NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Bijlmer-enquête

Actueel

Rapport enquete-commissie

Lading

Ondervraging politici

Gezondheid bewoners en bergers

Getuigen

Relatie Israel

El Al

Betekenis parlementaire enquête

Artikelen op datum

Profiel over de Bijlmerramp
(21 jan. 1999)

Politici

In ruim zes jaar hebben de betrokken ministers vragen niet weten te beantwoorden en geruchten niet weten te ontzenuwen. Verschillende malen is er zelfs onjuiste informatie verstrekt. Hoe verklaren zij dit voor de enquêtecommissie en wat betekent hun getuigenis voor de toekomst van het kabinet?


Foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg
Den Haag, 13 maart 1999. Minister Jorritsma wordt voor de enquête commissie verhoord

Meijer hekelt passiviteit van premier Kok
(21 mei 1999)
Een meer actieve opstelling van premier Kok had het instellen van een enquête naar de Bijlmerramp kunnen voorkomen, stelt enquêtevoorzitter Meijer.

Melkert: kritiek op Kok niet sterk
(17 mei 1999)
PvdA-fractieleider Melkert bestrijdt dat premier Kok bij de afhandeling van de Bijlmerramp in gebreke is gebleven. Volgens Melkert heeft de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp geen overtuigende argumenten gegeven voor zijn zware kritiek op de minister-president.

Kabinet botst met Bijlmercommissie
(14 mei 1999 )
Het kabinet zet grote vraagtekens bij de belangrijkste conclusies uit het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van het kabinet op vragen vanuit de Tweede Kamer over het eindrapport.

Kabinet reageert tactisch en beheerst op baaierd van kritiek
(14 mei 1999 )
Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Bijlmerramp. De kritiek van de enquêtecommissie was hard. De verdediging van het kabinet is beheerst.

Kabinet contra Bijlmer
(14 mei 1999 )
NADAT HET KABINET eerst het politieke vuur heeft aangewakkerd en vervolgens het sociale brandje in de Bijlmer heeft proberen te blussen, is het aan de vooravond van de parlementaire behandeling van het enquêterapport nu toch echt begonnen met serieuzer weerwerk.

Borst is te laat, vindt de Bijlmer
(3 mei 1999)
Zij het uit protest of uit desinteresse, veel Bijlmerbewoners bleven weg bij het bezoek van minister Borst aan hun buurt. ,,Wat een kille vrouw."

Peper wil Bijlmerstudie niet betalen
(28 april 1999)
Minister Peper (Binnenlandse Zaken) weigert het gezondheidsonderzoek van politieagenten te betalen die bij de Bijlmerramp betrokken zijn geweest.

De haast van Kok
(26 april 1999)
MET EEN BEETJE goede wil zou gezegd kunnen worden dat minister- president Kok zeer snel heeft geleerd van de parlementaire enquête naar de Bijlmervliegramp.

'Kok over Bijlmer' valt slecht
(26 april 1999)
Premier Kok krijgt forse kritiek uit zijn eigen partij over de wijze waarop hij afstand heeft genomen van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Zijn reactie wordt voorbarig en onverstandig genoemd.

'Hij praat voor zijn beurt': CDA laakt reactie Kok op rapport
(24 april 1999)
CDA-leider De Hoop Scheffer heeft zich gestoord aan de reactie van premier Kok op het rapport van de enquetecommissie Vliegramp Bijlmermeer.

Psychiater: Borst heeft niet getreuzeld na ramp
(24 april 1999)
Hoogleraar psychiatrie Gersons meent dat de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg en minister Borst niet hebben getreuzeld bij de behandeling van de klachten van getroffenen bij de Bijlmerramp.

'Kok trad niet op tegen verkokering'
(24 april 1999)
Opnieuw hekelt een parlementaire enquêtecommissie de oogkleppen van de overheid. ,,De kritiek is in het rapport over de Bijlmerramp te zwaar aangezet'' oordelen hoogleraren bestuurskunde en politicologie. Wel onderschrijven ze de conclusie dat premier Kok meer had moeten coördineren.

