NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

POLITIEKE PARTIJEN
STILTE VAN HET MIDDEN
FINANCIËN
LEDENWERVING
CONTRIBUTIES
PARTIJLEDEN
PARTIJKADER
FUNCTIES EN KANDIDATEN
PARTIJ OPRICHTEN
TOEKOMST
INTERNET
PARTIJEN
LINKSOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Contributies

CDA Bij het CDA is de contributie afhankelijk van het bruto maandinkomen. De partij onderscheidt zeven groepen. Onder de 2.775 gulden per maand bedraagt de contributie 74 gulden per jaar. Van 2.775 tot 3.620 gulden: 124 gulden. Van 3.620 tot 4.455: 187 gulden. Van 4.455 tot 5.565: 350 gulden. Van 5.565 tot 7.000: gulden 439 gulden. Van 7.000 tot 8.500: 634 gulden. Boven de 8.500 gulden: 800 gulden ,,of meer''. Leden op bijstandsniveau, leden met alleen AOW en gezinsleden zonder inkomen voor wie de minimumcontributie van 74 gulden ,,op onoverkomelijke bezwaren stuit'' kunnen volstaan met een lagere bijdrage van minimaal 36 gulden.

D66 De contributie bij D66 is afhankelijk van het bruto jaarinkomen. Tot het minimumloon (bijna 30.000 gulden) is dat 55 gulden. Van 30.000 tot 100.000 gulden bedraagt de contributie 200 gulden. Tussen de 100.000 tot 200.000 gulden moet 400 gulden worden betaald. En boven de 200.000 gulden geldt voor iedere 50.000 gulden 100 gulden extra. D66'ers met een inkomen van twee miljoen gulden betalen bijvoorbeeld 4.000 gulden contributie (over de eerste 200.000 gulden 400 gulden en over de resterende 1,8 miljoen 3.600 gulden). Veel geld, maar voor deze vermogende partijleden geldt een speciale regeling. ,,Betaalt u in één jaar 4.000 gulden of meer aan contributie, dan kunt u voortaan worden vrijgesteld van contributie-verplichtingen voor de duur van uw lidmaatschap.'' Samenwonende D66-leden mogen ieder 10 gulden van de contributie aftrekken.

GPV Het GPV is een verbond van zelfstandige plaatselijke verenigingen. De contributies verschillen per vereniging en liggen tussen de 80 en 100 gulden.

GroenLinks ,,De hoogte van de contributie bepaalt u zelf'', schrijft Bert Boer, penningmeester van GroenLinks. De contributie is ,,een belangrijke bron van inkomsten'' en daarom geeft GroenLinks een 'Richtlijnen contributie 2000 ter overweging'. De hoogte van de contributie is daarbij afhankelijk van het netto maandinkomen. Bij een inkomen tot 1.500 gulden bedraagt de contributie 5 gulden per maand; dus 60 gulden per jaar. Voor elke 200 gulden netto maandinkomen meer komt er per maand 6 gulden aan contributie bij. ,,De contributie is als gift aftrekbaar voor de inkomensbelasting'', laat de penningmeester weten.

PvdA ,,U bent al lid voor drie gulden per maand'', schrijft PvdA-leider Wim Kok in een oproep op de homepage van de PvdA op Internet. Maar volgens de penningmeester van de partij bedraagt de contributie inmiddels 4 gulden per maand; dus 48 gulden per jaar. Dit bedrag geldt voor een inkomen lager dan 10.000 gulden bruto per jaar. Daarboven onderscheidt de PvdA 17 inkomensklassen die steeds met 4.000 gulden oplopen en waarbij de contributie steeds stijgt met 30 gulden. Vanaf 62.000 gulden wordt het onderscheid grover. De contributie bedraagt 600 gulden voor mensen die een inkomen hebben tussen de 62.000 en 82.000 gulden. Tussen de 82.000 en de 102.000 geldt een tarief van 660 gulden; tussen de 102.000 en 122.000 moet 780 gulden worden betaald. ,,Zij die een inkomen hebben hoger dan 122.000 gulden per jaar kunnen zelf een hoger bedrag dan groep 17 bepalen en aan de ledenadministratie doorgeven.''

RPF De RPF telt zo'n tweehonderd kiesverenigingen die ieder afzonderlijk de hoogte van de contributie vaststellen. De verschillen zijn niet groot; de contributie bedraagt gemiddeld 74 gulden per jaar.

SGP De SGP telt bijna 170 kiesverenigingen. Ieder lid van een kiesvereniging draagt 25 gulden per jaar af aan het landelijk partijbureau. Daarboven is de vereniging vrij in het bepalen van de contributie; gemiddeld bedraagt die 10 gulden.

SP Wie zich aanmeldt als lid van de SP betaalt voor dit jaar 19,99 gulden. Normaal bedraagt de contributie 30 gulden per jaar.

VVD Bij de VVD is de contributie afhankelijk van de leeftijd. Tot en met 26 jaar geldt een bedrag van 41 gulden. VVD'ers tussen de 27 en 65 jaar betalen 150 gulden; 65-plussers 76 gulden. De contributie voor gezinsleden/huisgenoten is 41 gulden.

NRC Webpagina's
27 JANUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 2000