U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier IRT-affaire

Nieuws

Rapport

Kamercommissie

Achtergrond

Biografie

Opinie

Begrippen

Opinie

In het web
(10 mei 1996)
Het is al weer twee jaar geleden dat de Tweede Kamer een motie aannam waarin werd gevraagd om een parlementair onderzoek naar de opsporingsmethoden van justitie en politie en de controle daarop. Toen was ook reeds duidelijk waarom de Kamer dat onderzoek wilde.

Ontspoorde opsporing
(30 april 1996)
Een besluitenlijst van twee dozijn 'activiteiten' vormt het sluitstuk van de nadere reactie van het kabinet op de parlementaire enquete over de ontspoorde opsporingsmethoden. De lijst is niet uitputtend en verschillende activiteiten bestaan uit verscheidene onderdelen.

Inzake Van Traa
(20 april 1996)
Om het bij de materie behorende spraakgebruik te hanteren: de pro-actieve fase van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden is deze week afgesloten. Drie dagen lang sprak de Tweede Kamer met de commissie uit haar midden over het in totaal 6700 pagina's (inclusief bijlagen) tellende rapport.

Het OM moet terug naar zijn kerntaken
(16 april 1996)
De openbare verhoren van de commissie-Van Traa maakten duidelijk dat het openbaar ministerie in een diepe crisis verkeert. Maar volgens T.M. Schalken wordt die noodsituatie verkeerd geanalyseerd. Het gaat niet zozeer om een juiste verantwoording van het OM, maar om de vraag hoe het moet worden geleid en welke rol het heeft.

Ontsporing in Haarlem
(5 april 1996)
Jaren geleden signaleerden ingewijden in kleine kring de komst van de internationaal georganiseerde misdaad naar Nederland. Twijfel was hun deel. Inmiddels hebben politie en justitie de eerste grote slag tegen die inmiddels ingeburgerde vorm van criminaliteit verloren.

Voorstellen Van Traa gaan nog niet ver genoeg
(2 april 1996)
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de aanbevelingen van de commissie-Van Traa en de reactie daarop van het kabinet. In dat debat zal de aanpak van de problemen worden vastgelegd. Die aanpak zal bestaan uit twee onderdelen: wettelijke normering van opsporingsmethoden en organisatorische maatregelen om aan de gezags- en organisatiecrisis het hoofd te bieden.

Hakken in het zand
(1 april 1996)
Een echt spreekverbod mocht het niet heten. Maar het bleef opmerkelijk hoe goed een aantal hoofdrolspelers in de parlementaire enquete over de bijzondere opsporingsmethoden de tong in bedwang heeft weten te houden bij en na de presentatie van het opzienbarende eindrapport door de commissie-Van Traa. Had dit dan toch geleid tot zelfinkeer en bezinning in kringen van politie en justitie?

Zet het rapport-Van Traa op Internet
(4 maart 1996)
Het eindrapport van de commissie-Van Traa is op cd-rom uitgebracht. Wie denkt voor een paar kwartjes klaar te zijn heeft het mis. De uitgever, Sdu, heeft een monopoliepositie en kan feitelijk vragen wat hij wil. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer een openbaar debat wijdt aan het uitgeven van eigen stukken, vindt Dick van Eijk.

Hoofdpijnfunctie
(22 februari 1996)
De staaatssecretaris van Justitie, Schmitz, heeft het zichzelf wel onnodig moeilijk gemaakt door de conclusies van de enquêtecommissie-Van Traa te recenseren.

Na Van Traa (2)
(21 februari 1996)
Geheimhouding was een sterke preoccupatie van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa over de bijzondere opsporingsmethoden. De vijand luisterde immers mee.

Commissie-Van Traa levert half werk inzake opsporing
(14 februari 1996)
Na de ,,schok van herkenning", zoals minister Sorgdrager van Justitie het twee weken geleden noemde, is de algemene reactie op het 4.900 pagina's tellende parlementaire werkstuk Inzake Opsporing er een van een oorverdovende stilte.

Na Van Traa (1)
(3 februari 1996)
Collectieve schuld leidt niet zelden tot de belofte van collectieve verbetering. De eerste reacties uit de politiek op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden voldoen volledig aan deze stelregel.

Van Traa geeft klappen, tikken en vingerwijzingen
(1 februari 1996)
Er is vrijwel niemand in het politie- en justitie-apparaat die geen negatieve beoordeling krijgt, al zijn er gradatieverschillen. Van Traa en de zijnen delen klappen, tikken en vingerwijzingen uit.

De opsporing...
(1 februari 1996)
Justitie en politie bevinden zich in een crisis, zegt de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa over de opsporingsmethoden.

Ministers vooralsnog gespaard
(1 februari 1996)
Het feit dat de enquêtecommissie opsporingsmethoden nalaat een expliciet oordeel te vellen over de bewindslieden van justitie en binnenlandse zaken, D66-minister Sorgdrager en VVD-minister Dijkstal, betekent allerminst dat daarmee het laatste woord is gezegd.

NRC Webpagina's
12 oktober 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad