NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

RIJKSMUSEUM

SCHATKAMER

ACHTER DE SCHERMEN

VERBOUWING

AANKOPEN

DEPOTS

BEZOEKERS

INFORMATIEOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Jubileumtentoonstellingen / Boeken

ALGEMEEN

 • Doelstelling
  Het Rijksmuseum in Amsterdam is sinds 1995 een zelfstandige organisatie. De doelstelling luidt als volgt:
  ,,Het Rijksmuseum is een museum van kunst en geschiedenis dat zich ten doel stelt voor het nationale en internationale publiek een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aaziatische kunst te tonen. Dit impliceert dat het Rijksmuseum voorwerpen van kunst en geschiedenis bewaart, beheert, conserveert, restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en bewerkt, verzamelt, presenteert en toegankelijk maakt, en tentoonstellingen organiseert.''

  Het Rijksmuseum telt bijna een miljoen voorwerpen. Het heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer 45 miljoen gulden en telt ruim 400 medewerkers met een driekoppige directie. De inkomstenbronnen van het museum bestaan uit entreegelden, winkel- en horecaverkopen, subsidies (vooral van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), verhuur van zalen en giften van sponsors.

 • Bezoekadressen
  Ingang West (Prentenkabinet, Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid): Stadhouderskade 42,
  Ingang Oost (Schilderijen 15de-17de eeuw, Nederlandse Geschiedenis): Stadhouderskade 42, Ingang Zuid (Aziatische Kunst, Kostuum en Textiel,
  Schilderijen 18de-19de eeuw): Hobbemastraat 19,Bibliotheek en Prentenkabinet: Jan Luijkenstraat 1a.
  Postadres: postbus 74888, 1070 DN Amsterdam, (020) 674 70 47 (24 uur per dag bereikbaar), fax (020) 674 70 01, e-mail: info@rijksmuseum.nl.

 • Internet
  Het museum heeft een eigen internetsite met daarop alle informatie over tentoonstellingen, openstelling winkel, collectie, wetenschappelijk onderzoek en educatieve programma's. www.rijksmuseum.nl

  JUBILEUMTENTOONSTELLING
  De jubileumtentoonstelling van het Rijksmuseum, ‘De glorie van de Gouden Eeuw', is gewijd aan de Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw. De stukken zijn uit eigen collectie afkomstig, maar ook uit andere musea en uit particuliere verzamelingen.

 • Openingstijden
  Tekeningen en prenten: tot en met 16 juli. Schilderijen en kunstnijverheid: tot en met 17 september. Het Rijksmuseum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, uitgezonderd 1 januari.

 • Toegangskaarten
  In verband met de grote belangstelling voor deze tentoonstelling worden de toegangskaarten per tijdsblokken verkocht. De periode van 10 tot 17 uur is verdeeld in zes tijdsblokken; de bezoeker kan de tentoonstelling alleen betreden gedurende het tijdsblok dat op zijn kaartje staat, en kan wel tot sluitingstijd blijven. Prijzen: 6-18 jaar 12,50 gulden, 19 jaar en ouder 25 gulden, houders Museumjaarkaart en leden Vereniging Rembrandt 10 gulden.

 • Verkoopadressen
  Bij de grotere post- VVV- en GWK-kantoren of telefonisch via Ticket Service 09 00 300 12 50. Voor groepen en mensen in het buitenland is er een apart centrum: Nationaal Reserveringscentrum, (070) 419 55 45, ma-vrij 9-17.30 uur, fax (070) 419 44 19, e-mail evenementen@hotelres.nl. Rondleidingen: op maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 13 uur, reservering via Nationaal Reserverings Centrum, maximaal 25 personen per rondleiding.

 • Exposities
  Behalve de jubileumtentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden Eeuw' zijn er dit jaar in het Rijksmuseum onder meer de volgende exposities te zien:

   Een Koninklijk Museum
   Tentoonstelling over de jaren 1808-1810, de collectie van het Koninklijk Museum ten tijde van Lodewijk Napoleon. 160 authentieke voorwerpen, schilderijen en beeldhouwwerken. Tot en met 25 juni.

   75 x kant Het Rijksmuseum
   Het museum beschikt over ruim 2.400 stukken kant, vooral afkomstig uit schenkingen en bruiklenen. De verzameling wordt sedert 1920 opgebouwd. Een van de belangrijkste schenkers was de vereniging Het Kansalet. De tentoonstelling staat in het teken van het 75-jarig jubileum van deze vereniging. Tot en met 20 augustus.

   Geschiedenis in prent
   Sinds 1881 bezit het Rijksmuseum de Atlas Muller, een verzameling prenten van de boekhandelaar Frederik Muller. Zij tonen gedenkwaardige gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Van 8 juli tot en met 15 oktober.

   Rembrandt in alle staten
   Een tentoonstelling gewijd aan de etsen van Rembrandt, in de diverse stadia van ontwikkeling. Ook worden de resultaten getoond van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van papier door Rembrandt. De tentoonstelling valt in twee perioden uiteen: de vroege periode en de rest. Deel 1 van 22 juli tot en met 8 oktober; deel 2 van 14 oktober tot en met 7 januari 2001.

   Regenten in de kleren
   Kostuums, foto‘s, portretten en accessoires geven een beeld van het rijke leven aan de Amsterdamse grachten in de periode 1630-1960. Van 9 september tot en met 11 maart 2001.

   Royers Chinese Kabinet
   Chinese voorwerpen (porselein, lakwerk, kleding, gouaches,
   boeken) uit de verzameling van de Haagse jurist De Royer (1737-1807). Van 9 september tot en met 11 maart 2001.

   Document Nederland: Buren Drie fotografen
   Mark Powers uit Engeland, Eva Leitolf uit Duitsland en Stefan Vanfleteren uit België - maakten foto's van Nederland en Nederlanders, in opdracht van het Rijks-museum en NRC Handelsblad.
   Van 18 november tot en met 18 februari 2001.

   Meissen porselein
   Dierenbeelden van Meissen porselein uit de verzameling in Dresden. Tevens verschijnt een bestandscatalogus van de collectie
   Meissen porselein van het Rijksmuseum. Van 25 november tot en met 4 maart 2001.

   Maurits
   Rol van stadhouder en prins Maurits (1567-1625). Aandacht voor oorlogvoering, politiek, het hofleven en de overzeese expansie. Van 1 december t/m 18 maart 2001.

  BOEKEN

 • 200 jaar Rijksmuseum Geschiedenis van een nationaal symbool. 416 blz. f85,- (geb.). Gijs van der Ham. (31 mei).

 • Een Koninklijk Museum Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806-1810. Frans Grijzenhout. 86 blz. f39,50. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling (t/m 25 juni).

 • Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Kunst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896). Ellinoor Bergvelt: 464 blz. f95. Eerste 100 jaar van het museum.

 • Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1400-1600 Henk van Os, Jan Piet Filedt Kok, Ger Luijten, Frits Scholten: 279 blz. f110. Eerste van een serie over de museumcollectie.

  Alle uitgaven verschijnen bij Waanders/Rijksmuseum

 • Kunstschrift Pronkkasten, kijkdozen, kostbare foedralen, gebedsnoten, reliekhouders, koektrommels, ofwel alles wat zich laat beschrijven als een kast of een doos, als een kleine bewaarplaats van weer nieuwe visuele verrassingen is door het tijdschrift Kunstschrift deze maand verheven tot onderwerp van studie. Het betreft ‘aangespoelde schatten en spullen die louter door hun schoonheid en eigenaardigheid door de museale selectie zijn gekomen'. Foto's en beschrijvingen van zeventiende-eeuwse naaikussens met daarin geheime opbergvakjes, schilderkistjes met daarin voorwerpen die de schilder bij het wrijven en aanmaken van zijn verf nodig had, maar ook wordt in ‘het mooiste pakhuis van Nederland' uitgebreid aandacht besteed aan de poppenhuizen van de Petronella's in het museum.

  Kunstschrift (3) verschijnt op 31 mei 2000 (17,25 gulden). Informatie (038) 465 86 28.

 • NRC Webpagina's
  11 mei 2000

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD