NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 VAKANTIEWERK
 UITBUITING
 REGELS
 INFORMATIE
 INKOMSTEN
 STUDIEBEURS
 KINDERBIJSLAG
 VEILIGHEID
 BELASTING
 BUITENLAND
 WERK ZOEKEN
 BOEKEN
 LINKS

Belasting

Belasting betalen is voor de domme, schreef de hoogleraar openbare financiën Flip de Kam ooit. Dat geldt zeker voor wie maar een deel van het jaar werkt, bijvoorbeeld in de vakantie. Veel vakantiewerk wordt 'zwart' gedaan. Maar om het betalen van belasting te vermijden, is dat vaak helemaal niet nodig. Ingewikkelde constructies hoeft de vakantiewerker daarvoor niet te bedenken. Het invullen van een betrekkelijk eenvoudig formulier volstaat.

Belastingvrije som
Dat er over de inkomsten uit (bij)baantjes dikwijls geen belasting hoeft te worden betaald, komt door de 'belastingvrije som'. Dat is het bedrag, het eerste deel van het loon, waarover iedereen die geld verdient met werken geen belasting hoeft te betalen. De plicht tot belastingbetaling gaat pas in wanneer iemand meer verdient dan het bedrag van de belastingvrije som. En dan nog alleen over het deel van het inkomen dat hoger is dan deze belastingvrije som. Als een scholier of student ook studiefinanciering ontvangt, doet dat er niet toe: hun neveninkomsten uit werk blijven onder dezelfde voorwaarden belastingvrij.

De belastingvrije som is de laatste jaren flink gestegen. Het staatje hieronder geeft aan hoe hoog dit bedrag in guldens in 1998 is en hoe hoog het de afgelopen jaren was:

1992: 5.225
1993: 5.768
1994: 5.925
1995: 6.074
1996: 7.003
1997: 7.102
1998: 8.207

Wie in 1997 niet meer dan 7.102 gulden per jaar verdiende, hoefde dus helemaal geen belasting en sociale premies te betalen. Voor dit jaar is het belastingvrije bedrag nog een stuk hoger: 8.207 gulden. Wie via de inhouding door de werkgever wel belasting en premies heeft betaald, doordat de werkgever dit bedrag inhield (zie loonstrookje), kan dat bedrag terugvragen bij de Belastingdienst. Ook wie met een tijdelijk baantje meer heeft verdiend dan de belastingvrije som, kan vaak belasting terugkrijgen. De oorzaak is dat werkgevers bij het inhouden van de belasting en premies tabellen raadplegen met bedragen die ervan uitgaan dat iemand een heel jaar werkt.

Scholierenverklaring
De omweg om eerst belasting te betalen en het geld na afloop van het jaar terug te vragen, is voor scholieren en studenten te vermijden. Daarvoor bestaat de 'scholierenverklaring'. Met behulp van de scholierenverklaring hoeft de (vakantie)werker bij voorbaat geen belasting te betalen. Dat wil zeggen: de werkgever hoeft geen belasting over het loon in te houden.

Om voor de scholierenverklaring in aanmerking te komen, moeten studenten/scholieren aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten òf studiefinanciering krijgen òf hun ouders moeten kinderbijslag ontvangen; ze moeten bij één werkgever werken; ze moeten niet meer verdienen dan de belastingvrije som, dit jaar dus 8.207 gulden. Werkgevers beschikken meestal over zo'n scholierenverklaring, die de student of scholier moet invullen. Zo niet, dan is dit formulier gratis aan te vragen bij de Belastingdienst. De scholierenverklaring moet bij de werkgever worden ingeleverd.

T- en TJ-biljet
Wie wel de omweg moet bewandelen en de betaalde belasting en premies wil terugvragen, moet de jaaropgaaf die hij aan het begin van het nieuwe jaar van de (ex-)werkgever krijgt toegestuurd, goed bewaren. Hij heeft deze gegevens nodig om een T- of Tj-biljet in te vullen. Dat kan overigens ook over de afgelopen jaren nog. Teruggaaf is mogelijk tot drie jaar na afloop van een jaar en als het om een teruggaaf van meer dan 1.000 gulden gaat zelfs tot vijf jaar. Wel gelden er minimumbedragen per jaar. Wie bijvoorbeeld aanspraak denkt te maken op een teruggave van 26 gulden of minder over het jaar 1997, zal tevergeefs bij de Belastingdienst aankloppen.

De hoogte van deze 'drempels' zag er in guldens de afgelopen jaren als volgt uit:

1992: 1.001
1993: 331
1994: 150
1995: 25
1996: 26
1997: 26
1998: 26

Voor jongeren is er een apart teruggavebiljet bij de Belastingdienst beschikbaar: het Tj-biljet. Dat is er speciaal voor de leeftijdsgroep 18-26 jaar. Voorwaarden is dat de jongeren in het bewuste jaar niet getrouwd zijn of officieel samenwonen, niet of niet langer dan een halfjaar voor kinderen zorgen, minder dan 1.000 gulden aan rente hebben ontvangen en geen bijzondere inkomsten of uitgaven hadden (studiefinanciering is niet 'bijzonder'). Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet is er het 'gewone' T-biljet, dat bestemd is voor iedereen die voor belastingteruggave in aanmerking denkt te komen. Het invullen van een T- of Tj-biljet is vrijblijvend: wie vaststelt niet voor teruggave van belasting in aanmerking te komen, hoeft het niet op te sturen.

Inlichtingen
Het T- en Tj-biljet zijn gratis af te halen bij een van de vestigingen van de Belastingdienst of telefonisch te bestellen: tel. 06 00 43. De Belastingdienst beschikt over de folder Vakantiewerk? Bijbaantje? Dan vaak belasting terug. Wie na school of studie voor het eerst gaat werken, kan de brochure Je eerste baan aanvragen.

Informatie is ook via de Belasting Telefoon te verkrijgen, tel. 06 05 43 en via Internet: www.belastingdienst.nl

NRC Webpagina's
14 mei 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 1998