Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
DOSSIERS
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

REACTIES,
SUGGESTIES,
VRAGEN.....

Wie wil reageren op deze rubriek, wie suggesties heeft of vragen wil stellen naar aanleiding van wat er is behandeld, kan dit doen door een e-mail te sturen naar evj@nrc.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Jan Pleus
Rolf Schöndorff

Een selectie van vragen en antwoorden

6 juni 1998

Beste mijnheer Pleus, beste mijnheer Schöndorff,

Is politiebeveiliging bij een groot evenement een individueel goed?

Een goede vraag, naar aanleiding van de miljoenen die politieoptredens bij KNVB wedstrijden kosten.
Schöndorff pleit dat politiebeveilliging bij een voetbalwedstrijd een duidelijk afgeperkte handeling, en dus een individueel goed is.

Een goed is individueel als het aan een bepaald individu ten goede komt. Een organisatie telt natuurlijk ook. De organisatie wil dit produkt graag hebben, en de aanbieder wil het graag verkopen, en zo komen we tot een prijs. Is dit het geval bij politiebeveiliging? Ik dacht het niet!
Wat zou bijvoorbeeld gebeuren als de KNVB beslist dat de politie te duur is en ze wel zonder politiebeveiliging kan doen?
Het zou een chaos worden, en veel verschillende mensen zou schade berokkend worden. De KNVB is niet de enige belanghebbende van beveiliging. Net zo belangrijk is het politieoptreden voor de omwonenden, de winkeliers, de NS, en in de eerste plaats de supporters. Zo is de beveiliging dus toch een collectief goed.
Als de vervuiler betaalt voor milieuschade, of als de organisatie betaalt voor beveililging van de stad waarin de wedstrijd is, dan gebeurt er iets anders. Zij worden dan aangeslagen voor schade die zij het algemeen belang berokkenen, in de vorm van milieuschade of van verminderde veiligheid.

Politieoptreden is geen individueel goed, maar de KNVB moet betalen omdat zij het noodzakelijk maakt.

Met vriendelijke groet,
Roderick Bloem

Beste Roderick, dank voor je reactie; je bewijst uit het ongerijmde dat politieoptreden een collectief goed is: door te stellen wat zou er gebeuren als de KNVB beveiliging niet nodig vindt, dan zouden tal van omwonenden hinder/schade ondervinden. Een interessante benadering.
Hier heb je typisch het collectieve aspect van (politie)veiligheid te pakken. Ik heb het daarentegen over een concrete wedstrijd die stel 50 man extra politie nodig maakt; niet de KNVB maar de betreffende club is hier in het geding en die heeft er zelf voldoende belang bij om politie in te schakelen. Het gaat o.a. om vernieling van haar eigendommen en schade aan haar reputatie. Bovendien hoeft de beslissing om politie in te zetten niet bij de club te liggen; de burgemeester kan hiertoe besluiten. En de club kan daar een rekening voor ontvangen. Dan hebben we het over polite-optreden als individueel goed. Tussen haakjes: een individueel goed is niet, zoals jij zegt, een goed dat aan een individu ten goede komt. Aldus gedefinieerd zouden ook alle collectieve goederen individueel zijn. Het gaat erom of het individu (in dit geval de individuele organisatie) naar rato van zijn gebruik kan worden aangeslagen.
Vriendelijke groet,

Rolf Schöndorff


26 mei 1998
Geachte heer Pleus en Schöndorff, Ik ben 16 jaar en ik zit in de vierde klas van het VWO. Over twee weken moet ik voor het vak economie een spreekbeurt houden over het onderwerp swaps. Ik heb nu net een jaar economie en weet nog niet veel over dit onderwerp af. Ik heb er tot nu toe ook nog weinig informatie over kunnen vinden. Ik hoop dat jullie mij mischien wat informatie kunnen geven over dit onderwerp; Wat zijn swaps, wat is het nut ervan, wat doe je ermee en wie gebruikt het?

Marieke Bader

Beste Marieke,

'Swap' betekent letterlijk 'ruil'. De swap wordt onder meer gebruikt bij het indekken van renterisico's. Bijvoorbeeld. Een ondernemer heeft 20 miljoen gulden geleend tegen een variabele rente (het rentetarief schommelt van dag tot dag). en daling van de rente zou hem goed uitkomen, maar een stijging vindt hij uiteraard minder prettig. In plaats van een variabele rente zou hij liever een vaste rente betalen over zijn schuld. Nu komt de renteswap in beeld. Hij spreekt met zijn bank af dat hij vijf jaar lang een vaste rente zal betalen over 20 miljoen gulden, terwijl de bank hem een varibele rente uitkeert over datzelfde bedrag.

Met de variabele rente die hij nu voortaan van de bank ontvang, kan hij de variabele rente op zijn schuld betalen. Stijgt de rente, dan moet hij meer betalen, maar dan ontvangt hij ook meer van de bank. Aan de bank betaalt hij intussen een vijf jaar lang vaste rente. Van renteschommelingen heeft hij dus geen last meer. Swaps worden ook wel toegepast om het risico van valutakoersschommelingen uit te sluiten. Bij een valutaswap verkoop je bijvoorbeeld dollars van de bank in ruil voor guldens. Maar tegelijkertijd wordt afgesproken dat die dollars over pakweg een maand weer zullen worden teruggekocht van de bank tegen een nu vastgestelde koers (prijs). Doel? Iemand heeft dollars, maar is bang dat ze in de loop van de volgende maand minder waard worden (een koersdaling van de dollar, dus). Hij had de dollars natuurlijk ook gewoon kunnen verkopen, maar dan was hij ze kwijt geweest. En dat wil hij niet. Hij wil zijn dollars houden en toch geen risico erover lopen. Met vriendelijk groet,

Jan Pleus


22 september 1998
Graag wil ik van u vernemen wat de inflatiecorrecties waren vanaf 1992 tot heden. In 1991 was er een inflatiecorrectie op mijn salaris van 2,73% op basis van geschoonde indexcijfers. In 1992 was het een correctie van 3,25%. Ik was werkzaam in de reisbureaubranche tot 1992.

Bij voorbaat hartelijk dank,
E. van den Berg-Kramer

Beste E. van den Berg,
Met deze vraag kunt u waarschijnlijk het beste terecht bij een vakcentrale, bijvoorbeeld de FNV. Wij kunnen zo'n detailvraag uit de praktijk niet beantwoorden. Er is niet EEN inflatiecorrectie; deze kan per contract verschillen. Het is niet bekend welk indexcijfer in uw contract staat; het is ook niet bekend voor welke zaken men 'uw' index schoont (btw-stijging? aardgasprijsstijging?).
De (niet geschoonde) index voor consumentenprijzen basis 1990(er zijn ook andere indexen) bedraagt:

92 106,4
93 109,2
94 112,2
95 114,4
96 116,8

Vriendelijke groet,
Rolf Schöndorff


19 september 1998

Hallo!
Ik ben Nicole, zit in 5 vwo en ik moet dit jaar een scriptie maken voor economie 1. Het moet over de Miljoenennota gaan, maar ik weet eigenlijk niet goed over wat ik het wil gaan doen. Ik wil het niet over het milieu ofzo gaan hebben, want dat lijkt me al helemaal niet interessant. Aangezien ik uit Zeeuws-Vlaanderen kom, leek het me wel leuk om het over de Westerscheldetunnel te doen. Maar daar is niet zoveel informatie over te vinden. Kunt U mij misschien helpen?

Bij voorbaat al vriendelijk bedankt,
Nicole

Beste Nicole,
dank voor je briefje. Zeeuws Vlaanderen/Westerscheldetunnel lijkt me een goed idee, maar dat gaat niet zozeer over de miljoenennota; meer over onze infrastructuur. De band met de rijksbegroting is wel dat het over het punt verkeer en waterstaat gaat. Je zou voor gegevens de afdeling voorlichting van dit departement/ministerie kunnen bellen (Den Haag).
Over de miljoenennota hebben we een uitgebreide aflevering op onze website, daar lijkt me stof genoeg voor een scriptie te vinden.
succes ermee,

Rolf Schöndorff


15 september 1998

Geachte heren,
Ik ben tweedejaars student Economie aan de univ. en ga binnenkort een werkstuk schrijven over de gevolgen die de euro zal hebben voor beleggers en kapitaalvragers. Nu heb ik niet genoeg informatie, misschien dat jullie me daarbij op weg kunnen helpen. Het werkstuk moet ± 10 pagina's bevatten. Denken jullie dat ik het in 10 pagina's red?

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Marianne

Beste Marianne,

Probeer eens de voorlichtingsdienst van ABN-Amro (Amsterdam) en die van de Effectenbeurs (Amsterdam Exchanges). Ook de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) is een idee.
Dat red je wel in tien pagina's.

Succes,
Rolf Schöndorff

De laatste reacties
Meer reacties uit 1998 - 4
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 2
Meer reacties uit 1998 - 1
Reacties uit 1997
Reacties uit 1996

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (2 juni 1998/ web@nrc.nl)