NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

ALLOCHTONEN
FEITEN
PORTRETTEN
GROTESTEDENBELEID
ONDERWIJS
RECHT OP EIGEN CULTUUR
VROUWENNETWERK
ECONOMISCHE WAARDE
INBURGERING
BEELDVORMING
GEZONDHEID
ORGANISATIES
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Feiten

Terminologie

Wat is een allochtoon? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Zijn van de Antillen of Suriname afkomstige Nederlanders bijvoorbeeld allochtoon? En hoe zit het met derde-generatie Turken en Marokkanen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat uit van de geboorteplaats van zowel ouder als kind. Onder ‘allochtoon' verstaat het CBS: een in Nederland woonachtig persoon van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Een allochtoon van de eerste generatie is zelf ook in het buitenland geboren. Een allochtoon van de tweede generatie is in Nederland geboren. Suriname en de Antillen worden tot het buitenland gerekend. Allochtonen van de derde generatie bestaan niet, volgens deze definitie.

De Taaladviesdienst van het tijdschrift Onze Taal geeft op Internet advies over taalkundige kwesties. Een van de vragen betreft de begrippen 'allochtoon' en 'etnische minderheid'. Bestaan er geen alternatieven voor het aanduiden van gekleurde immigranten?

De Taaladviesdienst: ,,In de jaren zestig werd het eufemisme gastarbeider gebruikt, dat later werd vervangen door buitenlander. Nu zijn (im)migranten, allochtonen en etnische minderheden de meest gebruikte termen. Men heeft het ook vaak over achterstandsgroepen wanneer men gekleurde immigranten bedoelt. [..]

,,Het probleem is dat een eufemisme per definitie een wat vagere aanduiding van een begrip is. Woorden als etnische minderheden worden gebruikt omdat er een zwaar taboe rust op rassendiscriminatie en zelfs op het tot uiting laten komen van rasverschil. 'Etnische minderheid' suggereert dat de leden van de minderheid niet anders zijn, maar gewoon minder in aantal. Wie een duidelijke term zoekt, loopt het risico zware kritiek te krijgen uit de antiracistische hoek.

Wij adviseren daarom die woorden te gebruiken die nu het meest gangbaar zijn. En dat zijn toch allochtonen of etnische minderheden.''
www.onzetaal.nl/advies

De nu volgende illustraties kunnen leesbaar gemaakt worden door erop te klikken

NRC Webpagina's
23 MAART 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000