Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Europarlement stelt eisen voor opvolging

Door onze correspondent
BRUSSEL, 23 MAART. Het Europees Parlement eist dat de Europese regeringsleiders de procedure overnemen die het heeft bedacht voor de opvolging van de Europese Commissie. Als dat gebeurt, zei de socialistische fractieleidster Pauline Green gisteren tijdens het parlementaire debat naar aanleiding van het aftreden van de Commissie, ,,is een nieuwe toekomst, een nieuw Europa in het nieuwe millennium mogelijk''.

Het Europees Parlement heeft onlangs voor het eerst in de geschiedenis laten zien dat het in staat is om een Europese Commissie tot aftreden te dwingen. Green en haar collega's ruiken nu de mogelijkheid om de machtspositie tegenover de Commissie en de lidstaten van de Europese Unie te versterken.

De grote fracties in het parlement bepleiten een snelle benoeming van een nieuwe Commissie die tot het einde van het jaar zou moeten aanblijven. Het parlement dat na de Europese verkiezingen van juni aantreedt, zou vervolgens goedkeuring moeten geven voor de Commissie die (eventueel in eenzelfde samenstelling) met ingang van volgend jaar aan een nieuw vijfjarig mandaat begint. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie denken echter dat het mogelijk is om voorlopig alleen de voorzitter van de Commissie, Jacques Santer, te vervangen. Vervolgens zou na de Europese verkiezingen een geheel nieuwe Commissie voor de komende vijf jaar worden benoemd.

Maar het Europees Parlement wil geen voorlopige Commissie waarin de nog altijd door Frankrijk gesteunde Cresson zit en de Luxemburgse premier, Juncker, heeft gezegd er niet mee in te stemmen dat voorlopig alleen (de Luxemburger) Santer wordt vervangen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, toonde gisteren in een korte toespraak tot het parlement respect voor de Europarlementariërs. Hij zei dat Duitsland, de huidige voorzitter van de unie, ,,groot begrip'' heeft voor de wensen van het parlement. Maar hij kon niet verhullen dat de Europese regeringsleiders ,,in nauw overleg met het Europees Parlement'' toch iets anders willen dan de Europarlementariërs.

Duitsland wil een conflict met het parlement vermijden. Als de Europese leiders het de komende dagen in Berlijn na moeizame onderhandelingen eens worden over de langetermijnfinanciering van de Europese Unie, moet het parlement daarmee ook nog akkoord gaan. De regeringsleiders mogen in Berlijn de knoop ontwarren.

NRC Webpagina's
23 MAART 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999