Begin tekst

NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
DOSSIERS
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

REACTIES,
SUGGESTIES,
VRAGEN.....

Wie wil reageren op deze rubriek, wie suggesties heeft of vragen wil stellen naar aanleiding van wat er is behandeld, kan dit doen door een e-mail te sturen naar evj@nrc.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Jan Pleus
Rolf Schöndorff

Een selectie van vragen en antwoorden

29 juni 1999

Geachte heren,

Wij zijn op school met een rapport bezig over de gevolgen van de EMU voor de integratie van de Europese kapitaalmarkten. Zou u mij enkele gevolgen kunnen noemen betreffende dit onderwerp?

Bij voorbaat dank,
Anita, Marjan en Mirjam

Beste Anita, Marjan, Mirjam,

Sinds 1 -1-1999 bestaan er tussen de landen die deelnemen aan de EMU geen valutaschommelingen en is er dus geen wisselkoersrisico meer. Euroland is daarmee geworden tot een grote kapitaalmarkt. Renteverschillen van land tot land zullen hierdoor veel kleiner zijn dan in de pre-EMU-tijd. Ook kan de Europese kapitaalmarktrente er lager door worden. De kapitaalmarkt is meer liquide geworden (er staat op die euromarkt een groter aanbod tegenover een grotere vraag). Dat maakt beleggen in euro's aantrekkelijker, waardoor de rente lager kan worden. Een ander gevolg is nog dat het voor ondernemingen goedkoper/gemakkelijker kan worden om financieringmiddelen aan te trekken. Nederlandse ondernemingen kunnen hun bijv obligatieleningen nu veel gemakkelijker ook plaatsen op de Duitse/Franse enz markt. De concurrentie (onder vermogensverstrekkers) neemt toe waardoor de prijs/rente (financieringskosten) lager kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Jan Pleus


6 juni 1999

Beste heren,

Naar aanleiding van mijn eindwerk "Het begrip VOORUITGANG", zou ik jullie de volgende vragen willen stellen:
- Economische vooruitgang van een land wordt gemeten aan de hand van het BNP, is dit een juiste benadering voor de vooruitgang van een land? Wie heeft hier kritiek op? Waarom?
- Zijn er andere theorieën die de "vooruitgang" meten, en op welke manier? Zijn ze economisch te ondersteunen?

Dank bij voorbaat,
Vandenbulcke Ward

Beste Ward,

Het afmeten van economische vooruitgang aan de groei van het bruto nationaal of bruto binnenlands product ontmoet inderdaad de nodige kritiek; het bbp meet immers alleen de in de nationale boekhouding opgetekende productiegroei; het deel dat zich in de informele economie afspeelt (zie informele economie in onze begrippenlijst en link door naar informeleeconomie.html) wordt in de nationale boekhouding maar gedeeltelijk achterhaald.

Tweede grote bezwaar: vooruitgang lijkt me meer dan een groeiend bbp; zie hiervoor in de begrippenlijst human development index (doorgelinkt naar 98hdi.html); daar komen zaken als medische zorg, alfabetisme etc aan de orde;
Zie ook het door ons gehanteerde verschil tussen productiegroei (bbp) en economische groei in de zin van toenemende welvaart (zie welvaart) opgevat in de meest ruime zin; resteert de vraag of 'vooruitgang' nog ruimer is dan ons ruime begrip economische groei; ik laat graag aan jouzelf over er nog andere factoren bij te halen.

Succes ermee en vriendelijke groet
rolf schöndorff


5 juni 1999

Geachte heren,

Ik moet samen met een klasgenootje een werkstuk maken over monopolies en over de machtspositie van Bill Gates. We hebben echt onwijs veel aan de internetpagina van het NRC gehad, maar we zitten nog met een vraag.
Namelijk hoe is Bill Gates nu eigenlijk aan zijn monopolie-positie bij Microsoft gekomen??? Willen jullie alsjeblieft snel reageren want het werkstuk moet 10 juni af.

Alvast bedankt,
Groetjes Marijke

Beste Marijke,

Je spreekt over een mon positie van bg BIJ microsoft; bg is de baas van microsoft; het gaat om de mon positie van microsoft als bedrijf, nog beter het gaat om misbruik van een machtspositie; je kunt er namelijk over twisten of er een monopolie (enige aanbieder) is; tegenover internet explorer (msft) staat de navigator (netscape, recent overgenomen door america online); als concurrent van windows komt linux opzetten (nu 11 % vd vs markt. Maar inderdaad windows 95 en 98 hebben nagenoeg de hele markt en het pakket office97 (nu net office 2000 uitgekomen) met word, excel, access, powerpoint etc hebben ook een zeer groot marktaandeel.

Hoe is dat zo gekomen: door als eerste met een operatingsysteem (windows) te komen dat beter was dan DOS; door behendig zakendoen, door steeds te vernieuwen en volgens de aanklacht van de vs justitie: door anderen onder druk te zetten, te dreigen etc; dit laatste moet nog bewezen worden; dat is nu gaande; ik ben juist bezig met een update van onze gegevens over msft maar die komt voor jullie te laat; kijk ook eens in Business Week van onder andere 17 en 24 mei.

succes ermee en dank voor de complimenten,
rolf schöndorff


17 mei 1999

Kunt u mij uitleggen wat het precies Gross National Product is en wat het verschil is tussen GNP en BNP?
Kunt u hierbij uw literatuurbronnen vermelden of eventuele andere informatiebronnen?
Hopelijk kunt u mij helpen.

Met vriendelijke groeten,
Miranda Oomen

Beste Miranda,

bnp (bruto nationaal product) staat in elk schoolboek en is ook in de begrippenlijst van onze rubriek te vinden; gnp (gross national product) is de engelse term voor precies hetzelfde; tegenwoordig wordt veel het gdp (gross domestic product) ofwel bbp (bruto binnenlands product) gebruikt; het verschil tussen binnenlands en nationaal product: het binnenlands product omvat de toegevoegde waarden in het binneland (binnen de landsgrenzen) terwijl je hier voor het nationaal product ook de toegevoegde waarde die in het buitenland door nederlanders wordt gecreerd moet bijtellen. voorbeeld van dit laatste: het inkomen dat verdiend wordt door in het buitenland woonachtige/werkende nederlanders; omgekeerd moet je de door buitenlanders in ons land gecreerde toegevoegde waarde aftrekken; het gaat om het saldo.

Vriendelijke groet
Rolf Schöndorff


9 mei 1999

Goede morgen!

Momenteel ben ik bezig met het bestuderen van de MBA module 'Accounting for managers'. Er wordt slechts summier over de investeerders ratio gesproken en PE ratio wordt slechts genoemd als:
the relationship between the market price of shares and the annual earnings of the company (PE ratio).
In een Amerikaans boek over accounting, wordt Earnings per share beschreven als:
EPS is calculated on pure common stock. common stock equivalents are being translated in equivalent number of common shares. Pure common total is divided into earnings available to common = EPS.

Dit vind ik nogal vaag.

Ik weet dat juist investeerders en ook aandeelhouders de PE ratio belangrijk vinden. Kunt u mij aan de hand van een voorbeeld uitleggen over welke 'earnings' het precies gaat? Ik krijg de indruk dan het in de twee bovengenoemde benaderingen om een verschillende definities van 'earnings' gaat. Is dat het verschil in de UK en US benadering van de PE ratio? Hoe zit dat in Nederland? Waarom is het zo belangrijk? In hoeverre zegt de PE ratio iets over de peformance van de organisatie in een jaar?

Met veel belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet,

Annette van Keimpema
Singapore

Beste Annette,

Het gaat bij de earnings steeds om de ondernemingswinst. In het Nederlands spreken we ook van de koers/winst verhouding. Maar er worden in de praktijk wel drie verschillende interpretaties gevonden. Traditioneel neemt men de ondernemingswinst in het verslagjaar als uitgangspunt. Maar steeds meer zie je dat de winst (deel verwacht) in het lopende jaar wordt genomen. Zelfs zijn er analysten die de verwachte winst in het komende jaar hanteren.

Met vriendelijke groet,
Jan Pleus


9 mei 1999

Beste Jan en Rolf,

In het kader van mijn opleiding HTO technische bedrijfskunde, ben ik momenteel bezig met een onderzoek over de arbeidsmarkt in Duitsland. Zoals een ieder vast en zeker al weet, is de uitzendbranche in Dld. lang niet zo ingeburgerd als in Nederland. Mijn vraag is dan ook, hoe komt dat? Is het voor de werknemers en/of werkgeveers niet aantrekkelijk genoeg? Heeft het met de arbeidsethos te maken? Of zijn er hiervoor totaal andere beweegredenen.

Ik hoop dat jullie mij deze vragen kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Sandro Katerberg.

Beste Sandro,

Sorry voor de vertraging bij het beantwoorden van je vraag. In het algemeen kan worden gezegd dat de Duitse arbeidsmarkt relatief rigide is. Het is zeer lastig om overbodige mensen te ontslaan, flexwerk, uitzendwerk etcetera komen minder voor dan bij ons. De achtergrond van een en ander ligt vooral in de relaties tussen werkgebvers en werknemers. In Nederland kennen we een zeer regelmatig overleg tussen werkgevers en werknemers, waarbij beide partijen het voor een groot deel eens over de doelstellingen. In het belang van de werkgelegenheid heeft men gestreefd naar loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit vormt een belangrijk element van het zogeheten poldermodel. In Duitsland is tussen werkgevers en werknemers een veel minder frequent overleg. Bovendien wordt dit overleg eerder gekenmerkt door belangentegenstellingen. Werknemers verzetten zich daarbij tegen elke aantasting van hun verworven rechten. Het slechte funcioneren van de Duitse arbeidsmarkt wordt in het algemeen beschouwd als de belangrijkkste oorzaak voor de vrij grote werkloosheid die Duitsland al enige jaren teistert.
Met vriendelijke groet,
Jan Pleus

26 april 1999

Beste heren

Naar aanleiding van een project bij ons op school zitten wij met de volgende vraag:
Wat is het verschil tussen privatisering en marktwerking met name in de gezondheidszorg?
We hopen op een snelle reactie.

Bij voorbaat dank, Hanneke en Sanne

Beste Hanneke en Sanne,
privatiseren is het naar de particuliere sector brengen (marktwerking) van overheidsdiensten; de aandelen van de onderneming komen dan in particuliere handen; de onderneming moet winst maken om te overleven; soms gaat men minder ver en laat nog een flink stuk zeggenschap door de overheid bestaan -die heeft bijv nog een belangrijk pakket aandelen en/of mag nog allerlei voorwaarden stellen, bijv inzake tarieven/prijzen - in dit geval spreekt menvan verzelfstandiging; specifieke kennis over hoe het bij de gezondheidszorg toegaat hebben wij niet;
succes en vr groet
rolf schöndorff

Beste hanneke en sanne,
nog even een nagekomen bericht, misschien kun je het nog gebruiken. Zoals gezegd kunnen wij niet vertellen hoe de privatisering in de gezondheidszorg in zijn werk gaat; wel is er een economisch leerstuk dat op het falen van marktwerking bij bijv ziektekostenverzekeringen van toepassing is: de zgn 'adverse selection': laat je de ziekteverzekering helemaal aan de markt over dan stappen de meest gezonde mensen naar een andere verzekeraar over, omdat ze weten dat ze dan een lagere premie zullen betalen. Binnen deze groep echter zijn er opnieuw relatief gezonde en ongezonde mensen; de relatief gezonde vertrekken naar een verzekeraar met een lagere premie; enz enz; zo verder redenerend blijven de minst gezonde mensen onverzekerbaar achter; hier ligt een taak voor de overheid om de verzekeraars ertoe te dwingen ook relatief ongezonde mensen te verzekeren.

dat was het; vr groet
Rolf Schöndorff


25 april 1999

Geachte heren,Op school moet ik een werkstuk maken over de Amsterdamse Effectenbeurs. Een aantal zaken zijn mij echter niet geheel duidelijk en daarom verzoek ik u om de onderstaande vragen te beantwoorden.

1: Welke effecten worden verhandeld op de beurs?
2: Op welke wijze vindt de handel plaats en hoe komen de koersen tot stand?
3: Welke mensen spelen een rol op de Effectenbeurs en wat is daarbij de rol van speculanten?
4: Welke stappen moet je ondernemen om een bepaald aandeel te kopen?
5: Waarom beleggen talrijke mensen in effecten?
6: Wat betekent "koerswinst wordt niet belast"?

Bij voorbaat dank,
Eelco Ouwerkerk

Beste Eelco,
de meeste antwoorden kun je in onze rubriek vinden: start bijvoorbeel bij de letter A bij AEX, dan kom je bij Aex-effectenbeurs, effecten etc.
Welke effecten in Amsterdam worden verhandeld: kijk op de beurspagina van de krant (er is ook een beurspagina.html uit nrch met uitleg in onze rubriek);
Hoe komen koersen tot stand? Door vraag en aanbod (volkomen concurrentie) zie beurskoers.html; voor een uitleg van het handelssysteem zie ons boekje De Beurs Belicht (uitg Contact, uitverkocht) te pakken te krijgen of neem contact op met de afdeling voorlichting van de AEX Effectenbeurs;
Idem voor de mensen die een rol spelen (hoeklieden, marketmakers etc) Rol van speculanten: wat is een speculant? iemand die aandelen philips koopt in de hoop dat hij ze duurder kan verkopen? dan is iedere belegger speculant; stapje verder: iedereen die iets koopt of verkoopt in de hoop er beter van te worden is speculant; het is een begrip met een wat beladen klank waar je niet veel mee kunt.
Om aandelen te kopen neem je contact op met een handelaar in effecten (een commissionair); er zijn aparte commissionairs maar ook alle banken doen het; je kunt tegenwoordig ook via internet aandelen kopen (zie ons artikel 'beleggen, een volkssport?' van 29 maart 1999)
Waarom beleggen mensen in effecten: omdat die een aantrekkelijk rendement geven; op een spaarrekening krijg je 3 tot 4% rente van je geld; aandelen leveren door koerswinsten vaak veel hogere rendementen; zeker de achter ons liggende paar jaar; maar aandelen zijn riskant: gaat het slecht met de onderneming dan daalt de koers en kun je gevoelige verliezen lijden: zie als voorbeeld het aandeel Baan dat van 80 gulden naar een gulden of 7 is gezakt in een paar maanden;
Koerswinst is vermogenswinst (evenals bijv de winst op een huis dat je verkoopt) en koerswinsten van particuliere personenen valen in ons land niet onder de inkomstenbelasting;

Succes met je werkstuk, vriendelijke groet
rolf schöndorff


23 april 1999

Hallo,Wat opties inhouden is mij wel redelijk duidelijk, als ik echter teletekstbekijk e.d. is het mij nog niet duidelijk hoe ik dit moet interpreteren.Please advise me.Gr. Gerben

Beste Gerben,

goed idee om er een gifje van teletekst bij te doen;

Koersen

laten we bekijken de call csm (centrale suiker mij) 47+ (die +,* en - geven afrondingen aan die zijn ontstaan bij de overgang op de euro; ze lopen er op den duur vanzelf uit); de onderliggende waarde (het aandeel csm) heeft op dit moment (vrijdag 2304 om 16.40 uur) een koers van 48.30 euro (was gister 48.60 euro); de call was gister te koop voor 2.20 en op dit moment is er het laatst gehandeld op 2.00 (geel), hij was vandaag hoog 2.05, laag 2.00; omdat het aandeel iets in waarde is gedaald is de call ook iets minder waard geworden.

Het bezit van deze call geeft jou het recht om voor 47+ plus 2.00 premie dus voor 49+ tot en met de derde vrijdag in mei een aandeel csm te kopen (= op te vragen bij degene die jou dit recht heeft verkocht); jij doet dit nu niet, want je kunt hetzelfde aandeel csm voor 48.30 op de beurs kopen; pas als het aandeel meer waard wordt dan wat jij betaald hebt, wordt het interessant om bij de vrkoper ( de schrijver) van de optie het aandeel op te vragen; meestal doe je dit niet en verkoop je de call zelf als er een aardige winst op zit (denk ook aan de aan- en verkoopkosten). Overigens koop en verkoop je niet per stuk maar per 100 stuks; zou je deze call nu kopen dan betaal je dus 100 x 2.00 euro = 200 euro plus kosten. Zakt de koers van csm onder de 47+ dan wordt de call waardeloos en verlies je op de derde vrijdag in mei het geld dat je erin stak. Je winstkansen zijn daarentegen onbegrensd.

