NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Werkgevers en werknemers:

'Wijzigingen belastingplan ontoereikend'

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 13 JAN. De wijzigingen op het belastingplan gaan niet ver genoeg en zijn 'een sigaar uit eigen doos'. De inkomensverbetering voor ouderen, mensen met een middeninkomen en met een deeltijdbaan zijn goed, maar voor bepaalde categorieën niet-werkenden is te weinig gedaan.

Dat zeggen werkgeversorganisatie VNO-NCW, vakcentrale FNV en vakbond CNV in een reactie op de vele wijzigingen die minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beide Financiën) doorvoerden op hun Belastingherziening 2001.

VN0-NCW zegt "positief" te staan tegenover de wijzigingen, maar meent dat mensen die zijn aangewezen op individuele regelingen minder goed in staat zijn een goed pensioen op te bouwen dan mensen die in een pensioenfonds zitten. Ook het ongedaan maken van de lastenverzwaring voor directeuren-grootaandeelhouders stuit op verzet bij de werkgeversorganisatie. Financiën verhaalt de kosten daarvan op de werkgevers door hogere milieubelasting te heffen en de premies uit het WW-fonds te gebruiken. Het instandhouden van de spaarloonregeling is VNO-NCW ook een doorn in het oog. De kosten daarvoor worden op de werkgevers verhaald, wat een lastenverzwaring van 400 miljoen gulden voor de werkgevers betekent, aldus VNO-NCW. De werkgevers noemen een groot deel van de verbeteringen in het plan dan ook "een sigaar uit eigen doos". Staatssecretaris Vermeend ziet dat anders. Volgens hem zijn belastingherzieningen per definitie een sigaar uit eigen doos, omdat zij altijd betekenen dat er wordt geschoven met door de burgers opgebracht belastinggeld.

De vakcentrale FNV betreurt het dat het kabinet niet meer heeft gedaan aan de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang voor de lage inkomens. Ook het afschaffen van het zogenoemde niet-actievenforfait (een belastingkorting voor niet-werkenden) stuit op bezwaar bij de vakcentrale. "Bepaalde groepen uitkeringsgrechtigden blijven in hun inkomensontwikkeling fors achter bij het gemiddelde", aldus de FNV.

De vakcentrale CNV noemt verlaging van de WW-premie "goed", maar stelt wel dat er de afgelopen jaren kennelijk te veel premie is geheven als het WW-fonds een overschot van ruim drie miljard gulden heeft.

De christelijke vakcentrale betreurt de verhoging van de arbeidskorting (een belastingkorting voor werkenden). Om niet-werkenden tegemoet te komen had de CNV de korting juist willen verlagen, waardoor er meer meer geld over zou blijven voor een algemene heffingskorting (voor werkenden en niet-werkenden).

NRC Webpagina's
13 JANUARI 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad