De Blaak pas 140ste - maar aan het feit dat ze op geen enkel terrein slecht scoren. De stad heeft maar één buurt in de slechtste categorie: Jeruzalem. De positie van deze buurt is voornamelijk te wijten aan de grote aantallen huishoudens met zeer lage inkomens en de vele eenoudergezinnen. Geen enkele Tilburgse buurt is in de top-honderd te vinden van buurten met een hoge concentratie van allochtonen.

Groningen (168.688 inw.)
Tweederde van de bevolking woont in een buurt die onder het gemiddelde scoort, waarmee Groningen een 'echte' stad is, die nauwelijks hoeft onder te doen voor de grote drie. Van de elf donkerrode buurten zijn er maar liefst zes terug te vinden in de top-twintig met de laagste gemiddelde inkomens. Zoals te verwachten viel in een studentenstad telt Groningen veel alleenstaanden: tien buurten bij de eerste honderd voor dit onderdeel. Ook zijn er veel eenoudergezinnen. Opmerkelijk is dat de donkerrode buurten die positie bereiken zonder noemenswaardige invloed van allochtonen: die zijn in Groningen naar grootstedelijke maatstaven zeldzaam. In de ranglijst van buurten met de meeste allochtonen staat de eerste Groningse buurt, De Hoogte, pas omstreeks de vierhonderdste plaats. Beter gesitueerden wonen vooral net buiten de gemeentegrenzen.

Breda (156.364 inw.)
Breda kent een tamelijk klassieke verdeling van rode buurten in het centrum en groene aan de rand van de stad. Hoewel Breda zes buurten heeft die ruim boven het gemiddelde uitkomen, haalt geen daarvan de top. Bij de eerste honderd goede buurten van het land komen ze niet voor. De stad bevat de paradoxale combinatie van buurten met veel kinderen, zoals Muizenberg en Kesteren, en een buurt met veel alleenstaanden: Schorsmolen. Fellenoord telt een van de hoogste concentraties huishoudens uit de laagste-inkomensklasse. Echt rijke buurten heeft Breda niet. In twee buurten, Valkenberg en City, verhuisde in één jaar tijd meer dan 30 procent van de bevolking, wat ook landelijk gezien zeer veel is. Volgens de gemeente neemt in beide buurten de sociale controle af.

Apeldoorn (151.703 inw.)
Een stad in het groen. Buurten ruim onder het gemiddelde heeft Apeldoorn niet. De slechtst scorende buurt van Apeldoorn, het Staatsliedenkwartier, laat nog altijd meer dan vierhonderd buurten in andere steden achter zich. Hoewel het donkergroen het kaartbeeld beheerst, wonen er in de lichtgroene buurten anderhalf keer zo veel mensen. De beste buurten zijn vooral uitgestrekt en dun bevolkt. Er staan er zes in de top-honderd van beste buurten, maar geen van alle zeer hoog. Berg en Bos behoort met een gemiddeld besteedbaar inkomen van meer dan een halve ton wel tot de rijkste buurten van stedelijk Nederland. Verder zijn er in Apeldoorn geen uitschieters.

Enschede (147.912 inw.)
Niet algemeen bekend is dat Enschede eigenlijk een behoorlijk gesegregeerde stad is. Zeventien procent van de bevolking woont in donkerrode buurten, 17 procent in donkergroene - eenzelfde patroon als bij het naburige Almelo. De betere buurten liggen vooral aan de buitenkant van de stad. Ze vallen eigenlijk op de ranglijsten niet op. Stokhorst is de rijkste buurt, maar komt met het gemiddelde inkomen pas omstreeks de vijftigste plaats. Bij de donkerrode buurten is dat anders: Cromhoffsbleek-Kotman is in menig opzicht de armste grote-stadsbuurt van Nederland. Meer dan de helft van de huishoudens behoort er tot de laagste-inkomensklasse. Opmerkelijk is dat Enschede niet zulke concentraties aan allochtonen heeft als Almelo.

Lees verder

NRC Webpagina's
18 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1997