Privacy
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


BALKAN
GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS IN KAART
TWISTEN
SERVIË
BOSNIË
KROATIË
SLOVENIË
MONTENEGRO
MACEDONIË
HONGARIJE
ALBANIË
BULGARIJE
ROEMENIË
GRIEKENLAND
TURKIJE
HOOFDROLSPELERS
HISTORISCH MISVERSTAND
BOEKEN
INTERNET

Roemenië


ROEMENIË ONDERHOUDT goede betrekkingen met Joegoslavië. Roemenen zijn geen slaven en verstaan de taal van de Serviërs niet, maar de twee volkeren delen het orthodoxe geloof, zij het in verschillende varianten.

Een illustratie van de goede betrekkingen is het feit dat Roemenië op dit moment onderdak verleent aan een bescheiden Joegoslavische luchtvloot. Vier Boeings van de luchtvaartmaatschapij JAT staan op het vliegveld van Boekarest te wachten tot de NAVO- storm is overgewaaid.

De positie van Roemenië is delicaat. Het land aast net als Bulgarije op het NAVO- lidmaatschap en heeft de acties van het bondgenootschap dan ook van harte toegejuicht. Net als Bulgarije, Slovenië, Macedonië en Albanië, heeft Roemenië aan de vooravond van de NAVO- acties een brief van secretaris-generaal Solana ontvangen met de boodschap dat het land in principe kon rekenen op NAVO- protectie als het conflict in Joegoslavië zou overslaan. In reactie daarop heeft de centrum-rechtse regering van Vasile Radu het Roemeense luchtruim opengesteld voor NAVO- vliegtuigen.

De kwestie van het NAVO- lidmaatschap ligt erg gevoelig in Roemenië dat dacht als grootste militaire macht in de regio aanspraak te kunnen maken op het lidmaatschap in de eerste uitbreidingsronde. Het land werd door de NAVO- landen echter politiek en economisch nog niet rijp bevonden en doorverwezen naar een latere uitbreidingsronde. Het belang van een NAVO- lidmaatschap is vooral economisch van aard, als positief signaal voor buitenlandse beleggers.

De Roemeense regering heeft de afgelopen dagen in toenemende mate moeite ondervonden om het pro- NAVO- beleid aan de bevol king te verkopen. Dinsdag debatteerde het parlement en nam een resolutie aan die om stopzetting vraagt van de militaire acties. Het Roemeense parlement eist dat de onderhandelingen over Kosovo worden hervat.

De Roemeense bevolking vindt volgens opiniepeilingen in overgrote meerderheid dat het land neutraal moet blijven. De NAVO- acties worden slechts door 38 procent van de ondervraagden gesteund. De ultranationalisten van de Groot Roemenië Partij spelen dankbaar in op de onvrede over het NAVO- optreden. Zij wijzen er op dat Roemenië net als Joegoslavië een land van grote nationale minderheden is.

Roemenië beleeft, los van de oorlog in het buurland Joegoslavië, moeilijke maanden. Gewelddadig verzet van mijnwerkers tegen economische hervormingen, moeizame onderhandelingen met het IMF en de Wereldbank over nieuwe leningen, acute problemen bij het afbetalen van de buitenlandse schuld en toenemende invloed van de ultranationalisten bepalen de binnenlandse politiek. Over enkele weken wordt duidelijk of het land aan zijn buitenlandse-schuldverplichtingen zal kunnen voldoen. Is dat niet het geval dan zal Roemenië net als Bulgarije onder financiële curatele worden geplaatst en een strak monetair beleid moeten voeren, gebaseerd op drastische economische hervormingen. Met alle sociale onrust van dien. Heisa op de Balkan is daarom wel het laatste waar Roemenië op zit te wachten.

NRC Webpagina's
1 APRIL 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1999