Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
DOSSIERS
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

REACTIES,
SUGGESTIES,
VRAGEN.....

Wie wil reageren op deze rubriek, wie suggesties heeft of vragen wil stellen naar aanleiding van wat er is behandeld, kan dit doen door een e-mail te sturen naar evj@nrc.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Jan Pleus
Rolf Schöndorff


11 april 1998

Beste heer Pleus en Schöndorff,

Mijn complimenten over jullie economie-site. Ik denk dat veel schoolgaande mensen veel aan jullie informatie hebben. Er is veel meer te vinden dan in de bibliotheek. Jammer dat ik dat niet eerder wist toen ik een opstel over 'het polderlandmodel' moest schrijven... :( dat was dus niet echt geslaagd. Maar nu moet ik een opstel over 'zwartgeld' in het algemeen schrijven. Nu zijn er veel kranteartikelen te vinden, maar ik weet niet welke kopjes daarbij horen. En kranteartikelen vertellen dingen die eromheen gebeurd zijn, en niet wat het nu precies is. (mijn lerares roept al tijden dat ik meer kranten moet lezen :) ) Kunt u mij alstublieft iets algemeens vertellen over zwartgeld en een paar krantenstukjes met betrekking tot recente gebeurtenissen daarover ?

met vriendelijke groeten en alvast bedankt,

Sandra

Beste Sandra,

Dank voor je complimenten;

Wat 'zwart geld' betreft: je zou op internet kunnen zoeken bij de dagbladen of met zoekmachines als Ilse, Alta Vista, Infoseek met als trefwoorden:

zwart geld

black circuit

informal economy

witwassen (eng: laundering);

Vanwege het illegale karakter van zwart geld is het moeilijk er iets over te vinden; hierbij nog een kort stukje met een beschrijving;

Je zou met het CBS afd Nationale Rekeningen kunnen bellen 070 3373800

Succes ermee en vr groet,

rolf schondorff


7 april 1998

Beste evj

Ik heb binnenkort een schoolonderzoek van economie. Ik vroeg me af wat het wezenlijke verschil was tussen de lopende rekeningen en de kapitaalbalans.

Alvast bedankt voor het antwoord

groetjes Michel

Beste Michel,

Kijk bij de letter B onder betalingsbalans, daar staat een prima uitleg.

vr groet

Rolf sff


4 april 1998

Geachte heren,

Ik vroeg mij af hoe het mogelijk is om met het wijzigen van de rentestand de kracht van een valuta te bepalen. Welke andere factoren zijn op de kracht van een valuta van invloed? Het zou aardig zijn indien u uw reactie enigzins zou kunnen toespitsen op het Verenigd Koninkrijk aangezien mijn persoonlijke financiele status, inkomsten in guldens en uitgaven in ponden, op het moment daarvan afhankelijk is. Het maakt de situatie wellicht dragelijker als ik weet waarom die, zeg, BigMac omgerekend 10 gulden kost.

Vriendelijke groeten,

Duco de Boer

Geachte Duco,

Wat betreft de factoren die de wisselkoers van een munt bepalen, kunnen we een onderscheid maken tussen de korte en de lange termijn. Op de korte termijn is het vooral het kortlopend kapitaalverkeer dat tot koersfluctuaties leidt. Veranderingen van de korte rente en verwachtingen t.a.v. de korte rente (en de verwachtingen m.b.t. wisselkoersveranderingen) geven hier de doorslag. Bijvoorbeeld als het VK meevallende werkloosheidscijfers publiceert, kan dat door 'de markt' worden gezien als een signaal van mogelijke conjuncturele oververhitting van de Britse economie. Een oververhitting die kan leiden tot het oplopen van de inflatie.

En die waarschijnlijk zal worden beantwoord door de Bank of England met een discontoverhoging. Zo'n verhoging van de Britse korte rentetarieven zal kortlopend beleggen in ponden aantrekkelijker maken. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar ponden op de valutamarkten toe en... stijgt het pond in koers. Beleggers nemen met gedrag dus een voorschot op hetgeen zij verwachten; een selffullfilling prophecy.