Stijgt csm flink en wordt de call bijv 5.00 euro waard dan kun je hem verkopen en ontvang je 500 euro (minus kosten); 300 euro winst op een belegd bedrag van 200 euro.

Je kunt calls ook verkopen, maar dat moet je alleen doen als je de onderliggende aandelen bezit anders heb je kans dat je gedwongen wordt ze voor bijv 60 in te moeten kopen om ze voor 47 te kunnen leveren.

Met puts een analoog verhaal als je een koersdaling verwacht.

Realiseer je voortdurend welke risico's je loopt; je kunt met opties leuk geld verdienen maar ook geweldig het schip ingaan.

Als er detailvragen over zijn gebleven, stel ze.

Vr groet
rolf schöndorff


18 april 1999

We hadden gisterenavond een discussie over wat deflatie nu eigenlijk is en wat erger is voor een land: deflatie of inflatie; de discussie werd erg lastig toen de een meende dat de Depressie uit de dertiger jaren juist een geval van Deflatie was en de ander dat het om inflatie ging. Kunnen jullie uit een zetten wat Deflatie inhoudt; wat erger is en hoe dat zat tijdens de Depressie?

Fijn, deze rubriek!

Grada Schadee
Have a nice day :-)

Beste Grada,
Deflatie betekent een daling van het algemeen prijspeil. De tegenhanger van inflatie dus. Het is moeilijk te zeggen wat erger is. Het beste is waarschijnlijk een stabiel prijspeil (of misschien een heel klein beetje inflatie). Wat inflatie kan aanrichten hebben we bijvoorbeeld kunnen zien bij de hyperinflatie in Duitsland 1923, 1924. Deflatie wordt meestal veroorzaakt door een (forse) daling van de bestedingen. Producenten kunnen hun producten niet kwijt. Voorraden hopen zich op. Op wereldmakten voor grondstoffen valt de vraag weg en duikelen de prijzen. Op de arbeidsmarkt zien we de werkloosheid snel stijgen. Bij het ontbreken van een sterke vakbeweging zullen de lonen waarschijnlijk dalen. Kortom typisch de verschijnselen die bij een ernstige recessie, depressie horen.

Vriendelijke groet,
Jan Pleus


21 maart 1999

Goede morgen!
Momenteel ben ik bezig met het bestuderen van de MBA module 'Accounting for managers'. Er wordt slechts summier over de investeerders ratio gesproken en PE ratio wordt slechts genoemd als:
the relationship between the market price of shares and the annual earnings of the company (PE ratio). In een Amerikaans boek over accounting, wordt Earnings per share beschreven als:
EPS is calculated on pure common stock. common stock equivalents are being translated in equivalent number of common shares.
Pure common total is divided into earnings available to common = EPS. Dit vind ik nogal vaag.
Ik weet dat juist investeerders en ook aandeelhouders de PE ratio belangrijk vinden. Kunt u mij aan de hand van een voorbeeld uitleggen over welke 'earnings' het precies gaat? Ik krijg de indruk dan het in de twee bovengenoemde benaderingen om een verschillende definities van 'earnings' gaat. Is dat het verschil in de UK en US benadering van de PE ratio? Hoe zit dat in Nederland? Waarom is het zo belangrijk? In hoeverre zegt de PE ratio iets over de peformance van de organisatie in een jaar?

Met veel belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet,
Annette van Keimpema
Singapore

Beste Annette,
Het gaat bij de earnings steeds om de ondernemingswinst. In het Nederlands spreken we ook van de koers/winst verhouding. Maar er worden in de praktijk wel drie verschillende interpretaties gevonden. Traditioneel neemt men de ondernemingswinst in het verslagjaar als uitgangspunt. Maar steeds meer zie je dat de winst (deel verwacht) in het lopende jaar wordt genomen. Zelfs zijn er analysten die de verwachte winst in het komende jaar hanteren.

Met vriendelijke groet,
Jan Pleus


20 maart 1999

Ik moet een werkstuk voor economie maken en nu heb ik 2 vragen.
1. Wat is liquidity-trap precies?
2. Wat is het verschil tussen het beleid van de ECB en de vaste
geldgroeiregel van de monetaristen?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vragen. Alvast bedankt.

Ellen van der Mierden.


Beste Ellen,

De liquiditytrap is een situatie van sterke onderbesteding waarin een vergroting van de geldhoeveelheid de economie niet stimuleert omdat iedereen het nieuw geschapen geld oppot. In de verkeersvgl van F. MV = PT. M stijgt, maar V neemt precies evenveel af.
De ECB baseert zich op een combinatie van een soort vaste geldgroeiregel en een aantal inflatieindicatoren (zie ook onze NRC rubriek, 19 okt 1998, ECB spaart kool en geit...).

Met vriendelijke groet,
Jan Pleus


15 maart 1999

Beste Jan en Rolf,

Ik ben een beetje aan het rondneuzen in jullie rubriek (doe ik voor mijn plezier).
Daar werden de volgende kenmerken van het poldermodel genoemd.
1)overleg tussen overheid en sociale partners (overlegeconomie), resulterend in loonmatiging;
2)beheersing van de publieke financiën, met als resultaat een verkleining van het financieringstekort;
3)een terugdringen van de collectieve lastendruk;
4)versterken van marktwerking.

Ik begrijp niet hoe punt 1, overleg-economie en punt 4, versterken van de marktwerking met elkaar valt te combineren.
In een vrije markt wordt toch alles door de prijs, die voortvloeit uit vraag&aanbod, bepaald?
Overleg is daar niet bij.

m.v.g.
Ken-Wan Wong

Beste Ken-Wan,

dat is een interessante opmerking; onze economie is een gemengde economie, dwz dat er elementen van overheidsbemoeienis en marktwerking door elkaar spelen; het streven naar meer marktwering betekent dus dat men het accent meer in de richting van de markt wil leggen; daarbij blijft er overheidbemoeienis (bij ons als 'poldermodel 'georganiseerd) bestaan. Honderd procent markt is niet wenselijk, zie ook onze schakels over marktmechanisme en de tekortkomingen daarvan.

dank en vr groet
rolf schöndorff


13 maart 1999
Geachte heer Pleus en Schöndorff,

Ik ben student aan de opleiding Tolk-Vertaler in Maastricht en ben op het moment bezig met het vertalen van de tekst "Towards a New Financial System" uit The Economist van 11 April 1998. In die tekst komen de volgende twee zinnen voor:

"To improve supervision, the Basle Committee of international bank supervisors issued '25 core principles' of sound banking last year." (Dat moet dus 1997 geweest zijn.)
"The key internationally-agreed rules for banks are the Basle capital-adequacy standards set up by the industrialised countries in 1988."

Ik heb in veel verschillende boeken over de internationale economie gekeken (inclusief enkele van u) en in die van het NIBE in Amsterdam, maar heb helaas nergens duidelijk informatie in het NEDERLANDS kunnen vinden over dit comite. Uiteindelijk heb ik het NIBE gebeld en gefaxt en zij hebben me weliswaar veel informatie over die 25 kernprincipes (?) kunnen sturen, maar helaas allemaal alleen in het Engels.

Wat ik nodig heb is de Nederlandse benaming van deze termen (capital-adequacy standards / Basle Committee) of in ieder geval een omschrijvende vertaling ervan, zodat duidelijk is wat die normen inhouden.

Zou u mij hierbij kunnen helpen? Alvast zeer hartelijk bedankt voor de moeite!

Groeten van Jan Willem Plug

Beste Jan Willem,

The Basle Committee is het Basels Comite (dat bestaat uit de presidenten van de centrale banken van de G-10 (10 rijkste landen)),. een adviserend orgaan voor de nationale centrale banken. En capital-adequacy standards zijn solvabiliteitseisen (die centrale banken stellen aan de nationale particuliere banken).
NB Voor dit soort zaken kun je het best terecht bij De Nederlandsche Bank.

