NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Vredesmissie Ethiopië en Eritrea

Nieuws

Geschiedenis conflict

Nederlandse defensiepolitiek

Nederlands bataljon

EthiopiŽ en Eritrea

Documenten

Links

EthiopiŽ en Eritrea

De buurlanden EthiopiŽ en Eritrea liggen in Zuid-Sahara. Ze hebben een lange, gezamelijke geschiedenis. Zo'n veertig jaar was lang was Eritrea een provincie van de federale republiek EthiopiŽ. Toen het Eritrese bevrijdingsleger in 1991 samen met het Ethiopische bevrijdingsleger de Ethiopische dictator Mengistu verdreef. In 1993 herkreeg Eritrea haar onafhankelijkheid. De rivaliteit bleef evenwel bestaan. Met als gevolg dat in mei 1988 een grensoorlog uitbrak die twee jaar duurde, 100.000 doden tot gevolg had en een miljoien mensen op de vlucht joeg.

 • Geschiedenis
  EthiopiŽ is een bijzonder Afrikaans land. Het koloniserende ItaliŽ kreeg het oude Ethiopische koninkrijk niet in haar greep. Op een uitzondering na: de Italiaanse bezetting van 1936 tot 1941. Mussolini nam toen revanche voor de eerdere mislukte kolonisatie van EthiopiŽ door ItaliŽ. In 1974 verdreef een militaire junta, genaamd the Dergue, de toenmalige Ethiopische keizer Haile Selassie. Van een keizerrijk werd EthiopiŽ een socialistische staat onder leiding van de dictator Mengistu. Uiteengescheurd door bloedige militaire coups, enorme droogte en een omvangrijk vluchtelingenprobleem viel the Dergue uiteindelijk ten prooi aan een coalitie van opstandige machten: het Ehiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF).

 • Politiek
  De federale republiek EthiopiŽ ontstond uit een coalitie van opstandige machten, de EPRDF, die er in 1991 in slaagden om de dictator Mengistu te verdrijven. In 1994 werd een onder dit nieuwe regime een grondwet aangenomen. De eerste verkiezingen waaraan door meerdere partijen mocht worden deelgenomen, werden in 1995 gehouden. In werkelijkheid wwerd evenwel ook toen maar ťťn partij, de EPRDF. getolereerd. Uit deze partij werd ook de nieuwe president, Negaso Gidada gekozen. De grensoorlog met Eritrea, die in mei 1998 begon en tot juni 2000 duurde, versterkte de regerende coalitie, maar heeft de economie geschaad.

 • Economie
  De federale republiek EthiopiŽ ontstond uit een coalitie van opstandige machten, de EPRDF, die er in 1991 in slaagden om de dictator Mengistu te verdrijven. In 1994 werd een onder dit nieuwe regime een grondwet aangenomen. De eerste verkiezingen waaraan door meerdere partijen mocht worden deelgenomen, werden in 1995 gehouden. In werkelijkheid wwerd evenwel ook toen maar ťťn partij, de EPRDF. getolereerd. Uit deze partij werd ook de nieuwe president, Negaso Gidada gekozen. De grensoorlog met Eritrea, die in mei 1998 begon en tot juni 2000 duurde, versterkte de regerende coalitie, maar heeft de economie geschaad.

 • Religie
  Zo'n 45 procent van de EthiopiŽrs is moslim en 40 procent christelijk (Ethiopisch Orthodoxe Kerk). Verder zijn er kleine groepen hindoes, protestanten en rooms-katholieken.

 • Geschiedenis
  Vanaf 1889 was Eritrea een kolonie van ItaliŽ. Na het verliezen van de Tweede Wereldoorlog, waarin ItaliŽ het Duitse Rijk steunde, gaven de geallieerden de voormalige Italiaanse kolonie, Eritrea, in 1952 aan EthiopiŽ. Tien jaar later leidde deze annexatie van Eritrea tot een 30-jarige strijd voor onafhankelijkheid. Deze strijd eindigde in 1991, nadat de Eritrese bevrijdingsleger (EPLF) samen met het Ethiopische bevrijdingsleger de Ethiopische dictator Mengistu had verdreven. Als dank voor deze hulp herkreeg Eritrea in 1993 na een referendum haar onafhankelijkheid.

 • Politiek
  Na een succesvol referendum over onafhankelijkheid van Eritrea in april 1993 werd er een overgangsregering gevormd onder leiding van Isaias Afwerki. Een vernieuwde grondwet werd goedgekeurd in augustus 1997. Deze grondwet had in afwachting van de nieuwe presidentsverkiezingen nog weinig effect. De presidentsverkiezingen werden echter uitgesteld vanwege het grensconflict met EthiopiŽ.

 • Economie
  Na de onafhankelijkheid in 1993 werd Eritrea geconfronteerd met de economische problemen van een klein en arm land. De economie is grotendeels gebaseerd op kleinschalige landbouw, waarbij 80 procent van de bevolking is betrokken. De kleine industriŽle sector bestaat uit voornamelijk lichte industrieŽn. Het BNP (Bruto Nationaal Produkt) wordt aangevuld door geld dat door familieleden vanuit het buitenland sturen. Op de lange termijn kan Eritrea profiteren van de winning van olie op zee, het vissen buiten de kusten en toerisme. Eritrea's economische toekomst hangt af van haar mogelijkheid om fundamentele sociale en economische problemen op te lossen door analfabetisme terug te dringen, banen te creŽren, technische trainingen uit te breiden en buitenlandse investeerders aan te trekken. Het meest belangrijke voor de economie is echter om het grensconflict met EthiopiŽ op te lossen. De vijandelijke acties van beide kanten putten Eritrea's natuurlijke hulpbronnen uit.

 • Religie
  Eritrea is qua religie ongeveer gelijk verdeeld tussen moslims en christenen. (Ethiopische Orthodoxe Kerk.)

  Zie ook:

  Vredesakkoord Eritrea, Ethiopië (12 december 2000)
  Van Aartsen: Ethiopië wil vrede sluiten (9 november 2000)

 • NRC Webpagina's
  12 december 2000


  Kort overzicht EthiopiŽ en Eritrea

      Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad