NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

ALLOCHTONEN
FEITEN
PORTRETTEN
GROTESTEDENBELEID
ONDERWIJS
R>ECHT OP EIGEN CULTUUR
VROUWENNETWERK
ECONOMISCHE WAARDE
INBURGERING
BEELDVORMING
GEZONDHEID
ORGANISATIES
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Gezondheid

Hoe staat het met de gezondheid van allochtonen? Doen zij vaak een beroep op de medische dienstverlening? Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) nam deze onderzoeksvragen mee in zijn rapportage Allochtonen in Nederland 1998. De belangrijkste uitkomsten op een rijtje*:

Aandoeningen De groep 'overige allochtonen' heeft naar verhouding de meeste aandoeningen. Veertien procent heeft twee of meer aandoeningen tegen twaalf procent van de autochtonen en tien procent van de etnische minderheden. Opmerkelijk is dat de top-5 voor alle groepen gelijk is, zij het in verschillende volgorde. Bij de autochtonen en overige allochtonen staan rugaandoeningen en gewrichtsslijtage op de eerste plaats; bij de etnische minderheden astma en hoge bloeddruk.

Hulpvraag De etnische minderheden doen minder vaak een beroep op de medische dienstverlening (huisarts, specialist, fysiotherapeut) dan de overige bevolkingsgroepen. Ze worden wel vaker opgenomen in het ziekenhuis: één op de zeven tegen één op de tien van de overige bevolkingsgroepen.

Relatie tot inkomen Er bestaat een samenhang tussen de hoogte van het inkomen en het beroep dat mensen doen op de medische dienstverlening. Mensen in de laagste twee inkomensregionen (tot 3.000) gaan vaker naar een medische instantie en doen vaak een beroep op verschillende disciplines. Hoewel de etnische minderheden en overige allochtonen vaker in de laagste inkomenscategorie (tot 1.500) zitten, doen zij in mindere mate een beroep op de medische dienstverlening.

Vrouwen Evenveel mannen als vrouwen uit de etnische minderheden hebben hinder van belemmeringen in de alledaagse activiteiten, maar minder dan autochtone mannen en vrouwen. Vrouwen uit de categorie 'overige allochtonen' ondervinden de meeste problemen.

* Het CBS gaat uit van autochtonen, etnische minderheden van het integratiebeleid (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen, Molukkers, woonwagenbewoners en zigeuners, Tunesiërs, Kaapverdianen, Grieken, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, ex-Joegoslaven) en 'overige allochtonen'.

NRC Webpagina's
23 MAART 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000