Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Chirac en Schröder: snel nieuwe Commissie

Door onze correspondent
BRUSSEL, 19 MAART. De Franse president Jacques Chirac zei vanmorgen in Parijs, na afloop van een gesprek met de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, dat Duitsland en Frankrijk ,,het zelfde idee hebben over mogelijke kandidaten'' voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, die maandag haar ontslag indiende na een zeer kritisch rapport over het financiële management. Volgens Schröder zijn beiden het ook eens over de noodzaak om zo snel mogelijk een nieuwe Commissie te benoemen.

Op de Europese top van volgende week in Berlijn zal worden geprobeerd een procedure voor de opvolging af te spreken. Als dat lukt kan een nieuwe commissie volgens Schröder vrij snel nadien worden benoemd.

De regeringsleiders van Benelux hebben juist vandaag in een gezamenlijke brief aan de Duitse voorzitter van de EU gevraagd om snel na de Europese top volgende week in Berlijn een speciale bijeenkomst van regeringsleiders te organiseren. Daar zou dan een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moeten worden aangewezen. Een nieuwe commissie moet volgens de Benelux-leiders pas worden aangesteld na de Europese verkiezingen half juni.

Binnen de Europese Unie bestaat nog onduidelijkheid over de opvolging van de huidige commissie, die maandagnacht haar ontslag indiende na een zeer kritisch rapport over het financiële management. Ook is onduidelijk of er onmiddellijk een nieuwe commissie moet komen of een interim-commissie ter vervanging van de huidige commissarissen wier mandaat afloopt op 5 januari 2000. De Benelux pleit er in de brief aan Schröder voor geen interim-commissie te benoemen. Het nieuwe Europese Parlement moet volgens de drie landen in juli beginnen met de procedure voor de benoeming van een nieuwe commissie, die dan zo snel mogelijk aan de slag moet gaan om zichzelf vervolgens per 1 januari voor vijf jaar op te volgen.

NRC Webpagina's
19 MAART 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999