NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BUURTEN
 BETERE BUURTEN
 GOEDE EN SLECHTE
 PER STAD
 EXTREMEN
 VERANTWOORDING
 BRONNEN
 LINKS

Grafiek

Arme buurten, rijke buurten, jonge buurten, grijze buurten, blanke buurten, zwarte buurten

Redacteur Dick van Eijk verzamelde statistische gegevens van ruim tweeduizend buurten in 33 Nederlandse steden. Eerst zijn gemiddelden berekend over alle tweeduizend stadsbuurten voor wat betreft inkomen, uitkeringen, werkgelegenheid, samenstelling van huishoudens, etniciteit, et cetera. Vervolgens is vastgesteld hoe de afzonderlijke buurten zich verhouden tot die gemiddelden.

NRC Webpagina's
18 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1997