NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Voedingsschandalen

Nieuws

Coca-Cola
Dioxinen
Varkenspest
Brinta
Raak Cassis
Olvarit
Frisolac
Heineken
Rauwe eieren
Perrier
Iglo
Planta

Links

Nederlandse sites

Op de site van de Consumentenbond - met als motto "zuivere voeding, onze opdracht voor de volgende eeuw" - kan worden gediscussieerd over het thema van de week, bijvoorbeeld kant- en klaarmaaltijden, of de vraag of gezondheidsproducten wel gezond zijn. Ook is er een pagina met nieuws, een met alle sucessen van de bond, en natuurlijk allerlei tests: van stoomkokers tot bewaarde kliekjes.

Veel consumenteninformatie ook op de site van het informatieloket van de Rijksoverheid, Postbus 51. Natuurlijk is er nieuws en achtergrondinformatie over actuele voedingsschadalen als dioxinen en Coca-Cola, maar de site bevat ook biografieën van de leden van het koninklijk huis en van het tweede kabinet Kok.

Bij het Voedingscentrum, een zelfstandige non-profitorganisatie die grotendeels gefinancierd wordt door de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kan iedereen terecht voor vragen over (gezond) eten. Bijvoorbeeld: hoe herken ik Belgische Coca-Cola producten? Ook veel informatie over diëten en voedselallergieën.

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel publiceert op zijn website een lijst met levensmiddelen die uit de handel zijn genomen naar aanleiding van de Belgische dioxinenaffaire. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

De Keuringsdienst van Waren heet sinds 1 september 1998 - na een fusie met de veterinaire Inspectie - de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken. Ze bestaat uit 13 regionale diensten die moeten toezien op de naleving van onder meer de Warenwet en de Vleeskeuringswet, en die klachten van consumenten moeten onderzoeken. De diensten van Enschede en Groningen hebben een eigen website.

De algemene inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij controleert of de regels van het ministerie, bijvoorbeeld normen over aanwezigheid van bepaalde stoffen in vlees, wel worden nageleefd. De Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees valt ook onder dit ministerie, en moet toezien op de gezondheid van mens en dier.

Volgens het onderzoeksinstituut TNO, dat samen met de overheid en het bedrijsleven werkt aan de manier waarop technologische kennis praktisch kan worden toegepast, was ons voedsel "nog nooit zo veilig". Voeding en voedingsmiddelen is een van de aandachtsgebieden van TNO die een eigen website heeft, grotendeels in het Engels. Hier veel informatie over wat er allemaal mis kan zijn met voedsel en hoe TNO dat test.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren behartigen de belangen van werknemers en werkgevers in de sectoren vee, vlees en eieren (veehouderijbedrijven, opfokbedrijven, broederijen, de veehandel, slachterijen, de vleeswarenindustrie, eierpakstations, groothandel, detailhandel en exporteurs). De site bevat ook consumenteninformatie over BSE, salmonella en varkenspest, en nieuws over bijvoorbeeld dioxinen. Het Productschap Zuivel vertegenwoordigt de zuivelsector. De website bevat onder meer informatie over de geschiedenis van de zuivelproductie in Nederland. Ook hier weer informatie over de Belgische dioxinenaffaire.

Wie na alle voedingsschandalen waar vlees bij betrokken is besluit om minder of geen vlees meer te eten, maar twijfelt of dat wel gezond is, kan daarover informatie krijgen op de websites van Vegatopia en het Vegetarische Plekje. Ook veel recepten.

Buitenlandse sites

De Belgische overheid geeft op haar site ook veel informatie over de dioxinenaffaire.

Voor infomatie over beslissingen over voedingsschadalen op Europees niveau kan de nieuwssectie van de website van het Europese Parlement worden geraadpleegd. In de Verenigde Staten probeert het American Council on Science and Health mensen ertoe te bewegen gezond te leven. Veel informatie over voedsel, chemicaliën, en gezond leven in het algemeen. Ook typisch Amerikaans is de Nutrition Navigator, met veel links naar websites over voeding die meteen een cijfer krijgen.

EnviroWeb, een site die gehost wordt door samenwerkende milieu- en dierenrechtenorganisaties van EnviroLink, heeft een speciale pagina over dioxinen. Je kunt je hier ook opgeven voor een dioxinen-mailinglist

NRC Webpagina's
6 januari 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad