Profiel Jacht
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

JACHT
MEER DAN HET SCHOT
GEWEREN
WET
OPLEIDING
HONDEN
JAGERS
REIZEN
MINDER TERREINEN
FATSOENSREGELS
JACHTMIDDELEN
AFGESCHOTEN WILD
WILDSOORTEN
WILDCONSUMPTIE
JACHTSOORTEN
GROENE TAAL
ORGANISATIES
TIJDSCHRIFTEN
LINKSOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

ORGANISATIES

Een greep uit de vele organisaties voor de jacht en de gevolgen ervan:

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)
Behartigt de belangen van jagers en het wildbeheer en probeert de jacht als onderdeel van het natuurbeheer in het algemeen en het faunabeheer in het bijzonder te bevorderen. Amsterdamseweg 16, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort, (033) 461 98 41.

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Probeert dieren te beschermen door middel van voorlichting, lobbywerk en inspectie (ter opsporing en preventie van dierenmishandeling en -verwaarlozing). Floris Grijpstraat 2, Postbus 85980, 2508 CR Den Haag, (070) 314 27 00.

Stichting de Faunabescherming Voorheen Kritisch Faunabeheer
Probeert 'een moreel en wetenschappelijk verantwoord faunabeheer' te bevorderen door middel van onderzoek en het propageren van milieuvriendelijke maatregelen. Amsteldijk Noord 135, 1183 TJ Amstelveen, (020) 641 07 98.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Het departement dat over de jacht gaat en daarvoor de wettelijke regels vaststelt. Recentelijk is dat gebeurd met de nieuwe Flora- en faunawet, waarin is opgenomen op welke diersoorten mag worden gejaagd. Postbus 20401, 2500 EK Den Haag, (070) 378 68 68.

NRC Webpagina's
21 OKTOBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1999