NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 GRONDWET
 ZONDER ALLURE
 ARTIKELEN
 AGENDA
 BOEKEN
 J.R. THORBECKE
 VOLK OP STRAAT
 WILLEM II
 1848
 LINKS

Volk op straat

Den Haag

Een manifestatie op 15 maart 1848 in Den Haag, georganiseerd door de journalist Van Bevervoorde. Het volk viert 'spontaan' de hervormingen die koning Willem II wil doorvoeren en trekt langs het paleis en langs huizen van vooraanstaande liberalen, zoals het Kamerlid Luzac. Op het spandoek staat het motto van De Burger, het blad van Van Bevervoorde: Volk, Vrijheid, Vaderland. De radicale journalist Van Bevervoorde, die in die dagen veelvuldig contact had met de koning, had hem erop gewezen de bevolking een daad van hem verwachtte.

Amsterdam

Oproer op de Dam in Amsterdam, op 24 maart 1848. De 'belhamels' worden uiteengedreven en gearresteerd. De rellen zouden door Duitse arbeiders zijn aangewakkerd. Van een revolutie was geen sprake. De anonieme prent is te vinden in het Gemeentearchief van Amsterdam.

NRC Webpagina's
13 maart 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1998