NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

POLITIEKE PARTIJEN
STILTE VAN HET MIDDEN
FINANCIËN
LEDENWERVING
CONTRIBUTIES
PARTIJLEDEN
PARTIJKADER
FUNCTIES EN KANDIDATEN
PARTIJ OPRICHTEN
TOEKOMST
INTERNET
PARTIJEN
LINKSOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Partijleden

Waarom wordt iemand lid van een politieke partij? Op deze en volgende pagina's: zestien leden over hun lidmaatschap en hun motieven.


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Nestwarmte

Naam: Pieter van Geel (48)
Partij: CDA
Functie: gedeputeerde in Noord-Brabant

,,Als jongetje van twaalf was ik al gebiologeerd door het politieke bedrijf. Ik spelde de kranten, volgde trouw alle actualiteitenprogramma's en vrat boeken over politieke leiders als Kennedy en Soeharto. Dienstbaarheid was niet mijn voornaamste motief om lid te worden van een politieke partij. Ik wilde aan het stuur zitten. Iets tastbaars achterlaten voor na mijn dood. Zodat mensen zouden zeggen: 'Die Van Geel heeft een mooie bijdrage geleverd aan het openbaar bestuur.' Maar waarom het CDA? Nestwarmte, denk ik. Ik ben een geboren en getogen Brabander, mijn roots liggen op het katholieke platteland. Verder werd ik aan het begin van mijn loopbaan sterk beÔnvloed door een CDA-bestuurder uit Helmond. De man - hij leeft niet meer - was nuchter, rechtdoorzee en trouw aan zijn afkomst. Die waarden vind ik gelukkig nog steeds terug in mijn partij.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Individualisme

Naam: Rob van der Heijden (54)
Partij: VVD
Functie: burgemeester Zandvoort

,,Een burger die politiek actief wil zijn heeft twee keuzes: iedere vier jaar een stembiljet invullen of lid worden van een politieke partij. Als 29-jarige koos ik voor het laatste. Ik was maatschappelijk betrokken, wilde niet blind in de samenleving staan. En ik had ambitie: een actieve rol vervullen binnen de VVD. Mijn wens werd snel vervuld; na amper een jaar werd ik vice-voorzitter van de VVD-afdeling in Den Bosch. Weer een jaar later kwam de post 'landelijk adjunct-secretaris' vrij in Den Haag. Ik greep de kans met beide handen aan. Toch bleef de lokale politiek lonken. Ik wilde dichtbij de burger staan, snel tot besluitvorming komen. Die karakteristieken vind je niet snel terug in Den Haag of op het provinciehuis. Als zoon van een ondernemer voelde ik mij altijd al verwant met de beginselen van de VVD. Vrijheid, individualisme: daar kon ik wat mee. Als burgemeester probeer ik die waarden nog steeds uit te dragen.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Reflectie

Naam: Ing You Tan (51)
Partij: PvdA
Functie: Eerste-Kamerlid

,,Politiek is laveren tussen tegengestelde belangen, en dat fascineert me. Mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer geeft een verruiming van mijn blikveld, want je blijft met ťťn been in de maatschappij staan. Wat mij aantrekt is de mogelijkheid tot reflectie. Je zit niet in het heetst van de strijd, maar kijkt beleidsinhoudelijk naar de kwaliteit van wetgeving. Ik ben in 1979 lid geworden van de PvdA. De aandacht voor specifieke, zwakkere groepen in de samenleving trok en trekt me aan. Bovendien bevalt de partijcultuur me. Ik ben een Chinese uit IndonesiŽ en zit in een partij met een Hollandse cultuur van kankeren in positieve zin; dat voorkomt zelfgenoegzaamheid. De discussie over de partijcultuur is altijd heel open gebleven. Natuurlijk is de partij in de loop der jaren veranderd. Zo is er nu meer aandacht voor een gezonde financiŽle situatie. Je kunt wel van alles willen, maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Die gezonde dosis realisme is er.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Belangenloos

Naam: Jolanda Gooiker (25)
Partij: Socialistische Partij
Functie: Actief lid in Rotterdam

,,Op de middelbare school werd ik lid van de Socialistische Partij. De meeste politieke partijen waren niet echt actief, de SP wel. Die liet zich zien op straat. Stonden ze met zo'n kraampje bij het winkelcentrum folders uit te delen. Een vriendin die al lid was, nam me mee naar een handtekeningenactie tegen racisme. Het actieve karakter van de SP sprak me zo aan, dat ik ook lid ben geworden. Wat me erg aanspreekt is dat bij de SP alles belangeloos gebeurt. Ik ben altijd bereid om klusjes te doen. Bij ledenwervingsacties ben ik van de partij. Of ik bezorg folders in de verkiezingstijd. Laatst demonstreerden we nog bij een vestiging van Ikea. Dat bedrijf verkoopt namelijk veel spullen die zijn gemaakt door kinderen uit derdewereldlanden. Ik wil concrete dingen kunnen doen tegen misstanden in de wereld. Maar ik blijf heus wel realistisch hoor. De wereld verbeteren begint bij het aanpakken van problemen binnen je eigen gemeente en dat doet de SP.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Evenwicht

