NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Voedingsschandalen

Nieuws

Coca-Cola
Dioxinen
Varkenspest
Brinta
Raak Cassis
Olvarit
Frisolac
Heineken
Rauwe eieren
Perrier
Iglo
Planta

Links

Perrier

Wanneer kwam de zaak in het nieuws?
Februari 1990

Wat zat waarin?
In het bronwater Perrier werd benzeen aangetroffen. Benzeen is in bepaalde hoeveelheden kankerverwekkend, maar de wetenschapsredactie van deze krant schreef destijds dat een automobilist die tijdens het tanken bij zijn tank blijft staan, een miljoen maal meer benzeen binnenkrijgt dan iemand die een flesje Perrier drinkt, als daarin 10 delen benzeen op een miljard delen water zouden zitten. In de Verenigde Staten werden tussen de 12 en 20 delen benzeen per miljard delen water in Perrier aangetroffen.

Hoe kwam het daarin?
Benzeen komt onder meer voor in plastics, verf en schoonmaakmiddelen. Waarschijnlijk was de stof tijdens het schoonmaken in de flessen beland.

Wat waren de gevolgen?
Aanvankelijk werd het bronwater alleen in de Verenigde Staten uit de winkels gehaald, daarna volgden Japan en West-Duitsland, en toen de rest van de wereld. De Nederlandse distributeur Hero haalde anderhalf miljoen flessen terug. De schade van Hero werd geschat op tweeëneenhalf miljoen gulden. Perrier betaalde.
Perrier werd geprezen om zijn alerte reactie. Het aandeel Perrier daalde niet na de affaire. Volgens gezondheidsdiensten waren de terughaalacties overbodig geweest.

Over deze affaire zijn geen artikelen in elektronische vorm beschikbaar.

NRC Webpagina's
6 januari 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad