Privacy
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


BALKAN
GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS IN KAART
TWISTEN
SERVIË
BOSNIË
KROATIË
SLOVENIË
MONTENEGRO
MACEDONIË
HONGARIJE
ALBANIË
BULGARIJE
ROEMENIË
GRIEKENLAND
TURKIJE
HOOFDROLSPELERS
HISTORISCH MISVERSTAND
BOEKEN
INTERNET

BOEKEN


Een greep uit de vele boeken over Bosnië en Kosovo:

Kosovo, de uitgestelde oorlog
De recente geschiedenis van Kosovo komt op een prettige, gedistantieerde toon aan bod in dit boek van de Belgische hoogleraar Raymond Detrez, veruit de beste schrijver in het Nederlandse taalgebied over Balkan-aangelegenheden. Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen, 1999, 32,90 gulden.

Kosovo - a short history
Wie het Kosovo-conflict tot in zijn middeleeuwse wortels wil naspeuren neme zijn toevlucht tot Noel Malcolms alleszins leesbare standaardwerk (nu ook in paperback). Dit boek eindigt met de inlijving van Kosovo bij Servië in 1912, maar er staan veel wetenswaardigheden over het functioneren van het Ottomaanse rijk op de Balkan tegenover. Macmillan Papermac, 1998, 41,30 gulden.

The Serbs
De Serviërs zijn - met hun zelfs naar Balkan-begrippen hartstochtelijk beleden nationale cohesie en historische interesse - voor de rest van de wereld nog vaak een raadsel. Tim Judah, ex- correspondent van de Britse Times in Belgrado, doet in The Serbs een geslaagde poging tot portrettering van dit volk, dat bij de ondergang van het Turkse rijk aan het eind van de vorige eeuw in heel Europa nog als een soort van edel-Europeanen gold. Nu, grotendeels op grond van dezelfde kwaliteiten, worden de Serviërs beschouwd als anachronistisch, zo niet monsterachtig. Yale University Press, New Haven, 1997, 41,30 gulden.

Sloop van Joegoslavië
De oorlog in Kosovo is - naar we mogen hopen - voorlopig de laatste episode in het meer dan tien jaar durende, zeer gewelddadige proces dat Raymond Detrez in dit mooie samenvattende boek beschrijft. Er zijn over dat proces nog niet veel samenvattende studies verschenen. Houtekiet, Antwerpen, 1998, 44,90 gulden.

To end the war
Na de stroom journalistieke verslagen over de oorlog in Bosnië verschijnen nu met regelmaat memoires van diplomaten en politici die op de Balkan de tanden hebben stukgebeten. Een van de meest aansprekende is To end the war van Richard Holbrooke, de schepper van het Dayton-akkoord dat een einde maakte aan de strijd in Bosnië-Herzegovina. Aan Holbrooke's boek ligt een zeker optimisme ten grondslag; hij ziet Dayton als bewijs voor hoe Europa en de Verenigde Staten langs diplomatieke weg de vrede en orde in Europa kunnen herstellen. Random House, New York, 1998, 69,95 gulden.

Balkan Odyssey
Een ander persoonlijk verslag, ditmaal van Lord Owen, de onderhandelaar van de Europese gemeenschap in Joegoslavië van 1992 tot 1995. Immer beleefd laat hij in Balkan Odyssey regelmatig blijken hoe hij naïeve Britse en Amerikaanse politici van zich af moest schudden, die geloofden dat de oplossing lag in het bombarderen van Milosevic of Belgrado. Indigo, Londen, 1996, 37,95 gulden.

Trois chants funèbres pour le Kosovo
Korte historische roman over Kosovo van Ismail Kadare, de belangrijkste levende Albanese auteur. Alleen te koop in de Franse vertaling. Fayard, Parijs, 1998, 55 francs.

Between Serb and Albanian. A history of Kosovo
In dit boek beschrijft de bekende Britse historica Miranda Vickers hoe de inwoners van Kosovo eeuwenlang hebben geleefd op het breukvlak van buitenlandse inmenging en tegenstrijdige landsbelangen. Critici roemden het boek vooral wegens Vickers onpartijdige houding. Hetzelfde geldt voor haar werk Albania: From anarchy to a Balkan identity (1996). Hurst & Company, Londen, 1998, 58,15 gulden.

NRC Webpagina's
1 APRIL 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1999