NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 VAKANTIEWERK
 UITBUITING
 REGELS
 INFORMATIE
 INKOMSTEN
 STUDIEBEURS
 KINDERBIJSLAG
 VEILIGHEID
 BELASTING
 BUITENLAND
 WERK ZOEKEN
 BOEKEN
 LINKS

Inkomsten

Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk (bruto) minimumloon: 2.276,30 gulden per maand, 525,30 gulden per week en 105,06 gulden per dag. Voor vakantiewerkers van 15 tot en met 22 is het minimumjeugdloon van toepassing, dat daarvan is afgeleid volgens een bepaalde sleutel. Hoe jonger de werknemer in deze leeftijdscategorie, des te lager zijn inkomsten.

Evenementenorganisatie
Evenementenorganisatie. Veel vakantiekrachten ontvangen en begeleiden bezoekers van congressen en beurzen, zoals die in de RAI.

Het uurbedrag is niet voor iedereen hetzelfde, omdat de wet uitgaat van het normale aantal werkuren per week dat in een bedrijfstak geldt. Zo verdient een 15-jarige vakantiewerker bij een 40-urige werkweek 3,94 gulden per uur en bij een 38-urige werkweek 4,15 gulden. Een 21-jarige werknemer verdient 9,52 gulden bij een 40-urige werkweek en 10,02 gulden bij een 38-urige werkweek. Als een vakantiewerker in deeltijd werkt is het minimumjeugdloon per week naar evenredigheid lager dan als hij fulltime werkt.

De werkelijke minimumbedragen kunnen per CAO echter sterk verschillen. De vakantiewerker doet er goed aan uit te vinden of zijn werkgever gebonden is aan zo'n afspraak. Als het voorgeschreven CAO-loon hoger is dan het wettelijk minimumjeugdloon, kan hij daar aanspraak op maken.

Verzekeringen
Zwartwerken lijkt nog aantrekkelijker, omdat er in dat geval geen belasting wordt betaald en geen verzekeringspremie wordt afgedragen. Een zwartwerker heeft echter geen recht op vakantietoeslag (acht procent van het brutoloon) en geen recht op doorbetaling bij ziekte: zeventig procent van het uurloon na twee dagen.

Ook is hij - en niet zijn baas - aansprakelijk voor eventuele ziektekosten bij een ongeval. Bovendien is zwartwerken verboden.

Een witwerker is wel verzekerd, heeft wel recht op vakantietoeslag en krijgt wel doorbetaald bij ziekte. Maar het is raadzaam te controleren of de werkgever dit inderdaad heeft geregeld.

NRC Webpagina's
14 mei 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 1998