Kok voortvarend met demontage van rapport
(23 april 1999)
Het enquêterapport over de vliegramp in de Bijlmermeer is al direct omstreden. Gisteren begonnen politici, premier Kok voorop, te morrelen aan de conclusies van de enquêtecommissie.

Kok: rapport Bijlmer zwak onderbouwd
(23 april 1999)
Premier Kok vindt dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer op onderdelen zwak is onderbouwd.

Patijn oneens met kritiek op Van Thijn
(23 april 1999)
Burgemeester Patijn van Amsterdam is het niet eens met de kritiek die de enquêtecommissie heeft op zijn voorganger Van Thijn. ,,Die conclusie klopt niet helemaal.''

D66: rapport is kruistocht van Oudkerk tegen Borst
(23 april 1999)
Oudkerks standpunt was aanleiding voor stevige discussies binnen de commissie, waarbij stevige teksten hier en daar zijn afgezwakt maar waarbij Oudkerk uiteindelijk niet al te veel terrein wilde prijsgeven.

Ministers zouden de eer aan zichzelf moeten houden
(23 april 1999)
De meest gestelde vraag bij elke parlementaire enquête is of er politieke koppen gaan rollen. Zo ook nu. Wanneer de Kamer de conclusies van de enquêtecommissie deelt, kan dit niet zonder politieke gevolgen blijven, vindt
Alis Koekkoek.

D66 poogt haar minister Borst te redden
(22 april 1999)
Terwijl de enquêtecommissie tal van personen en instanties kritiseert, valt het wel op dat minister Borst (D66, Volksgezondheid) in dat gezelschap een weinig begerenswaardige toppositie inneemt.

Beladen bestuur
(22 april 1999)
WAARHEIDSVINDING en lessen trekken voor de toekomst. Dat was de opdracht van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, die 14 oktober vorig jaar met haar werkzaamheden begon.

Spanning in Den Haag over Bijlmer-rapport
(21 april 1999)
In politiek Den Haag wordt met spanning uitgekeken naar de publicatie, morgen, van het verslag van de Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer.

Ministers schuiven schuld door
(13 maart 1999)
De enquetecommissie Bijlmerramp heeft gisteren een reeks van bijna honderd openbare verhoren beeindigd. Verantwoordelijke politici hadden vooral hun best gedaan en heel weinig bereikt.

Zenuwachtige Jorritsma blijft met moeite overeind
(13 maart 1999)
A. Jorritsma, de meest betrokken minister, hield zich gisteren met enige moeite overeind voor de enquetecommissie. De bravoure, het handelsmerk van Annemarie Jorritsma, was verdwenen, toen ze gistermiddag aantrad voor haar verhoor.

Gespannen wachten in een onguur politiek klimaat
(13 maart 1999)
Den Haag wacht op het eindrapport van de enquetecommissie Bijlmerramp, maar voor het kabinet-Kok is het wachten in een onguur klimaat. Het geroezemoes in Den Haag zal de komende weken groot zijn.

Kok en Lubbers laken houding Israel na ramp
(12 maart 1999)
Premier Kok en zijn voorganger Lubbers hebben voor de enquêtecommissie hun ontevredenheid geuit over de opstelling van Israel in de nasleep van de Bijlmerramp. Vooral de mededeling van de commissie dat El Al nu pas vrachtdocumenten overhandigt die ruim een jaar geleden vanuit New York naar Israel zijn gestuurd, wekte gisteren de verontwaardiging van Kok.

Borst spreekt verwijten van critici tegen
(12 maart 1999)
Minister Borst (Volksgezondheid) heeft vanmorgen voor de enquêtecommissie ontkend dat zij en haar ministerie zich steeds te gemakkelijk hebben afgemaakt van het dossier over de gezondheidsklachten.

‘Geef El Al beetje ruimte indien nodig'
(12 maart 1999)
,,El Al heeft geen speciale status, maar er bestaat een grote sympathie voor Israel en het is meer een houding geweest van geef El Al maar een beetje ruimte indien nodig'', zei Lubbers. Hij sloot niet uit dat die ruimte in de loop der jaren flink is opgerekt.

Huilen in de politiek mag
(12 maart 1999)
Vrouwelijke politici huilen, en hun mannelijke collega's ook. En camera's om het te registreren zijn bijna overal.

‘Vriend van Israel' Lubbers is nu boos
(12 maart 1999)
Premier Kok en zijn voorganger Lubbers lieten zich gisteren voor de enquêtecommissie kritisch uit over het gebrek aan medewerking van Israel bij de afwikkeling van de ramp met de Boeing van El Al in oktober 1992.

Ministers oneens over regie ramp; Tranen Maij bij verhoor
(11 maart 1999)
Oud-minister van Verkeer en Waterstaat H. Maij-Weggen heeft vanmorgen verklaard dat op de avond van de Bijlmerramp niet zij maar oud-minister van Binnenlandse Zaken I. Dales is aangewezen als coordinerend minister voor de afwikkeling van het ongeluk.

Oud-ministers spreken elkaar tegen
(11 maart 1999)
Na `Bijlmerboy' Van Gijzel gisteren was het vanmorgen de beurt aan oud-minister Maij-Weggen om voor de enquetecommissie Bijlmerramp te getuigen. Het werd de oud-bewindsvrouwe even te machtig.

Daadkracht na ramp was onvoldoende; Kamerleden erkennen
(10 maart 1999)
Verscheidene Tweede-Kamerleden hebben schoorvoetend erkend dat van hun kant meer had moeten worden gedaan om de toedracht en de gevolgen van de Bijlmerramp uit te zoeken.

Ministers onder vuur commissie; Drie vragen
(10 maart 1999)
De parlementaire enquetecommissie Bijlmerramp sluit morgen en vrijdag de openbare verhoren af met de ondervraging van negen (oud-)bewindslieden.

Wat Annemarie Jorritsma kan en niet kan
(8 maart 1999)
Wat wist ze, wat wist ze niet? Wat kon ze, wat kon ze niet? En wat ondernam ze en wat ondernam ze niet?

Ontluisterend beeld van ambtenarij
(20 februari 1999)
De verhoren over de lading leverden deze week een ontluisterend beeld op van de ambtelijke instellingen. Een tussenbalans.

Jorritsma zet positie op het spel in enquête altijd goed ingelicht'
(16 februari 1999)
Vice-premier en minister van Economische Zaken Jorritsma (VVD) treedt af als uit de Bijlmerenquête blijkt dat haar iets te verwijten valt.

Informatie uranium al snel bekend
(12 februari 1999)
De mededelingen van RLD-onderzoeker H. Pruis gisteren voor de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp hebben vice-premier en minister van Economische Zaken Jorritsma in een lastig parket gebracht.

Enquete maakt politiek steeds nerveuzer
(11 februari 1999)
De enquete-commissie verhoort en de politiek houdt de adem in. In de Kamer en bij de ministers groeit de nervositeit.

Binnen en buiten parlement veel signalen over balansgewicht in Boeing
(10 februari 1999)
Niet alleen met de vrachtbrieven van de verongelukte Boeing, ook de kwestie met het uranium in het staartstuk sleepte jaren voort.

`Overreactie op enquete': VVD en CDA nemen Kok onder vuur
(9 februari 1999)
Zowel VVD-leider Dijkstal als zijn CDA-collega De Hoop Scheffer vindt dat premier Kok vorige week vrijdag met zijn reacties op de verhoren in de Bijlmerenquête te snel heeft gereageerd.

Politici en ambtenaren moeten zich verantwoorden
(5 februari 1999)
Nu de parlementaire enquêtecommissie goed op stoom lijkt te komen, begint het onrustig te worden in politiek Den Haag. Begrijpelijk, want een aantal nog zittende politici dreigen het de komende weken nog knap moeilijk te krijgen.

Ex-ministers: niet ingelicht over de lading
(4 februari 1999)
Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Maij-Weggen en haar opvolster Jorritsma zeggen nooit te zijn geïnformeerd over de aanwezigheid van een gevaarlijke lading in de verongelukte El-Al-Boeing.

NRC Webpagina's
28 MEI 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad