NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BUURTEN
 BETERE BUURTEN
 GOEDE EN SLECHTE
 PER STAD
 EXTREMEN
 VERANTWOORDING
 BRONNEN
 LINKS

Bronnen

Van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van de 33 afzonderlijke gemeenten zijn honderden databestanden van duizenden buurten verzameld, doorgaans in elektronische vorm. Van het CBS werden vier bestanden gebruikt: het Wijk- en Buurtregister (WBR), Kerncijfers Wijken en Buurten 1995 (KWB'95), het Regionaal Inkomensonderzoek 1994 (RIO'94) en een op verzoek van NRC Handelsblad gemaakt bestand dat het mogelijk maakt de inkomensontwikkeling tussen 1989 en 1994 per buurt te bepalen.

WBR en KWB95 bevatten kerngegevens over alle gemeente, wijken en buurten van Nederland: aantal inwoners, oppervlakte, postcode, leeftijdsverdeling, et cetera. RIO'94 is een grote steekproef (5,5 miljoen personen) uit de gegegevens van de Belastingdienst. Op het niveau van buurten zijn honderden gemiddelden daaruit gepubliceerd, met name inkomens naar type huishouding, inkomensbron (loon, winst, uitkering) en leeftijd van het hoofd, alsmede het voorkomen van typen huishoudens en inkomensbronnen. Alle inkomensgegevens in deze bijlage dateren dus van 1994. De meeste andere gegevens van 1996. Verder zijn gemeentelijke gegevens betrokken van: Bureau Onderzoek en Statistiek, Almelo; Bureau Onderzoek en Statistiek, Almere; Bureau Onderzoek en Statistiek, Amersfoort; Bureau voor Onderzoek & Statistiek, Amsterdam; Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Apeldoorn; Afdeling Onderzoek en Statistiek, Arnhem; Bestuursdienst, Breda; Afdeling Onderzoek en Statistiek, Deventer; Sociaal Geografisch Bureau, Dordrecht; Afdeling Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek, Ede; Hoofdafdeling Onderzoek en Statistiek, Eindhoven; gemeente Emmen; I&O Research, Enschede; Afdeling Statistiek,'s-Gravenhage; Gemeentelijk Informatie Centrum, Groningen; Onderzoek & Statistiek, Haarlem; afdeling Onderzoek & Statistiek, Haarlemmermeer; Bureau onderzoek en statistiek, Heerlen; Onderzoek & Statistiek, Helmond; afdeling Onderzoek & Statistiek, Hengelo; Bureau Statistiek, 's-Hertogenbosch; Statistiek en Onderzoek, Leeuwarden; Bestuursdienst, Leiden; Afdeling BMO, Maastricht; Afdeling Sociaal Economisch Onderzoek, Nijmegen; Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Rotterdam; Onderzoek & Statistiek, Schiedam; Sectie Onderzoek en Informatie, Tilburg; Afdeling Bestuursinformatie, Utrecht; Afdeling Beleidsplanning -coördinatie en Onderzoek, Venlo; Bureau Statistiek & Onderzoek, Zaanstad; Sector Onderzoek & Statistiek, Zoetermeer; Buro Statistiek, Zwolle.

NRC Webpagina's
18 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1997