Op de langere termijn zijn het de 'fundamentals' die de koers bepalen. Te denken valt aan de Britse exportpositie, het beleggingsklimaat in het VK, de Britse inflatie, de ontwikkeling van de olieprijs e.d.

Met vriendelijke groet,

Jan Pleus


3 april 1998

Jan en Rolf

Ik ben al geruime tijd op zoek naar de prijs indexcijfers voor de gezinsconsumptie over 1996 en 1997, hebben jullie enig idee waar ik die op het net kan vinden. Marco Bouwens Autoverhuur B.V.

Marco van der Pol

Beste Marco,

Die kun je vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek of Statline;

Daar zijn honderden tabellen terzake te vinden; ik voeg als attachment bij een tabel prijsindexcijfer gezinscons van de laatste jaren;

Succes ermee,

Rolf sff


12 maart 1998

Beste evj,

Ik zou graag een antwoord willen op mijn vraag. Ik ben al een tijdje aan het zoeken hoe de primaire en secundaire markt werkt, maar ik kan het niet vinden. Kunnen jullie mij helpen?

Groetjes, Dennis

Beste Dennis,

Ik neem even aan dat je het hebt over financiële markten. In dat geval wordt met de primaire markt de emissiemarkt bedoeld, dat wil zeggen de markt voor nieuw uit te geven waardepapieren (vooral aandelen en obligaties). Iets daarover vind je op onze site (zie de beursgang van Ajax). De secundaire markt is de tweedehands markt. Dat wil zeggen de handel in bestaande effecten. Vraag en aanbod bepalen daar de beurskoersen. Wil je daar meer over weten, kijk dan een bij de AEX-site op internet.

Jan Pleus


4 maart 1998

We zijn twee studenten aan de HEAO te Utrecht en hebben de volgende vraag:

We zijn met het onderwerp 'Verschillen tussen Nederlandse en Duitse rentes' bezig, en we vroegen ons af of u ons wat informatie over zou kunnen verschaffen.

Het gaat niet zozeer over de informatie, maar iets waar we op terug kunnen vallen tijdens het debat over ons verslag hierover. Een soort basis gedachte....

Alsvast bedankt,

Groeten Emil en Marcel.

In de eerste plaats kun je een verschil maken tussen de Nederlandse en Duitse korte rente. Nederland De Nederlandsche Bank) volgt de Duitse korte rente met het oog op de koppeling tussen gulden en mark. In het algemeen ligt de Duitse rente daarbij iets onder de Nederlandse (internationale reputatie D-mark is een tikje beter dan van de gulden). Dan de lange rente. Door de enorme vrijheid waarmee kapitaal zich door de wereld kan verplaatsen (zeker binnen de Europese Unie)zijn de renteverschillen tussen landen kleiner geworden.

Per land (en dus ook tussen Nedrland en Duitsland)kunnen ze toch verschillen: een land met meer inflatie heeft een hogere rente, een land met een groter wisselkoersrisico heeft een hogere rente, een land met een groter debiteurenrisico heeft een hogere rente (bijv. de Latijnsamerikaanse landen in de jaren 80 en nu Indonesië). Wat dit soort zaken betreft verschillen de Nederlandse en Duitse economie maar erg weinig van elkaar. Met de komst van de EMU zullen de Europese kapitaalmarktrenteverschillen nog weer kleiner worden. De geldmarktrentes zullen dan zelfs gelijk zijn in de euro-zone.

Jan Pleus


12 februari 1998

Geachte heer Pleus/ Schondorff,

van 10 mei 1997: 'Te uitbundige groei Nederlandse economie'. Dit onderzoek houdt eigenlijk in dat we een 'case'-opdracht hebben en daarop de theorie moeten loslaten. Nu was onze vraag (via een hyperlink van Overbesteding zijn we tot de tekst gekomen met als laatste woord: bestedingsinflatie.): Hoe kom je tot die inflatie m.b.t. de betrffende tekst??
Op dit moment zijn we er mee bezig, dus mocht U even tijd hebben..........

Alvast bedankt voor Uw aandacht, met vriendelijke groet

"een KUB-werkgroep"

Beste Kub werkgroepers,

Leuk dat bij jullie onze site wordt gebruikt voor onderzoeksopdrachten. Jullie vraag bergijp ik niet helemaal. In de schakel overbesteding staat precies uitgelegd hoe deze tot bestedingsinflatie leidt: de bestedingen (effectieve vraag, macro-vraag) is groter dan/groeit sneller dan het macro-aanbod. Dit leit tot spanningen op markten voor eindproducten en voor prodfactoren, die zich vertalen in prijsstijgingen: bestedingsinflatie. Kijk ook eens naar grafiekje macro vraag en - aanbod, bereikbaar via begrippenlijst. (klik op letter M) begrip Macro-aanbod of Macro vraag.

Succes ermee, vriendelijke groet

Rolf Schondorff


5 februari 1998

Wij willen graag weten wat de eisen zijn voor de toetreding tot de EMU Zo veel mogelijk info over Nederland en de EMU. Alvast bedankt.

Groet,

Danny, Roel, Alan en Martijn.

Beste Danny, Roel, Alan en Martijn,

Toetredingseisen tot EMU: zie criteria van Maastricht in onze rubriek EVJ. Met informatie over Nederland bedoelen jullie waarschijnlijk mbt het wel/niet voldoen aan de criteria, zie Macro Econ. Verkenning (CPB) 1998 pagina 172 en 173. Ligt vast ter inzage op de bibliotheek. Verdere informatie EMU: zie www.euro.nl, vraag bij ABN AMRO hun brochure aan ('Emu en euro, de gevolgen', heet hij meen ik). De Generale Bank heeft ook een fraaie informatieve gratis brochure.

Succes!

Groet,

Jan Pleus


30 januari 1998

Geachte heren,

Het is mij helaas niet gelukt om wat cijfermateriaal over de Duitse Economie te vinden (Handelsbalans, staatsschuld, werkeloosheid). Kunt u mij een een overzicht sturen, of een web page noemen waar ik deze getallen kan vinden? Ik moet een kort paper schrijven en wil graag een paar concrete getallen noemen.

Hartelijk dank,

Florida Dannenberger - de Kok

Beste Florida,

De gezochte gegevens vind je o.m. in het Britse weekblad The Economist, het Duitse weekblad Wirtschaftswoche (kijk ook even op hun Internetsites). De screensaver die The Economist beschikbaar stelt levert data voor 60 landen (waaronder Duitsland).

Groet,

Jan Pleus


11 januari 1998

L.S.

Wat zijn de werkelijk doorgevoerde veranderingen m.bt. de sociale verzekeringen? De ziektewet bijvoorbeeld bestaat geloof ik niet meer. Aangezien ik al een aantal jaar niet meer in Nederland woon, zou ik graag op deze manier mijn kennis op dit gebied 'up to date' brengen.

Alvast bedankt voor het antwoord.

Vriendelijke groeten

Paula Krebbers

Beste Paula Krebbers,

hierbij het manuscr van hoofdstuk 9 van onze (nog niet verschenen) herziene druk van Onderneming & Omgeving (uitgever SMD te Leiden) over de sociale zekerheid. Ik neem aan dat dit wat vragen beantwoordt.

Vriendelijke groet,

Rolf Schöndorff

De laatste reacties
Meer reacties uit 1998 - 4
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 2
Meer reacties uit 1998 - 1
Reacties uit 1997
Reacties uit 1996

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (2 juni 1998/ web@nrc.nl)