Hardlopen
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


HARDLOPEN
RENLOOP TEGEN DE SLIJTAGE
THERAPIE
DOE-HET-ZELF
MATERIAAL
TRAINEN
STRETCHEN
DOLF JANSEN
GERARD NIJBOER
HISTORIE
MARATHON ROTTERDAM
LOPERS
PREVENTIE
BOEKEN
REISORGANISATIES
LINKS

Lopers

Nederland telde in 1997 ruim 2,7 miljoen lopers, mensen die minimaal één keer in de maand een eind renden. Dit bleek uit onderzoek van het bureau Trendbox dat is gedaan in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Het bureau onderscheidt twee soorten lopers:

Primaire lopers
Lopers die ten minste twee tot drie keer per week rennen en het hardlopen als primaire sport zien. In 1997 waren dat er 550.000, 250.000 minder dan in 1995, een daling van dertig procent. Het aantal primaire lopers dat lid is van een vereniging daalde tussen 1995 en 1997 van tien tot zeven procent.

Secundaire lopers
Lopers die incidenteel in actie komen. Zij zien bewegen in de eerste plaats als middel om fit, gezond en op gewicht te blijven. Hun aantal steeg tussen 1995 en 1997 met ruim tachtig procent tot 2.150.000. Het sterkst nam het aantal secundaire lopers toe onder vrouwen en vijftig-plussers. Maar de frequentie waarmee ze renden liep terug. Ook hun deelname aan wedstrijden en trimlopen nam af.

Lopers kunnen worden verdeeld in 'ongebonden' en 'gebonden' lopers:

Ongebonden
Dit zijn mensen die niets van het verenigingsleven moeten hebben en zelf willen bepalen waar, wanneer en met wie ze kilometers maken. Voor hen is de organisatie 'Loopservice Nederland' bedoeld. Deze mensen helpen om hun sport veilig en gezond te bedrijven, dat is het oogmerk. Loopservice Nederland werd een jaar geleden opgericht door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, de KNAU, en telt inmiddels 1.700 leden.

Loopservice Nederland maakt gebruik van de enorme hoeveelheid kennis die binnen de KNAU met haar duizenden gespecialiseerde trainers is opgebouwd. Leden kunnen er terecht voor adviezen op terreinen als training, blessurepreventie, schoeisel en kleding.

Loopservice Nederland biedt ook de mogelijkheid om bij atletiekverenigingen mee te doen aan fitheidstesten, loopcursussen en clinics.

Zeven keer per jaar krijgen leden het tijdschrift Atletiek thuisbezorgd, dat informatie geeft over trimlopen, belangrijke wedstrijden en andere evenementen. Deskundigen als trainer Bob Boverman en bondsarts Els Stolk beantwoorden in het blad vragen van lopers.

Loopservice Nederland is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar: =(030) 608 73 73.

De ex-marathonloper Gerard Nijboer, tegenwoordig bondscoach marathon, houdt regelmatig telefonisch spreekuur. Het lidmaatschap kost 45 gulden per twaalf maanden en kan op elk moment ingaan. Leden krijgen korting op inschrijfgeld bij trim- en prestatielopen, op KNAU-producten, op trainingsschema's en medische keuringen. Het e-mailadres: loopservice@sportweb.nl

Gebonden
Lopers die liever in verenigingsverband lopen, kunnen terecht bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) met haar bijna 300 aangesloten verenigingen en bijna 85.000 leden. Naar schatting zestig procent van de leden is loper, de resterende veertig procent beoefent een andere tak van atletiek. Ruim vier op de tien leden zijn recreant.

Het adres van het Bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU): postbus 567, 3430 AN Nieuwegein, (030) 608 73 00, fax (030) 604 30 44, e-mailadres: KNAU@sportnet.nl

NRC Webpagina's
15 APRIL 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1999