Met vriendelijke groet,
Jan Pleus


3 februari 1999

In het artikel "Een land van twee mentaliteiten" stelt de heer Siebert (een van de "vijf wijzen"), dat de overheid anticyclisch beleid kan gebruiken in veband met de schommelingen in de conjunctuur. In dit geval betreft het dus extra overheidsuitgaven om de Duitse economie te stimuleren. Maar bestaat er wel zoiets als een anticyclisch begrotingsbeleid? Immers, je kunt achteraf toch pas echt zeggen, aan de hand van cijfers welke kant de economie opgaat. Dus dat zou betekenen dat achteraf pas kan worden bepaald of je als overheid de economie moet stimuleren, of juist moet afremmen. Of heb ik het nou bij het verkeerde eind? Weet men precies welke kant de economie opgaat op het moment dat men dat wil weten? Of is in dit geval de zaak zo overduidelijk dat je wel anticyclisch begrotingsbeleid kunt toepassen? Wat is jullie mening daarover?

Beste Dick,

PRECIES kan men niet weten in welke fase een economie zichbevindt; maar meestal is de tendens wel duidelijk; een groter bezwaar (van bijv Milton Friemann) tegen a.c. beleid is dat het nemen van de maatregel en de doorwerking ervan tijd kosten, zodat het effect toch vaak procyclisch uitwerkt.

vr groet
Rolf Schöndorff


19 januari 1999

Beste Jan en Rolf,

Even een vraagje over milieu-problematiek en economie. Je hoort steeds meer dat juist technologie ingezet moet worden bij het vinden van milieuvriendelijke oplossingen binnen productieprocessen van bedrijven. Wat denken jullie van strenge milieu-regels voor bedrijven? Denken jullie dat de concurrentiepositie van Nederlanse bedrijven t.o.v. andere landen in de Europese Unie op lange termijn gebaat is bij strenge milieu-eisen, opdat de Nederlandse bedrijven tot innovativiteit gedwongen worden? Of zullen strenge milieu-regels op lange termijn juist een negatief effect voor de concurrentiepositie hebben? Misschien een aparte gedachtengang, maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Ook mijn complimenten voor jullie rubriek en alvast bedankt!!

Met vriendelijke groeten, Ties Verbruggen

Beste Ties,

iha werken milieu-eisen (vergunningen, heffingen) kostenverhogend; juist door de marginale kosten te verhogen worden de negatieve externe effecten geïnternaliseerd; dit is slecht voor de concurrentiepositie; vandaar dat men eea tenminste in EU-verband moet doen; hier staat tegenover dat, zoals jij opmerkt, bedrijven tot innovatie gedwongen worden; als deze innovatie tot zodanig lagere kosten per eenheid leidt dat de kosten van de milieu-eis worden gecompenseerd, dan zou de concurrentiepositie geen schade ondervinden; het is zelfs denkbaar dat ze meer dan gecompenseerd worden en dan is er een concurrentievoordeel; ik denk echter dat dit laatste een erg theoretische gedachtengang is; als er immers een milieuvriendelijker en bovendien goedkoper productieproces denkbaar is, waarom zou de producent dat dan niet al vanzelf gebruiken?

Vr groet
Rolf Schöndorff


15 januari 1999

Goedemiddag,

In jullie overzicht wordt gesteld dat een BV niet altijd een jaarrekening hoeft te publiceren. Terwijl een NV dit wel behoort te doen. Als hierover informatie is wil ik deze graag van jullie ontvangen. Gaarne zou ik ook wat meer willen weten over een cooperatie vennootschap. Bij voorbaat hartelijke dank voor jullie medewerking.

Hans Cahuzak

Beste Hans Cahuzak,
een bv hoeft slechts dan een jaarrekeing te publiceren als deze een structuurvennootschap is, dwz als het eigen vermogen groter is dan 22,5 mln gld, er meer dan honderd werknemers zijn en er een ondernemingsraad is. Het begrip cooperatie vennootschap ken ik niet. Bedoelt u de cooperatieve vereniging?
Dit is een ver. van personen ter behartiging van bepaalde stoffelijke belangen van hun leden. Komt veel voor in de verwerkende landbouw-industrie. De leden zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de schulden , tenzij dit in de statuten anders geregeld wordt. De ledenvergadering is het hoogste orgaan.
De Rabo bank is zo'n organisatie, die zouden u meer details kunnen geven.
vr gr
rolf schöndorff


4 januari 1999

Beste Jan en Rolf,

Ik had graag geweten wat jullie mening is over de impact van de Zuid-Amerikaanse economische crisis op de Westerse investeerders. Ook had ik heel graag wat informatie gehad over de volgende Latijns-Amerikaanse landen : - Brazili - Mexico - Chili - Argentini Ik had graag geweten welke hun voornaamste exportproducten zijn en naar welke landen zij exporteren. De Aziatische crisis heeft een invloed op hun export. Bestaan er cijfergegevens hieromtrent van voor de Aziatische crisis en nu (om een vergelijking op te maken) ? Alvast heel erg bedankt,

Sophie Massag.

Beste Sophie,

Achter in The Economist staat elke week een tabel met economische indicatoren; daarmee zou je die vergelijking kunnen maken. Over Brazilie staat eea op onze website. Overigens zijn de maand- en kwartaalberichten van alle banken goede bronnen. Je zou je bijvoorbeeld tot de Latijns-Amerika desk van Abnamro kunnen richten. Verder zit in den Haag het ILA (Instituut voor Latijns Amerika); zit bij het NCH (ned Centrum voor Handelsbevordering in het Holland House, Den Haag. Kijk verder op de website van de EVD (Econ Voorli Dienst) , waar veel wetenswaardigs - ook over deze landen - staat.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt; succes en vr. groet

rolf schöndorff


4 januari 1999

Beste Jan en Rolf,

Ik ben Mieke, ik ben 14 jaar en ik zit in 3 Atheneum. Ik heb hier en daar wel wat over aandelen gehoord maar ik snap er eiegenlijk nog geen klap van dus wil ik er graag wat meer over weten. Hebben jullie voor mij wat suggesties van boeken en/of sites waar ik, voor mij begrijpelijke, informatie kan vinden over wat dat hele gedoe met aandelen eigenlijk inhoudt en iets over beleggingsfondsen voor jongeren, want ik heb wel gehoord dat er zoiets bestaat. Alvast bedankt

Mieke Luten

Beste Mieke,

Leuk dat je al zo jong in aandelen bent geintereseerd; komt overigens meer voor (vooral in vs); robeco is daarop ingegesprongen met een beleggingsfonds speciaal voor jongeren; zoek op internet bij robeco of stap even een rabobank (doen samen met robeco) binnen.

Jan Pleus en ik schreven een aantal jaren terug een boekje 'De beurs belicht'uitg Contact; daar staat eea in. En ook op onze site kun je het nodige vinden over de beurspagina (www.nrc.nl/W2/Evj/96/16.html)en wat daar zoal op staat. Is intussen allemaal in euro's uitgedrukt; dat gaan we nog aanpassen.

Als je heel specifieke vragen hebt, laat het even horen.

Vriendelijke groet

rolf schöndorff


4 januari 1999

Allereerst de beste wensen voor 1999.
En dan komt nu mijn vraag .
Wat voor invloed zal de euro hebben op de dollar en de Dow Jones index ?

Jason

Beste Jason,

Wat betreft het eerste, dank je, wij wensen jou hetzelfde. Welke invloed zal de euro hebben op de dollar en de Dow Jones? Daar vraag jer nogal wat. Waarschijnlijk zal de euro de dollar voor een deel verdringen als internationaal betaalmiddel en reservevaluta. Verder maakte de invoering van de euro de Euopese vermogensmarkten meer liquide (het wordt meer een grote markt in plaats van min of meer gescheiden deelmarkten) en dus aantrekkelijker voor beleggers. De toegenomen aantrekkelijkheid van de Europese vermogensmarkt zou ten koste kunnen gaan van de Amerikaanse. In dat geval kan er een negatief effect optreden voor de Dow.

Groet,
Jan Pleus


Meer reacties uit 1998 - 4
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 2
Meer reacties uit 1998 - 1
Reacties uit 1997
Reacties uit 1996
Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (8 december 1999/ web@nrc.nl)