Naam: Janke Mandema (60)
Partij: Rozendaal '74
Functie: wethouder

,,De gemeente Rozendaal telde in 1974 maar ťťn partij. Die lokale partij had alles te zeggen. Rozendaal '74 is opgericht om daar een einde aan te maken. Om wat meer evenwicht binnen de gemeentelijke politiek te krijgen. Toen ik in 1981 in Rozendaal kwam wonen, ben ik meteen actief geworden voor deze partij. Eigenlijk ben ik er viavia ingerold, kennissen vroegen me om mee te doen. Wij zijn nu de grootste partij. Waarschijnlijk heeft dat te maken met onze protesten tegen bepaalde subsidies die zouden worden verstrekt voor een nieuwbouwwijk in Rozendaal. Blijkbaar waren veel mensen het met ons eens. Het bevalt me goed als wethouder in de gemeenteraad. Inzet voor de gemeente waarin je woont, dat vind ik belangrijk. Vroeger besteedden mijn ouders ook al veel tijd aan politiek. Er werd thuis veel over gesproken en we luisterden altijd naar G.B.J. Hiltermann op de radio.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Normbesef

Naam: Harmke Vlieg-Kemp (25)
Partij: GPV
Functie: Partijsecretaris in Assen

,,Thuis is de politiek er met de paplepel ingegoten. Er werd veel over gepraat binnen het gezin, het hoorde bij de opvoeding. Mijn moeder is op dit moment Statenlid voor de GPV in Drenthe en ik ben secretaris van de GPV in Assen. Ik heb een christelijke levensovertuiging en dat is ook de reden dat ik voor de GPV heb gekozen. Het is toch de partij waarin de christelijke normen en waarden het best tot uitdrukking komen. Natuurlijk zijn er de bekende issues. Ik ben als lid van de GPV ook tegen euthanasie en abortus. In een tijd waarin alles is gericht op economie, vind ik het belangrijk dat er een partij is die de waarden van het leven hoog in het vaandel houdt. Ook heb ik moeite met de toename van geweld. Ouders laten hun kinderen wel erg stikken. Ik ben echt niet tegen werkende moeders hoor. Ik werk zelf ook, maar vandaag de dag zouden kinderen minder aan hun lot overgelaten moeten worden. De GPV staat voor het herstel van dit soort zaken.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Idealen

Naam: Hans Alders (47)
Partij: PvdA
Functie: Commissaris van de Koningin in Groningen

,,Ik stelde vast dat er maatschappelijk een aantal zaken mis waren en ik wilde meehelpen die te veranderen. Het was eind zestiger, begin zeventiger jaren toen ik politiek actief werd. Dat was een periode waarin mensen wilden meepraten. Kennis, macht en inkomen moesten worden gedeeld en niet ten goede komen aan een elite. De PvdA werd mijn partij. Die stond voor: gelijke rechten, opheffing van de ongelijkheid. En nog altijd zijn dat geen vanzelfsprekendheden; het belang collectief zaken te regelen zodat het individu zich kan ontwikkelen, zie ik nog steeds.

Iedereen moet, als het even wat minder gaat, terug kunnen vallen op voorzieningen die we met zijn allen hebben geregeld. Het is nu zaak de collectieve voorzieningen te behouden en aan te passen aan de huidige samenleving. De 'oude' idealen van de PvdA zijn in die zin nog altijd actueel.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Pragmatisme

Naam: Jaap Vlaming (52)
Partij: GroenLinks
Functie: gemeenteraadslid Texel

,,De politiek nam besluiten waar ik het vaak niet mee eens was. Daarom wilde ik er zelf in. Je kunt wel zeggen dat het allemaal geen bal uitmaakt, totdat je merkt dat er toch zo nu en dan ideetjes van je worden overgenomen. Als boerenzoon werd ik op mijn 25ste lid van de ARP. Het sociale gezicht van Aantjes en Boersma sprak me aan. Ik heb vier jaar als ontwikkelingswerker in Kameroen gezeten. Toen de ARP opging in het CDA, ben ik naar de EVP gegaan. Begin jaren tachtig zat ik als EVP'er in de steunfractie van de PSP op Texel. Toch ben ik min of meer bij toeval de politiek ingerold. GroenLinks is voor mij een goede pragmatische partij waarbij ik me thuisvoel. De partij wil Texel in economische en ecologische zin leefbaar houden. We zitten op een heel toeristisch plekje, maar toch wil GroenLinks het toeristische autoverkeer gaan terugdringen. Het milieu wegen we nu eenmaal meer dan andere partijen dat doen.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Bezig zijn

Naam: Ingrid van Alphen (44)
Partij: De Groenen
Functie: Vrijwilliger en secretaris van het bestuur

,,Eigenlijk hou ik helemaal niet van politiek. Ik ben ook pas sinds vorige week officieel lid. Lidmaatschappen zeggen me niet zoveel, ik ben liever actief met iets bezig. Een paar jaar geleden stapte ik het bureau van de Groenen binnen om me als vrijwilliger op te geven. Zo ben ik actief geworden binnen de partij. Sinds een paar weken ben ik zelfs secretaris van het bestuur geworden. Politiek is voor mij vooral een uiting van maatschappelijke betrokkenheid. De Groenen staan het meeste achter de mens en het milieu. Toen de gemeente bijvoorbeeld de plannen voor de tweede haven in Amsterdam presenteerde, was er maar ťťn partij die pertinent tegen was. Dat waren wij. Zelfs milieupartij GroenLinks wilde dat de haven er kwam. Dat mooie stukje natuur van Ruigoord moet dus plaats maken voor een haven die zorgt voor geld in het laatje van de gemeente. De Groenen maken zich daar in elk geval druk om.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Roeping

Naam: Andrť Rouvoet (38)
Partij: RPF
Functie: Tweede-Kamerlid

,,De politiek was geen actieve keuze, geen ambitie van me. Het kwam op mijn weg tijdens de eindfase van mijn studie Recht. Ik had een grote interesse voor keuzevakken als staatsinrichting en een hoogleraar attendeerde me op de mogelijkheid iets in de christelijke politiek te gaan doen. Nog tijdens de studie werd ik fractiemedewerker voor de RPF. Als je eenmaal op het Binnenhof loopt, raak je er verslingerd aan. We zaten toen nog in de oude zaal en de geur van die historische ruimte hangt nog in mijn neus. De christelijke politiek is een roeping. Politiek in de zin van l'art pour l'art is niets voor mij. Mijn motivatie politiek te bedrijven, heeft een bijbels vertrekpunt. De RPF heeft een 'vrolijk' orthodox karakter. Verder zijn mannen ťn vrouwen welkom en is lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap geen vereiste. Wij staan voor godsdienstvrijheid en ik zou me niet thuisvoelen in een partij die de geestelijke vrijheid niet wil honoreren.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Flexibel

Naam: Annelies Verstand (50)
Partij: D66
Functie: Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,,Ik heb me altijd geÔnteresseerd voor maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed van de politiek daarop. Ik heb bestuursrecht gestudeerd, was sociaal raadsvrouw in Nijmegen en later jurist bij de Gelderse Maatschappij voor Landbouw. Zo werd ik geconfronteerd met sociaal juridische problematiek en de invloed die regels en wetten hebben op het alledaagse leven van mensen. Ik wilde actief meewerken aan beleid dat maatschappelijke ontwikkelingen beÔnvloedt en dat bracht mij tot het besluit de politiek in te gaan. D66 staat voor een combinatie van liberalisme en vernieuwingsgezindheid. Progressieve gedachten over zaken als milieu, bestuursvernieuwing en emancipatie spreken me aan. Bovendien is het vertrekpunt het individu dat zelf in vrijheid kan kiezen. D66 gaat niet uit van zuilen en is niet dogmatisch, maar ontwikkelt standpunten binnen de actualiteit. Bij die flexibiliteit voel ik me thuis.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Woord Houden

Naam: Elbert Dijkgraaf (30)
Partij: SGP
Functie: voorzitter van de SGP-jongeren

,,Ik werd lid van een kiesvereniging, en voor ik het wist werd politiek mijn belangrijkste vrijetijdsbesteding. Ik vind het spel interessant: hoe krijg je dingen waar jij in gelooft, voor elkaar. En ook: grote lijnen van beleid helpen uitdenken, betrokken zijn bij zaken die van nationaal belang zijn. Toen ik mij oriŽnteerde op het politieke veld, stond vast dat ik een partij zocht die de bijbelse beginselen uitdraagt. De SGP sprak me aan door de open partijstructuur. Er is geen carriŤrestrijd, geen ellenbogenwerk. 'Woord houden' is ons motto. Het staat zelfs in onze statuten dat het uitdragen van de bijbelse beginselen en het vasthouden aan principes belangrijker is dan het winnen van stemmen. Natuurlijk is het frustrerend dat je als kleine partij in issues als abortus en euthanasie niet de invloed hebt die je zou wensen. Toch zou ik nooit kiezen voor bijvoorbeeld het CDA. Het pragmatische denken stuit me te zeer tegen de borst.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Individu

Naam: Loek Hermans (48)
Partij: VVD
Functie: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

,,Op mijn achttiende ben ik al lid geworden van de VVD. Het was in 1969, de tijd van provo's, marxisten en feministen. Ik ging politicologie in Nijmegen studeren, een links bolwerk bij uitstek! Ik vond dat er een enorm intolerant politiek klimaat heerste met weinig ruimte voor het individu. Alles werd geregeld door de staat en dat vond ik geen goede zaak. Daarom ben ik lid geworden van de VVD, toch een partij die voor meer eigen verantwoordelijkheid pleit. Anderhalf jaar later ben ik ook daadwerkelijk politiek actief geworden binnen de partij, ik ging me bezighouden met de taak hoe we meer jongeren bij de partij konden betrekken. Mijn interesse voor de politiek kun je eigenlijk ook het beste verklaren door gebeurtenissen in de wereld op politiek niveau. Ik ben opgegroeid in de tijd dat Kennedy werd vermoord en Martin Luther King zijn fameuze 'I have a dream-rede' hield. Dat heeft veel indruk op me gemaakt.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Vrouwelijke kijk

Naam: Jet Creemers (57)
Partij: CDA
Functie: voorzitter CDA-Vrouwen

,,Een maatschappelijk bewogen mens als ik komt vroeg of laat in de politiek terecht. Als je graag je zegje doet, kun je niet langs de zijlijn toekijken. Het Kamerlidmaatschap trekt mij niet - daarvoor ben ik te compromisloos - maar een bestuurlijke functie is aan mij wel toevertrouwd. In 1997 werd ik, veertiende Zakenvrouw van het Jaar, gevraagd als voorzitter van de CDA-Vrouwen. Een hele eer, al was het niet mijn ambitie. Ik houd niet van hokjes, denk liever in holistische termen: alle mensen om elkaar, met elkaar. Dat neemt niet weg dat de capaciteiten van vrouwen niet genoeg worden benut. Kijk naar de top van het maatschappelijk bestel: allemaal witte raven. Ik ben niet kerkelijk, maar sta wel vierkant achter het christelijk ideaal: mens boven materie. Deze holistische, typisch vrouwelijke kijk heeft de toekomst. Mannelijke waarden zoals geld, macht en imago zijn geen lang leven beschoren.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Karakter

Naam: Gerard Schouw (34)
Partij: D66
Functie: Partijvoorzitter

,,Het was zo rond 1986 dat ik eens een kijkje ging nemen bij een partijvergadering. Daarna ging het snel. In een paar maanden tijd werd ik gebombardeerd tot campagneleider voor het lid van de Provinciale Staten. Zo'n frisse wind vonden ze blijkbaar wel goed voor de partij. Ik ben nog een tijd lid van het afdelingsbestuur geweest en wethouder in de gemeenteraad van Dordrecht. En nu dus partijvoorzitter. Waarom D66? Voor mij is het lid zijn van een partij verbonden met mijn karakter en met mijn persoonlijke opvattingen. Al zou de drempel om lid te worden nog wel een beetje lager kunnen. De ideeŽn van D66 sluiten het best aan bij die van mij, vooral op het punt van democratie. D66 houdt zich bezig met vragen als hoe een burgemeester wordt gekozen en de positie van wethouders. D66 staat voor verandering, innovatie maar ook voor verbetering van het milieu en de veiligheid, dat vind ik belangrijke zaken.''


Nestwarmte | Individualisme | Reflectie | Belangenloos | Evenwicht | Normbesef | Idealen | Pragmatisme | Bezig zijn | Roeping | Flexibel | Woord houden | Individu | Vrouwelijke kijk | Karakter | Taal en cultuur

Taal en cultuur

Naam: Douwe Bijlsma (49)
Partij: Frysk Nasjonale Partij
Functie: statenlid Friesland

,,Je kunt kritiek hebben op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, maar je kunt er ook wat aan doen. In de politiek zit je op de juiste plek om zaken te beÔnvloeden. Voor mij, een echte Fries, is de in 1963 opgerichte FNP de enige partij die versterking van de Friese taal en cultuur als wezenlijk uitgangspunt van het partijprogram heeft. Ik ben negen jaar partijvoorzitter geweest. Friesland heeft een eigen karakter. Wij geloven in de kracht van de Friese cultuur als totale sociaal-economische ontwikkeling. Zo moeten we in Friesland zorgvuldig met onze ruimte en met het platteland omgaan. We hoeven hier niet meer mensen, alleen meer werk. Andere partijen komen slechts in de marge op voor Frieslands belangen. Landelijke partijen stippelen het beleid centraal uit. Menig partij nam denkbeelden van de FNP over. En mede doordat wij aandrongen op Friese televisie, is die er gekomen. Zo gaan die dingen.''

Interviews: Danielle Pinedo, Aranka Klomp, Karen Bloemink en Karin de Mik.

NRC Webpagina's
27 JANUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 2000