NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Kritiek

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben positief gereageerd op de voorstellen van het kabinet. Het is opmerkelijk hoe geruisloos het boxen-systeem is aanvaard. De introductie van de drie boxen betekent namelijk een revolutionair afscheid van een deel van de progressieve belastingheffing in het huidige, 'synthetische' stelsel waarin alle inkomsten op een hoop worden geveegd. In het straks meer 'analytische' stelsel wordt onder meer het vermogen apart belast en geldt voor iedereen, ongeacht de rijkdom, hetzelfde tarief.

De oppositiepartijen CDA, GroenLinks en de SP plaatsen vraagtekens bij de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent. CDA en SP geven de voorkeur aan een vermogenswinstbelasting; GroenLinks pleit voor een reŽle vermogenswinstheffing. Het CDA hekelt de lastenverlichting van 5 miljard gulden, want de economie draait al op volle toeren. De grootste oppositiepartij verwacht een hogere inflatie. De verzekeringsmaatschappijen zien met lede ogen dat strenge voorwaarden gesteld bij de premie-aftrek voor de lijfrentepolissen.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de middengroepen worden geconfronteerd met een te hoge belastingdruk en dat het toptarief verder moet worden verlaagd. Verder hebben ze kritiek op het feit dat directeuren-grootaandeelhouder te maken krijgen met een lastenverzwaring die kan oplopen tot 20 procent.

De vakcentrale FNV staat positief tegenover de nieuwe systematiek van heffingskortingen die de belastingvrije voet vervangt. Het kabinet zet een belangrijke stap naar een belastingstelsel dat gericht is op meer economische zelfstandigheid, maar gaat volgens de vakbeweging nog niet ver genoeg. Grote bezwaren heeft de FNV tegen de omvang van de lastenverlichting. De 5 miljard gulden die het kabinet reserveert voor de invoering van het nieuwe belastingstelsel vindt de FNV te fors. Bovendien is de FNV van mening dat minima met een uitkering - de groep waar de armoede het grootst is - te weinig profiteren van de lastenverlichting, in tegenstelling tot de allerhoogste inkomens die te veel krijgen. De vakcentrale is van mening dat de hogere inkomens via beperking van aftrekposten zelf de verlaging van het toptarief moeten financieren.

Zie ook:

Ondernemers niet blij met fiscaal plan
(1 november 2000)
MKB-Nederland en FinanciŽn praatten ondernemers bij over het belastingplan. De onzekerheid blijft groot.

'Veegwet breed bekijken'
(2 februari 2000)
Bij het 'veegwerk' voor het nieuwe belastingstelsel moet aandacht worden besteed aan 'kwaliteitszorg', meent hoogleraar Stevens.

Fiscalisten op zoek naar gaten
(2 februari 2000)
De Tweede Kamer stemt morgen in met het nieuwe belastingstelsel. Duizenden belastingadviesbureaus maken zich nu op om hun klanten erover voor te lichten.

'Nieuwe belastingwet heeft geen eeuwigheidswaarde'
(22 januari 2000)
Gisteren besprak de Tweede Kamer de laatste details van de Belastingherziening 2001. Is het plan bestand tegen de toekomst?

'Nog lagere lasten wantoestand'
(21 januari 2000)
De Belastingherziening 2001 kan goedkoper, rechtvaardiger en efficiënter, meent Kees Vendrik (GroenLinks).

Smet op een goed belastingplan
(18 januari 2000)
De vermogensrendements- heffing ondergraaft de rechtvaardigheid van het plan voor een nieuw belastingstelsel. De volksvertegenwoordigers zouden hier oog voor moeten hebben, betoogt J.W. Zwemmer.

Economen tegen belastingplan
(15 januari 2000)
Zes gerenommeerde hoogleraren in het belastingrecht proberen aan de vooravond van de behandeling van de Belastingherziening 2001 nog één keer een fundamentele discussie over de zogenoemde vermogensrendementsheffing op de agenda te krijgen. Zij sturen daartoe maandag een open brief over dit onderwerp aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Wellicht exodus verzamelaars
(14 januari 2000)
Frits Becht, een van de grootste kunstverzamelaars in Nederland, eigenaar van onder veel meer 140 werken van de schilder en graficus Co Westerik, zal samen met zijn collectie het land verlaten als de overheid belasting gaat heffen op zijn kunstbezit, zoals staatssecretaris Vermeend wil.

'Wijzigingen belastingplan ontoereikend'
(13 januari 2000)
De wijzigingen op het belastingplan gaan niet ver genoeg en zijn 'een sigaar uit eigen doos'. De inkomensverbetering voor ouderen, mensen met een middeninkomen en met een deeltijdbaan zijn goed, maar voor bepaalde categorieën niet-werkenden is te weinig gedaan.

Handel en musea tegen heffing kunst
(13 januari 2000)
Zowel de Nederlandse musea als de kunsthandel hebben zich gekant tegen een nieuwe belastingheffing op particulier kunstbezit, zoals opgenomen in de Belastingvoorziening 2001.

Belastingplan kan rekenen op steun Kamer
(11 januari 2000)
Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend kunnen de champagnefles ontkurken. Hun belasting- plan komt ongeschonden door het parlement.

Schijngevecht over belastingplan
(9 december 1999)
De oppositie had geen spijt van haar wegblijven bij een overleg over het belastingplan en minister Zalm (Financiën) vond het toch een goed debat.

Wantrouwen beheerst belastingdebat
(8 december 1999)
Vandaag bespeken regeringspartijen de belastingherziening 2001 met het kabinet.

Oppositie boycot debat belastingen
(2 december 1999)
De voltallige oppositie in de Tweede Kamer boycot volgende week een overleg met de bewindslieden van Financiën over de belastingherziening 2001. Ze zijn verontwaardigd dat de paarse fracties dit overleg gisteren tegen de zin van de oppositie hebben "doorgedrukt".

Bijstellen van belastingplan kost 2,5 miljard
(17 november 1999)
De wijzigingsvoorstellen die de Tweede Kamer-fracties hebben ingediend op het belastingplan kosten ongeveer 2,5 miljard gulden extra. Het kabinet heeft 5 miljard gulden 'smeergeld' gereserveerd.

PvdA heeft de meeste moeite met belastingplan
(12 november 1999)
De coalitiefracties hebben deze week hun inbreng voor het Belastingplan 2001 naar FinanciŽn gestuurd.

Kamer morrelt aan belastingplan 2001
(8 november 1999)
Op hoofdlijnen staat de belastingherziening vast, maar de Tweede Kamer probeert nog de scherpe kantjes van het Belastingplan af te halen.

Aandeelhouders schieten eerste gat in Belastingplan
(2 november 1999)
De eerste verandering in de belastingherziening lijkt een feit: de belastingdruk voor de aandeelhouder van een familiebedrijf is te hoog. Het begin van een reeks van wijzigingen?

VVD vraagt herziening belastingplan
(1 november 1999)
Het belastingplan 'Belastingherziening 2001' moet ten gunste van kleine ondernemers worden aangepast. Dat stelde de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Dijkstal, zaterdag op een partijbijeenkomst.

Draagkracht telt niet meer voor Paars
(16 september 1999)
Het belastingplan dat het kabinet deze week presenteerde brengt belangrijke verbeteringen en een broodnodige vereenvoudiging met zich mee, vindt Flip de Kam. Maar van het principe belasting betalen naar draagkracht is in het nieuwe stelsel weinig meer over. Nederland plaatst zich met een unieke aanpak buiten de fiscale stelsels van andere landen.<

Nieuw fiscaal stelsel wacht veel gesleutel
(15 september 1999)
Het nieuwe belastingplan van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend van FinanciŽn is goed gevallen bij de regeringsfracties. Maar op belangrijke onderdelen zal de Tweede Kamer nog wel willen sleutelen aan het nieuwe fiscale gebouw.

'Tarieven blaffen wel, maar ze bijten niet'
(15 september 1999)
Vraaggesprek met staatssecretaris Willem Vermeend (FinanciŽn) over het nieuwe belastingstelsel valt her en der gemor te vernemen, maar staatssecretaris Vermeend (PvdA) staat op scherp om die bezwaren te weerleggen.

Fiscus
(14 september 1999)
Paars-II heeft vanmiddag zijn belangrijkste werkstuk van deze kabinetsperiode gepresenteerd. Het belastingplan voor de nieuwe eeuw, dat minister Zalm en staatssecretaris Vermeend hebben opgesteld, getuigt van grote creativiteit en vindingrijkheid. Traditionele uitgangspunten van het Nederlandse belastingstelsel worden terzijde gezet en hiervoor komen nieuwe beginselen in de plaats. Hoewel de voorstellen van Zalm en Vermeend de komende jaren op onderdelen ongetwijfeld weer zullen worden aangepast, leveren ze de grondslagen voor een ander fiscaal stelsel. De Miljoenennota die volgende week dinsdag wordt gepresenteerd, heeft minder betekenis dan het belastingplan.

Verzekeraar ASR hekelt belastingplannen
(9 september 1999)
De nieuwe belastingplannen raken de verzekeringsbranche misschien wel het hardst. Zo verliezen de populaire koopsompolissen veel van hun glans.

Belegger verliest fiscale obsessie
(8 september 1999)
De nieuwe belastingplannen die het kabinet volgende week presenteert leiden voor aanbieders van financiŽle producten tot grote veranderingen. Vermogensbeheerder Robeco verheugt zich. In het vermogensbeheer komen de echte beleggers weer bovendrijven. In plaats van de fiscus zo veel mogelijk een loer te draaien wordt het maken van een zo hoog en veilig mogelijk rendement het belangrijkste doel van de beleggingen.

NRC Webpagina's
1 november 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad