NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


SPEELGOED
GEEF KINDEREN VRIJHEID
RAGES
KWALITEITSCONTROLE
TELETUBBIES, SMURFENSNOT EN ANDERE RAGES
ALLOCHTONE KINDEREN
SPELCOMPUTERS
SINTERKLAASINTOCHTEN
ONTWIKKELING
MAAK EEN RAGE
EISEN
MISSTANDEN
MUSEA
VERKIEZING
GRAFIEKEN
LINKS

Ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich op grofweg drie gebieden die elkaar deels overlappen: sociaal-emotioneel, verstandelijk en lichamelijk. Speelgoed helpt om de verschillende aspecten van ontwikkeling te stimuleren.

Lichamelijke ontwikkeling
De lichamelijke ontwikkeling is bij jonge kinderen het belangrijkst. Binnen twee jaar leert een baby zijn spieren zodanig te gebruiken om te klimmen, te rennen en te stoeien. De grove motoriek is bij kinderen rond het zevende of achtste jaar volledig ontwikkeld. Alleen de spierkracht neemt daarna nog toe.
De ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals schrijven, begint later en duurt langer. Het vraagt beheersing van de kleine spieren, die vooral ontwikkeld raken door bewegingen te herhalen.
Bij de lichamelijke ontwikkeling horen ook de zintuigen. Eerst stoppen baby's nog van alles in hun mond. Later leren ze ook hun oren, tastzin en ogen te gebruiken, vaak in samenwerking met hun fijne motoriek.

 • Aanbevolen speelgoed: rammelaars, poppen, ballen, kruiwagens, fietsen, vliegers, springtouw, rolschaatsen, computerspelletjes.

  Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Door samen te spelen leren kinderen elkaar te begrijpen en zich aan regels te houden. Het kind leert om te gaan met de gewoonten in zijn omgeving. Dit gebeurt vaak door gedrag van volwassenen te imiteren. Ook kan speelgoed helpen de fantasie te prikkelen en met gevoelens om te gaan. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld afreageren op hun poppen. En ze leren om te gaan met angst door verstoppertje te spelen.

 • Aanbevolen speelgoed: telefoons, teken-, verf- en boetseermateriaal, poppenwagens, autootjes en gezelschaps- en behendigheidsspelletjes.

  Verstandelijke ontwikkeling
  Uit de manier waarop een kind speelt, blijkt zijn verstandelijke ontwikkeling. En andersom: door te spelen, wordt een kind wijzer. Het leert bijvoorbeeld dat in een toren van blokken de grootste onderop moeten liggen. En dat de toren instort als de onderste steen wordt weggetrokken. Door veel te doen, leert een kind zich een voorstelling van de werkelijkheid te maken en vooruit te denken.

 • Aanbevolen speelgoed: puzzels, bouwdozen, vraag- en antwoordspelen, modelbouw, kaartspelen en scheikundedozen.

 • NRC Webpagina's
  12 NOVEMBER 1998

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1998