NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Verkiezingen Israel

Nieuws

Partijen

Huidige en nieuw gekozen premier

Achtergrond

Links

Partijen

Zetels in de Knesset. Foto AP

Iedereen die meer dan 500.000 handtekeningen weet te verzamelen, ouder dan dertig is en niet langer dan zeven jaar aan de macht is geweest, mag zich kandidaat stellen voor de Knesset, het Israelische parlement. De leden van dat parlement worden in principe voor vier jaar gekozen en ook de premier, ministers en onderministers hebben zitting in de Knesset. Alle politieke partijen zijn toegestaan, mits ze aanzetten tot racisme of het bestaan van Israel als staat van het Joodse volk niet erkennen. Israel kent geen Eerste Kamer.

De huidige regering onder premier Netanyahu wordt gevormd door een rechts-religieuze coalitie van zijn partij Likud met Shas, de Nationaal Religieuze Partij, het verenigd Torah Jodendom, de Derde Weg en Israel Ba-Aliyah.

Partijen die meededen aan de verkiezingen van 17 mei.
Van uiterst links tot uiterst rechts

Links | Midden | Rechts

Links

Verenigde Arabische Partij
Een samenwerkingsverband tussen de Arabische Democratische Partij en de Islamitische Beweging. De partij komt op voor de rechten van Israelische Arabieren en steunt een onafhankelijke Palestijnse staat.

Daam
(Democratische Actie Organisatie)

Balad
(Nationaal Democratische Coalitie)
Een Arabische partij die pleit voor een Israel voor alle burgers, in plaats van Israel als Joodse staat.

Hadash
(Democratisch Front voor Vrede en Gelijkheid)
Een communistische partij met zowel Arabieren als Joodse afgevaardigden. De partij steunt het recht van de Palestijnen op een eigen staat en pleit voor een Jeruzalem als hoodstad van een Palestijnse én een Israelische staat.

Ale Yarok
(Groen Blad)

Meretz
(Energie)
Een linkse Zionistische partij die de nadruk legt op mensenrechten en de scheiding tussen religie en staat. Meretz erkent de noodzaak voor een compromis over Jeruzalem en pleit voor een grotere rol voor de Arabische bevolking in Israel.
In het huidige parlement heeft Meretz 9 zetels.

Israel-Eén
Samenwerkingsverband tussen de Arbeidspartij en de orthodoxe partijen Meimad en Gesher. Israel-Eén pleit voor gratis opleiding voor iedereen, het scheppen van 300.000 banen, de beëindiging van privileges voor de ultra-orthodoxe joden en wil een referendum organiseren over het sluiten van vrede met de Palestijnen. Vrede betekent volgens de partij een verenigd Jeruzalem onder Israelische soevereiniteit en annexatie door Israel van de nederzettingen in het grensgebied.
Partijleider: Barak

Midden

Hayerukim
(Israelische Groene Partij)

Ysrael B'aliya
(Immigranten voor Israel)
Een uit Russische immigranten bestaande partij.

Progressieve Centrum Partij
(Immigranten uit Roemenië)

Partij van het Centrum
Deze partij roept op tot een scheiding tussen Israel en de Palestijnen en pleit voor vrede met Syrië, ookal zou dat het opgeven van de Golan betekenen. De aprtij wordt gevormd door voormalige Likud-leden.
Partijleider: Mordechai

De Derde Weg
Deze partij heeft slechte één thema: het behoud van Golan voor de staat Israel.

Shinui
(Vernieuwing) Onder leiding van mediapersoonlijkheid Lapid probeert Shinui de invloed van ultra-orthodox op het leven en de politiek in Israel te beknotten.

Pnina Rosenblum
(Feministische Partij)

Een Natie
(Vakbondspartij)

Rechts

Shas

Verenigd Torah Jodendom
Samenwerkingsverband tussen de Aguda Partij en de Degel ha Torah. De partij wil uitbreiding van de Joodse wet en gaat er van uit dat Joden overal moeten kunnen wonen.

Likud
Huidige referingspartij. Bijna alle fracties waaruit Likud was opgebouwd, hebben de partij verlaten. Likud verzet zich tegen een zelfstandige Palestijnse staat, maar is wel voor vrede met Syrië en Libanon. Welke concessies Israel daarvoor moet doen, laat de partij in het midden.
Partijleider: Netanyahu

Mafdal
(Nationaal Religieuze Partij)
Orthodoxe partij die langzaam nationalistisch is geworden. Joden hebben het recht zich overal in het historische Israel te vestigen, meent Mafdal. Daarnaast pleit de partij voor een grotere rol van het Jodendom in het dagelijkse leven in Israel.

Israel Ons Huis

Tzomet
(Kruispuntpartij)
De partij combineert rechtse orthodoxe politiek met een pleidooi voor de scheiding van staat en religie. Tzomet zit momenteel in de regering, maar besloot onafhankelijk aan de verkiezingen mee te doen nadat Gesher zich bij de coalitie Israel-Eén voegde.

Nationale Unie
(Partij van Benjamin Begin + Moledetpartij)

Partij met moeilijk te definiëren signatuur:

Koah Lagimlaim
(Macht aan de Pensioengerechtigden)

Raash
(Familierechten voor de Man)

De Casino Partij

Tivka
(Hoop)

Moreshet Avot

Negev Partij

Kol Hasiva
(Milieu Partij)

NRC Webpagina's
17 MEI 1999

    Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 1999