Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Commissie hervormen eerste taak voor Prodi

Door onze correspondenten
BERLIJN, 25 MAART. De Italiaanse ex-premier Romano Prodi, beoogd voorzitter van de Europese Commissie, moet op 9 april tijdens een speciale top in Brussel een hervormingsprogramma voorleggen aan de Europese regeringsleiders.

Dit programma moet onder andere gaan over een beter financieel beheer, over de begrenzing van de bevoegdheden van de kabinetten van Eurocommissarissen en over een herindeling van de directoraten-generaal. Nadat de regeringsleiders overeenstemming hebben bereikt over het programma, zal Prodi zich zo snel mogelijk presenteren aan het Europees Parlement. Dat kan al gebeuren tijdens de zitting van het parlement die op 12 april in Straatsburg begint. Als het parlement instemt met de benoeming van Prodi, zal hij in overleg met de regeringen van de vijftien lidstaten van de EU kandidaat Eurocommissarissen selecteren. Ieder land moet daarvoor een aantal kandidaten voordragen. Regeringen kunnen dus niet volstaan, zoals tot nu toe, met één kandidaat aan te duiden. Ook moet Prodi de portefeuilles onder de Eurocommissarissen verdelen.

Daarna kan de voltallige Commissie zich presenteren aan het Europees Parlement. Dat zal niet het huidige parlement zijn, omdat half juni Europese verkiezingen worden gehouden. Dat nieuwe parlement zal vermoedelijk in juli een oordeel vellen over Prodi als voorzitter en over de Europese Commissie als geheel. Pas daarna kan de nieuwe commissie aan de slag.

Wat er in de tussenliggende periode moet gebeuren met de huidige, demissionaire commissie, is gisteren nog niets beslist. Demissionair commissievoorzitter Santer wil zich in Luxemburg voor het Europees Parlement verkiesbaar stellen. Hoewel het in strijd lijkt met een gedragscode die de commissie zelf onlangs aannam, kan Santer volgens premierKok in theorie in functie blijven zo lang hij niet tot Europarlementariër is benoemd. De regeringsleiders hebben niet beslist wie Santer eventueel moet vervangen als hij opstapt uit de Commissie, om zich fulltime in te zetten voor zijn verkiezingscampagne. Evenmin is gisteren beslist over het lot van de van vriendjespolitiek beschuldigde Franse Eurocommissaris Cresson in de demissionaire commissie.

NRC Webpagina's
25 MAART 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999