NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Links

Profiel Belastingen 2001
Het nieuwe belastingstelsel gaat volgende maand in. In de aangifte over 2000 verandert er nog niets, maar het eerste loonstrookje zal er al anders uitzien. Wie niet voor verrassingen wil komen te staan, moet vaak voor het einde van het jaar al het nodige regelen. ĎDe meeste belastingplichtigen hebben geen flauw benul van wat hun te wachten staat.'

Ministerie van FinanciŽn
Het Ministerie zegt op deze site 'alles' over de Belastingherziening te vertellen. Dat doet het door middel van een vragenrubriek, chatsessies met staatssecretaris Vermeend en uitgebreide informatie over het plan. De bezoeker van de site kan zelf ook vragen inzenden.

VNO/NCW
Werkgeversorganisaties VNO-NCW heeft op haar site zowel haar eigen kritiek op Belastingplan 2001, als het wetsvoorstel, de volledige wettekst en het advies van de Raad van State verzameld.

Ray's links voor belastingrecht
Nuttige site van Raymond Luja met allerlei verwijzingen naar sites van onder meer vakbladen, adviesbureaus en universiteiten die op het gebied van belastingrecht actief zijn.

Fiscus 2001
Dossier over Belastingplan 2001 van de Telegraaf. Het dossier bevat onder meer een programma waarmee de individuele koopkracht-effecten kunnen worden berekend en een duidelijke tabel met koopkrachteffecten.

Belastingplatform 2001
Site van Delta Lloyd met informatie over het Belastingplan 2001. Vanaf 1 januari 2000 kunnen assurantie-adviseurs hier met elkaar discussiëren over de gevolgen van de recente belastingplannen voor verzekeringen. Registratie is verplicht voor deelname aan de discussie.

Profiel Belastingen
(februari 1997)

NRC Webpagina's
14 DECEMBER 1999

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad