Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
DOSSIERS
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

REACTIES,
SUGGESTIES,
VRAGEN.....

Wie wil reageren op deze rubriek, wie suggesties heeft of vragen wil stellen naar aanleiding van wat er is behandeld, kan dit doen door een e-mail te sturen naar evj@nrc.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Jan Pleus
Rolf Schöndorff

Een selectie van vragen en antwoorden

28 december 1998


Beste Jan en Rolf,

Ik zou heel graag willen weten welke financieringsmogelijkheden er zijn om uit te breiden voor een bedrijf en wat de voor- en nadelen van deze verschillende financieringsmogelijkheden zijn. Er kan VV aangetrokken worden, maar er kan ook EV 'opgebouwd' worden. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie mij een opsomming van de verschillende mogelijkheden willen geven.

Bij voorbaat dank,
Chris de Jong.

Beste Chris de Jong,
eea wordt uitvoerig behandeld in handboeken over de financiering van de onderneming. Op wat meer elementair niveau in Elementaire bedrijfseconomie van R. SLot, uitg Stenfert Kroese Leiden. Ik weet niet of daar nog een recente druk van is verschenen.

Met vriendelijke groet,
Rolf Schöndorff


12 november 1998

Beste Jan en Rolf

Jullie begrippenlijst is heel erg handig en ik gebruik die dan ook vaak. Ik mis alleen een omschrijving van de begrippen mechanisatie en automatisering. Kunnen jullie mij verder helpen?

Alvast bedankt voor het antwoord.
Groetjes van Paula

Beste Paula,

Mechanisatie: het vervangen van arbeid door machines in het productieproces. Voordelen: grotere productiecapaciteit, grotere nauwkeurigheid, kortere werkduur, minder vermoeiende werkomstandigheden, lagere kosten per eenheid. Nadelen: minder arbeidsvreugde, grotere conjunctuurgevoleigheid, overproductie en technologische werkloosheid.
Automatisering: het gebruik van uit zichzelf werkende en zichzelf controlerende installaties. Controle van machines wordt uitgeoefend door andere machines.

Kijk ook eens in een encyclopedie, bijv in de WInkler Prins staan uitgebreide omschrijvingen.

Vr groet
rolf sff


11 november 1998

Aan dhr. Pleus en dhr. Schondorff:

Deze E-mail stuur ik omdat ik een vraag heb niet zozeer over een
economisch onderwerp, maar over de NRC-economie site zelf. Ik ben 4e
jaars HEAO stagiair in New York op het moment en moet regelmatig
onderzoek doen naar verschillende economische vraagstukken aangaande
Nederland. Aangezien ik vaak op zoek ben naar recente krantenartikelen,
zou ik het zo fijn vinden als het NRC een wat uitgebreider
kranten-artikel zoekprogramma had. Ik wil het lot niet tarten, maar die
van de Telegraaf ziet er heel goed uit en geeft op een zoekwoord gewoon
een lijst met artikelen. Is zoiets in de toekomst niet mogelijk voor NRC
artikelen, of hebben jullie dat wellicht al en kan ik het gewoon niet
vinden?

Groeten,

Pieter van Rijn

Geachte heer Van Rijn,

De NRC website heeft helaas geen zoekmachine. Die zal er in de toekomstw
el komen. Als u iets zoekt op de NRC site, kunt u bij Altavista
(www.altavista.com) zoeken op het NRC-domein. In het zoekveld vult u in

host:nrc.nl gevolgd door een spatie en het trefwoord waar u op zoekt.

Bijvoorbeeld: host:nrc.nl euro

Het is enigszins omslachtig, maar het werkt wel.

Met vriendelijke groet,

Marie-Jose Klaver
NRC Handelsblad
Internet redactie
E-mail web@nrc.nl


10 november 1998

Ik ben een zogenaamde "luie belegger" (weinig kopen, nooit verkopen, lange termijn werk) en werk alleen met beleggingsfondsen (eigenlijk maar met een). Nu wil ik wat geld beleggen in een tweede fonds. Ik herinner mij staatjes in de NRC over de prestaties van deze fondsen de afgelopen maand. Is er ook informatie over bijvoorbeeld de laatste twaalf maanden? Daarop zou ik mijn keuze willen baseren. Eventuele andere relevante informatie is uiteraard ook welkom.

Met vriendelijke groet,
Harke Smits

Beste Harke,
de staatjes in NRC gaan over de laatste maand en over de laatste 12 maanden; het laatste staatje verscheen zaterdag 7 november jl. Nog interessanter zijn staatjes die de jaarlijkse performance van beleggingsfondsen de laatste tien jaar en vijf jaar laten zien. Hierbij een deel van een lijstje van augustus 1997:

laatste 10 jaar laatste 5 jaar
1. ing bank dutch fund 24,11% 28,91%
2. abn amro netherl fund 23,28 30,15
3. leveraged capital holdings 19,77 22,75
4. obam (nu fortis obam) 19,27 25,38
5. delta lloyd invest fnd 16,84 24,62
6. internat aand fnds 16,11 22,93
7. abn amro aandelen fnds 16,08 21,91
8. abn amro america fnd 15,83 22,94
9. trans europe fund 15,64 19,69
10. dp america growth fnd 14,63 19,91
11. robeco 12,62 19,75
(gaat door tot 25.)

Met vr groet
rolf schondörff


14 oktober 1998

Ik weet niet of ik bij jullie aan een juist† adres ben, maar ik zou graag i.v.m. studie antwoord hebben op de volgende twee† vragen: Wat is de link tussen Maynard Keynes en† de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Wie zijn de Sociale Partners (zijn dat de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers of hoort de overheid daar ook† bij?)? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Alvast mijn hartelijke dank,
††† Bernadine Hartman

Beste Bernadine,
Keynes stelde dat een economie niet automatisch tendeert naar volledige bezetting. Onderbesteding kan (en zal vaak) een stabiele evenwichtssituatie zijn. Daarom moet de overheid een conjunctuursturende beleid voeren (anti cyclisch begrotingsbeleid). Dit is alleen mogelijk als de sector overheid relatief groot is. Tja, en dan ga je al een einde in de richting van de verzorgingsstaat. Je tweede vraag: de soc. partners zijn werkgevers- en werknemers organisaties.

Vriendelijke groet,
Jan Pleus


8 oktober 1998

Beste Jan en Rolf,
De laatste tijd werden wij overspoeld met nieuws over beurscrisis (tenminste, sommige mensen spreken over een echte crisis, maar anderen spreken liever over een correctie op een te snel gestegen beurskoersen, maar dit terzijde). Echter, de rol van de speculanten bleven onbehandeld in de media. Ik denk dat de speculanten een vrij grote rol spelen in de koersschommelingen door het rondstrooien van paniekzaaiende berichten, ze verdienen immers geld aan de beursschommelingen die ze deels (of misschien zelfs geheel?) zelf veroorzaken. Ze kunnen, theoretisch gezien, met hun riskante beleggingen en hun gedrag een land in armoede storten. Het lijkt me griezelig dat het welzijn van miljoenen mensen voor een belangrijk deel in handen van een kleine groep speculanten ligt.
Mijn vraag is dan ook: zijn de speculanten werkelijk onmisbaar voor de beurs? Kunnen ze niet afgeschaft worden?

Ik weet het, ik heb nauwelijks verstand van economie. Ook de grondbeginselen van een beurs begrijp ik niet helemaal. Wat was de oorspronkelijke bedoeling van het oprichten van een beurs? Ik denk dat het de bedoeling was dat particulieren en andere bedrijven hun geld inleggen in een bepaalde beursgenoteerd bedrijf om dat bedrijf in staat te stellen noodzakelijke investeringen te doen. Maar tegenwoordig heeft de beurs haar oorspronkelijke doelstelling verloren denk ik. Immers, de beurs is nu grotendeels de plek geworden om het geld met geld te creŽren, zo heb ik de indruk. Het geld gaat naar plekken waar het rendement zo hoog mogelijk is. Zodra ergens anders meer het geval is, dan gaat het geld er naartoe ("flitskapitaal"). Of zie ik dat allemaal verkeerd? Kan een beurs niet terug naar waar het allemaal om is begonnen, i.e., naar de oorspronkelijke doelstellingen en daarna strenge regels opstellen om te voorkomen dat de beurs weer in dezelfde 'fout' vervalt? Of is dat niet zo eenvoudig?

Sorry voor deze lange e-mail en de vele vragen. Ik hoop dat jullie ze toch willen beantwoorden, ik ben namelijk er benieuwd naar.

Groetjes,
Frank Voncken

P.S.: jullie rubriek "Economie voor jou" vind ik prachtig initiatief. Ga zo door!

Beste Frank,
Wanneer is iets speculatie? als jij 5 Philips calls koopt in de verwachting dat de koers van Philips omhoog zal gaan, ben je dan een speculant? Speculanten maken gebruik van de mogelijkheden die er nu eenmaal zijn; je kunt het niet verbieden; je zou kunnen overwegen de aankoop/verkoop per persoon aan een maximum te binden, maar dan gaat de speculant met stromannen/vrouwen werken.

Wel is er de laatste tijd discussie over de vraag of het 'flitskapitaal' aan banden gelegd moet worden, omdat dit een land grote schade kan toebrengen. Zie hierover onze bijdrage 'Valuta's op de bon' van 7 september, met daarin de verwijzing naar Paul Krugman, een voorstander van dit idee. The Economist is er bijv. falikant tegen omdat je als land met de uitstroom van kapitaal ook de toestroom hindert.
Vr. groet,

Rolf Schöndorff


30 september 1998

Waar kan ik bij jullie de valuta koersen† vinden? En de beurskoersen?
Gr.
Tonia Mees, St. Maarten†N.A.

Beste Tonia,

Wij publiceren zelf geen valuta- en beurskoersen, maar op onze site word je wel verwezen (fin/ec schakels) naar beurskoersen effectenbeurs (http://194.151.1.28/finance; of als dit niet lukt probeer www.aex.nl). Ook Abn Amro geeft koersen (je zou je dan bij hun op de Home-investor moeten abonneren, kost ongeveer f 7,50 per maand)

vr groet,
Rolf Schöndorff


30 september 1998

Beste NRC,
Ik ga een presentatie houden over een artikel uit ESB. Dit artikel is gepubliceerd op 8-1-'97. De strekking van het artikel was dat De Vereniging De Nederlandse Dagblad Pers een verzoek had ingediend bij de Commissie Economische Mededinging voor de handhaving van het prijskartel in de dagbladsector. Nu zou ik graag willen weten of dat verzoek is gehonoreerd. Zo ja, op welke gronden? Zo niet, waarom dan niet? Ik hoop dat ik snel een reactie krijg van u. Zou u het antwoord naar mijn eigen mail adres kunnen sturen.

Bij voorbaat dank,
Wouter Walraven

Beste Wouter,

Wij beschikken niet over deze informatie; het meest voor de hand liggende is de auteurs Kleijweg, Visser, Vollebregt te benaderen, die werkzam zijn bij het EIMK. Die zijn beslist op de hoogte.

Succes, vr groet,
Rolf Schöndorff


30 september 1998

Hallo,
Mijn naam is Natascha Chotkan en ik studeer aan de HEAO op de Haagse Hogeschool in Den Haag. Samen met een groepje studenten heb ik de opdracht gekregen om over twee beurdgenoteerde bedrijven informatie te verzamelen en te verwerken. Het gaat om de bedrijven:
Grolsch
Gamma Holding BV

Wij zijn op zoek naar informatie over de volgende punten voor beide bedrijven:
-Activiteiten van de bedrijven dit jaar
-Ontwikkeling van de bedrijven dit jaar
-Balans van de afgelopen 2 jaar
-Resultatenrekening van de afgelopen 2 jaar
-Toekomstverwachting voor de twee bedrijven
-De fundamentele/technische analyse van beide bedrijven
-Of zij onderdeel zijn van de Sectorfonds/landefonds/eurofonds en of andere

Zou u ons aan wat informatie kunnen helpen met betrekking tot de boevenstaande punten en andere informatie die betrekking heeft op een van de twee bedrijven.

Alvast bedankt voor de moeite en met vriendelijke groet,
Natascha Chotkan

Hallo Natascha,

Wij beschikken niet over die informatie. Je kunt je het beste richten tot de afdeling voorlichting van de bedrijven zelf.
Verder: het Financieele dagblad (Amsterdam), Amsterdam Exchanges (effectenbeurs), afd pr & voorlichting (Amsterdam), Vereniging voor effectenbezitters (VEB, ik dacht Den Haag), het blad Beursplein 5 (Amsterdam), voor analyse ook† een van de grote banken (ABN AMRO bijv). succes ermee,

vr groet,
Rolf Schöndorff


22 september 1998

Graag zou ik uitleg ontvangen over de term† "markt-kapitalisatie".

Leonie van Beckum.

Beste Leonie,

Marktkapitalisatie is hetzelfde als 'beurswaarde' van de onderneming - wordt verkregen door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers.

vr groet,
Rolf Schöndorff

De laatste reacties
Meer reacties uit 1998 - 4
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 2
Meer reacties uit 1998 - 1
Reacties uit 1997
Reacties uit 1996

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (17 mei 1999/ web@nrc.nl)