U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier IRT-affaire

Nieuws

Rapport

Kamercommissie

Achtergrond

Biografie

Opinie

Begrippen

Sorgdrager saneert top van ministerie

Door onze redacteuren MARCEL HAENEN en TOM-JAN MEEUS
DEN HAAG, 13 FEBR. De ambtelijke top van het ministerie van Justitie wordt nagenoeg volledig vervangen. De reorganisatie van het departement, die anderhalf jaar geleden is doorgevoerd, wordt teruggedraaid.

Van de zittende topambtenaren blijft alleen directeur-generaal J. Demmink (internationale en vreemdelingenzaken) in functie. De andere twee directeuren-generaal, H. van Brummen en H. Greven, vertrekken. Van Brummen krijgt een functie binnen het openbaar ministerie, voor Greven wordt nog naar een nieuwe baan gezocht.

Dit heeft minister Sorgdrager vanmorgen bekendgemaakt aan haar ambtenaren. Zij baseert zich op een advies van een organisatie-adviseur die de laatste twee maanden het functioneren van de ambtelijke top heeft onderzocht.

In twee bijeenkomsten, vorige week woensdag en vrijdag, zijn de minister en haar staatssecretaris Schmitz ingelicht over het vernietigende oordeel van de adviseurs over het functioneren van de bestuursraad.

De schriftelijke rapportage van de organisatie-adviseurs zou pas vrijdag formeel aan de bewindslieden worden aangeboden, maar dat is versneld omdat veel hogere ambtenaren eind vorige week het advies al bleken te kennen.

Sorgdrager heeft enige tijd geaarzeld of ze het advies zou overnemen. Ze heeft pas tot haar ingreep besloten nadat ze steun kreeg van premier Kok en minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal.

Met het vertrek van Greven en Van Brummen is de ambtelijke top die Sorgdrager bij haar komst in 1994 aantrof nagenoeg volledig ontmanteld. Eerder werd bekend dat secretaris-generaal Suyver vertrekt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en directeur Politie Wooldrik naar het openbaar ministerie. De benoeming van H. Borghouts tot nieuwe secretaris-generaal wordt komende vrijdag verwacht.

De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden oordeelde twee weken geleden ,,dat de ambtelijke top van het ministerie meermalen in gebreke is gebleven in haar communicatie met de politieke top''.

Onder aanvoering van Suyver is de ambtelijke leiding van het ministerie anderhalf jaar geleden omgevormd tot een bestuursraad naar bedrijfseconomisch model. Dat wordt nu teruggedraaid.

Er wordt een aparte directie "algemene justitiële politiek" in het leven geroepen die Sorgdrager op politiek gevoelige terreinen adviseert. De voorzitter van de vergadering van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen, wordt opgenomen in een nieuw in te stellen "justitieraad".

Sorgdrager en Docters van Leeuwen hebben op het moment een gespannen verhouding. Vorige week botste de minister opnieuw met de "super-PG" toen bleek dat Docters de bewindsvrouwe niet had ingelicht over een vergadering die hij had belegd met collega-PG's en hoofdofficieren van justitie over het rapport-Van Traa.

NRC Webpagina's
13 februari 1996

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad