U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Ongedierte
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


ONGEDIERTE

SOORTEN ONGEDIERTE

RISICO'S

FOBIEËN

LANDBOUWSCHADE

TOENAME

BESTRIJDING

BIJBEL

INTERNET

Groei of niet

Het lijkt erop dat er steeds meer ongedierte komt. Is dat echt zo? De meningen zijn verdeeld.

Rentsje de Gruyter

Deskundigen
De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) meldt op haar website dat ,,het aantal meldingen van ongedierte bij NVO-leden hand over hand toeneemt'' en dat ,,ongediertebestrijders het de laatste jaren steeds drukker krijgen''.

Uit een steekproef onder een tiental gemeentelijke en private ongediertebestrijdingsinstellingen, verspreid over het hele land, blijkt dat echter allerminst. De ondervraagden zijn er unaniem van overtuigd dat er geen sprake is van een stijging van het aantal klachten of van de hoeveelheid ongedierte.

Andere betrokken partijen Ś het ministerie van VROM, het enkele jaren geleden door VROM verzelfstandigde Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD), de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - melden dat zij geen idee hebben van de omvang.

NVO-voorzitter De Bruine kan niet echt uitleggen waarom zijn organisatie in haar website op internet het tegendeel meldt. De uitspraken over het toegenomen aantal meldingen zouden volgens hem ,,meer op de toekomst zijn geënt''. Wel hebben de bestrijdingsbedrijven de afgelopen jaren meer werk gekregen. Dat betreft echter geen ongediertebestrijding, maar advisering van bedrijven, in verband met de strengere hygiëne-eisen die de overheid is gaan stellen. Vooral de horeca moet zijn bedrijfsvoering hieraan aanpassen.

Media
De geruchten zijn hardnekkig dat er steeds meer ongedierte komt en mensen vaker worden geteisterd door ongedierteplagen. De media krijgen van ongediertebestrijders vaak de schuld. Het is weer zomer en komkommertijd, en ja hoor, daar staat weer een stuk in de krant over een wespen- of bijenplaag. De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven probeert dergelijke geruchten te ontkrachten. Zoals het bijna elk jaar in augustus terugkerende verhaal over een wespenplaag. NVO-voorzitter De Bruine: ,,Er zijn in augustus helemaal niet meer wespen dan in juli, in augustus zijn ze alleen werkeloos en dan gaan ze mensen pesten. Omdat ze zich vervelen. In juli hebben ze het daar nog veel te druk voor, dan hebben de werksters nog een verzorgingstaak.''

Nieuwe oorzaken
Er is niet meer ongedierte, maar er zijn de laatste decennia wel andere oorzaken waardoor ongedierte opduikt en zich snel vermenigvuldigt. Ongediertebestrijders noemen:

  • de bouw van grote wooncomplexen;
  • de aanleg van vijvers, beekjes, parken enz. dichtbij woonwijken;
  • de bouw van (te) goed ge´soleerde woningen;
  • toegenomen import van buitenlandse spijzen;
  • de wegwerpmentaliteit van mensen: er wordt meer voedsel weggegooid dan vroeger.

NRC Webpagina's
22 juni 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad