Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Premier Kok 'onaangenaam verrast'

Topman EU weg, regering kwaad

Door onze redacteuren BEN VAN DER VELDEN en J.M. BIK
BRUSSEL/DEN HAAG, 4 MEI. De Nederlandse regering is "onaangenaam verrast" door de aanstaande overplaatsing van Carlo Trojan, secretaris-generaal van de Europese Commissie, naar een lagere functie.

Premier Kok heeft zijn ergernis direct uitgesproken tegenover Commissie-voorzitter Romano Prodi, die hem gisteren telefonisch inlichtte over de overplaatsing van de 58-jarige Nederlander, die sinds 1997 de hoogste ambtenaar is van de Commissie.

Geërgerd is Kok ook omdat de regering pas achteraf te horen kreeg van het besluit om de topambtenaar in september te laten beginnen als EU-ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève. In een officiële verklaring schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken: "De Nederlandse regering betreurt het besluit zeer maar kan niet anders dan zich erbij neerleggen." Nederland wil een toelichting van Prodi op het besluit om Trojan uit zijn functie te ontheffen. Het Tweede-Kamerlid Verhagen (CDA) heeft de regering vanmorgen schriftelijk gevraagd hoe verklaard moet worden dat zij onaangenaam verrast is, hoe zij ervoor wil zorgen dat zij in de toekomst beter en tijdiger wordt geïnformeerd en wat zij wil ondernemen om een andere landgenoot een hoge post in het Commissie-apparaat te krijgen. Nederland is nu onder hogere ambtenaren van de Commissie vertegenwoordigd door twee plaatsvervangend directeuren-generaal.

Volgens bronnen binnen de Commissie is de overplaatsing van Trojan mede een poging van Prodi om te camoufleren dat hij zich onder toenemende druk heeft ontdaan van zijn persoonlijke woordvoerder Ricardo Levi, voor wie hij een nieuwe functie bij de Commissie heeft geschapen. Levi komt aan de leiding van een nieuwe Economische en politieke raad, wat een denktank moet worden van de Commissie.

In een speciaal Commissie-beraad hadden vorige maand verscheidene Eurocommissarissen bij Prodi aangedrongen zich van Levi als woordvoerder te ontdoen. Op een persconferentie ontkende Prodi gisteren dat hij onder druk heeft gehandeld met zijn voorstellen voor personeelswijzigingen, waarmee de voltallige Commissie heeft ingestemd. Vorig jaar heeft Nederland Prodi laten weten het ontheffen van Trojan uit zijn functie onaanvaardbaar te vinden. Trojan heeft nog geprobeerd om overgeplaatst te worden naar de functie van directeur-generaal van handel. Eurocommissaris Kinnock, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, wilde daarvan echter niet horen. Deze post was al toegezegd aan een Deen. De functie aan Trojan geven had bovendien begrepen kunnen zijn als een terugkeer naar het bekritiseerde beleid van de vorige Commissie, die andere gronden dan alleen professionele kwaliteiten gebruikte bij het toekennen van posten. De vraag welke functie voor Trojan beschikbaar was, heeft geleid tot een felle discussie binnen de Commissie. Trojan zal worden opgevolgd door de Ier David O'Sullivan, nu Prodi's kabinetchef. Levi's functie als woordvoerder wordt waargenomen door Jonathan Faull.

NRC Webpagina's
4 MEI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 2000