NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

ALLOCHTONEN
FEITEN
PORTRETTEN
GROTESTEDENBELEID
ONDERWIJS
R>ECHT OP EIGEN CULTUUR
VROUWENNETWERK
ECONOMISCHE WAARDE
INBURGERING
BEELDVORMING
GEZONDHEID
ORGANISATIES
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

INBURGERING

De inburgeringscursus wordt gegeven om nieuwkomers vertrouwd te maken met de Nederlandse samenleving. Waar worden zij op geattendeerd? Enkele voorbeelden:

Status
In Nederland geldt een identificatieplicht. Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen moet je Nederlands kunnen verstaan en spreken.

Werk
Als werknemer kun je lid worden van een vakbond. In Nederland heeft iedereen een sofinummer. Dit nummer wordt gebruikt om te bekijken of je recht hebt op een uitkering of andere overheidsvoorzieningen. Ook kan met dit nummer worden gecontroleerd wie je bent.

Wonen
Veel Nederlanders huren een huis via een woningbouwvereniging. Deze verenigingen bezitten een groot aantal huizen. In Nederland mag de verhuurder niet zonder reden de huur opzeggen.

Consument en geld
Op dit moment betaal je in Nederland nog met de gulden, maar in 2002 wordt deze munt vervangen door de euro. Geld kun je met gebruik van een bankpas met pincode opnemen bij een pinautomaat. In Nederland is het ongebruikelijk te onderhandelen over de prijs van een artikel.

Telefoon
Alle telefoonnummers hebben tien cijfers. Vanuit een telefooncel kun je met een telefoonkaart bellen. De meeste Nederlanders hebben een privé-telefoonaansluiting.

Gezondheid
Nederlandse artsen moeten zich houden aan het beroepsgeheim. Wat ze van hun patiënt vernemen, mogen ze niet met derden bespreken. Kinderen worden regelmatig gecontroleerd op hun gezondheid, ze krijgen ook inentingen tegen verschillende ziekten.

Opvoeding en onderwijs
Kinderen volgen zowel basisonderwijs als hoger onderwijs. Voor alle kinderen geldt een leerplicht. Kinderbijslag is een bijdrage die de overheid betaalt aan ouders voor de verzorging van hun kinderen.

Verkeer en vervoer
Auto's rijden in Nederland rechts. Je kunt in Nederland lid worden van een organisatie die je helpt bij autopech: de ANWB.

Politiek
Nederland is een monarchie, maar de ministers hebben meer politieke invloed dan de koningin. Stemmen is niet verplicht.

Omgang
Mannen kussen elkaar doorgaans niet bij een ontmoeting of afscheid. Nederlanders zijn niet gewend onaangekondigd bezoek te ontvangen. Het is belangrijk om je aan je afspraken te houden.

Vrije tijd
Bij de VVV kun je informatie inwinnen over wat er in Nederland te doen is op het gebied van vrije tijd.

Hulpinstanties
Voor advies en hulp op rechtsgebied kun je terecht bij het 'Buro voor Rechtshulp'. Sociale raadslieden en maatschappelijk werkers zijn er voor juridische vragen of persoonlijke problemen.

NRC Webpagina's
23 MAART 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000