NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen

EUROPESE VERKIEZINGEN
MACHT PARLEMENT
NEDERLANDERS
EUROPARLEMENTARIËR
OPKOMST
HONORERING
BEVOEGDHEDEN
LIJSTTREKKERS
PROGRAMMA'S
INFORMATIE
POSTERS
WERKWIJZE
PRESTATIES

Informatie

Er is veel informatie beschikbaar over de werking van het Europees Parlement.

Bezoek
Het Europees Parlement is voor iedereen toegankelijk. Zowel tijdens vergaderperiodes als daarbuiten zijn bezoekers welkom op een van de drie plaatsen waar het Europees Parlement zijn werkzaamheden verricht: in Straatsburg, Brussel en Luxemburg. Een ontvangst duurt één tot drie uur. Meestal vertelt een ambtenaar over de rol en werking van de Europese volksvertegenwoordiging. Soms staat ook een videofilm op het programma of een ontmoeting met een Europarlementariër. Zo mogelijk wordt een plenair debat bijgewoond. Daarvoor geldt een minimumleeftijd van veertien jaar. Data van de komende plenaire vergaderweken in Straatsburg: 20 t/m 23 juli, 13 t/m 17 september, 4 t/m 8 oktober, 25 t/m 29 oktober, 15 t/m 19 november en 13 t/m 17 december. In Brussel: 3/4 november, 1/2 december. Bezoekaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij het Europees Parlement, Dienst Bezoeken, Belliardstraat 97113, B1047 Brussel, België, fax: (00 32 2) 284 35 30.
Straatsburg: Avenue de l'Europe, F67000 Straatsburg, 61(00 33 388) 17 40 01.
Brussel: Wiertzstraat, B1047 Brussel, 61(00 32 2) 284 21 11.
Luxemburg: Plateau du Kirchberg, L2929 Luxemburg.

Organisaties
Het Voorlichtingsbureau in Den Haag is één van de zeventien ‘buitenbureaus' van het Europees Parlement. In alle hoofdsteden van de andere lidstaten is zo'n bureau gevestigd. Ook zijn er buitenbureaus in Bonn en in Straatsburg, waar het parlement zijn maandelijkse plenaire vergadering houdt. Het Voorlichtingsbureau informeert het Nederlandse publiek over de rol van het Europees Parlement binnen de EU. Korte Vijverberg 6, 2513 AB Den Haag,61 (070) 362 49 41.Het Europa Centrum is een stichting die jongeren informeert over de Europese Unie. Een van de activiteiten is het Junior Team Europe: studenten die gastlessen geven op middelbare scholen over de Europese Unie. Verder organiseert het centrum simulatiespelen, klassenuitwisselingen en Europaweken. Informatie Riouwstraat 137, 2585 HP Den Haag. 61 (070) 350 86 20.

Ombudsman
De Europese ombudsman is een officieel aangestelde Europese functionaris tot wie (burgers van) alle lidstaten zich kunnen wenden, als zij door het parlement of de Commissie onbillijk menen te zijn behandeld en als een beroep op het Europese Hof niet mogelijk of niet gewenst is. Hiertoe moet men zich schriftelijk (in één van de elf officiële talen van de Unie) tot hem wenden. De Europese Ombudsman werd ingesteld bij het Verdrag van Maastricht. Als eerste ombudsman werd in 1995 de Fin Jacob Söderman gekozen. The European Ombudsman. 1 Avenue du Président Robert Schuman. B.P. 403, F-67001 Strasbourg Cedex. 61 (00 33 3) 88 17 40 01. Fax (00 33 3) 88 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Europese Beweging Nederland Onafhankelijke vereniging met ongeveer 2.500 individuele leden die door middel van congressen en bijeenkomsten invloed tracht uit te oefenen op het Europese beleid van Nederland. Informatie 61 (070) 354 11 44.
Almanak Informatie, adressen en andere gegevens over Europa (Commissie en parlement) staan in de Europese Almanak 1999. Te bestellen bij SDU Servicecentrum Uitgevers. Postbus 20014, 2500 EA Den Haag. 61 (070) 378 98 80.

Websites
www.euroverkiezingen.nl Informatieve website over de Europese verkiezingen met zeer veel verwijzingen naar andere sites over Europese instituten en een Who is who in Europa. Tevens een stemwijzer en een overzicht van alle parlementskandidaten.
Toegespitst op het Europees Parlement is de site van het parlement zelf. In elf talen wordt uitgelegd hoe het parlement is samengesteld en wat het doet. Ook biedt deze website een overzicht van de nationale parlementen en alle voorlichtingsbureaus.

NRC Webpagina's
3 JUNI 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JUNI 1999