NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BEATRIX (60)
 PORTRET
 AGENDA
 HOFHOUDING
 KAMERHEREN
 KABINET
 BESCHERMVROUW
 GEZIN
 HAASSE EN VAN AGT
 OP BEZOEK
 KERSTTOESPRAKEN
 BEELDHOUWER
 FEEST
 KONINGINNEDAG
 LINKS

Kamerheren

In de meeste provincies en in de drie grote steden fungeert een kamerheer om de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis zonodig te assisteren. Het gaat om de volgende personen:

Amsterdam
Mr. G.W. baron van der Feltz, kamerheer sinds 1992, voormalig vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Deltalloyd Verzekeringsmaatschappij Groep NV, inmiddels gepensioneerd.

Noord-Holland
Ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken, kamerheer sinds 1993, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Rotterdam
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, kamerheer sinds 1994, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, voormalig gemeentearchivaris van Rotterdam, directeur van het Historisch Museum en het Maritiem Museum in Rotterdam.

Den Haag
Dr. C.J. Oort, kamerheer sinds 1994, oud-voorzitter van commissie-Oort voor belastinghervorming, voormalig buitengewoon hoogleraar van de Rijksuniversiteit Limburg. Inmiddels gepensioneerd.

Zuid-Holland
De kamerheren van Rotterdam en Den Haag fungeren ook als kamerheren voor Zuid-Holland.

Zeeland
Mr. J.J. van der Weel, kamerheer sinds 1988, staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State.

Flevoland
Geen kamerheer.

Utrecht
Prof.dr. D.W. Erkelens, kamerheer sinds 1994, hoofd van de afdeling interne geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Groningen
A. Roobaard, kamerheer sinds 1991, directeur van Wiersum Holding BV te Groningen en directeur van Robertus' Zaadhandel te Winschoten.

Friesland
Mr. R.S. Wegener Sleeswijk, kamerheer sinds 1994, vice-president van de rechtbank in Leeuwarden.

Drenthe
Vacature.

Overijssel
Mr. E. ten Cate, kamerheer sinds 1997, directeur van effectenbank Ten Cate & Cie NV in Amsterdam, bestuurslid van drie stichtingen op het gebied van natuur- en monumentenbeheer.

Gelderland
Vacature.

Noord-Brabant
Mr. P.C.E. van Wijmen, kamerheer sinds 1989, advocaat te Breda.

Limburg
Ir. R.E. Selman, kamerheer sinds 1997, voormalig vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM in Heerlen, inmiddels gepensioneerd.

NRC Webpagina's
29 januari 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1998