NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 GRONDWET
 ZONDER ALLURE
 ARTIKELEN
 AGENDA
 BOEKEN
 J.R. THORBECKE
 VOLK OP STRAAT
 WILLEM II
 1848
 LINKS

Boeken

Historisch

Rondom 1848: de politieke ontwikkeling van Nederland, 1840-1858 J.C. Boogman. Overzicht van de staatkundige ontwikkelingen tussen 1840 en 1958. Dit is een uitgebreide versie van de bespreking van deze periode in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Unieboek, Bussum, 1978. In de bibliotheek.

Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat Siep Stuurman. Studie naar de Nederlandse bijdrage aan het proces van staatsvorming in internationaal vergelijkend perspectief, met een hoofdstuk over Thorbecke en de grondwetswijziging. Bert Bakker, 1992. In de ramsj bij De Slegte, 16,90 gulden.

De pers en het geheim van het Noordeinde Harry van Wijnen. Verhandeling over de positie van de monarchie in het staatsbestel, die door de grondwetswijziging van 1848 sterk veranderde. Oratie. Balans, Amsterdam, 1997, 15 gulden.

De briefwisseling van J.R. Thorbecke Samenstelling G.J. Hooykaas. Verschenen in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Deel 5 behandelt de periode 1845-1853. Dit najaar verschijnt deel 6 (1853-1862). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 1975-1996. Deel 5 kost 80 gulden.

Johan Rudolph Thorbecke H.A. van Baarle. Een overzicht in vogelvlucht van zijn leven en zijn werk. Rabeling, Doesburg, 1996, 39,50 gulden.

Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie C.H.E de Wit. SUN, Nijmegen, 1980. In de bibliotheek.

Thorbecke I.J. Brugmans, derde en bijgewerkte druk. Enigszins verouderde maar behoorlijke studie. Uitgeverij De Erven Bohn, Haarlem (1958). In de bibliotheek.

J.R. Thorbecke A. Albers. Biografie. Kruseman, Haarlem, 1965. In de bibliotheek.

Koning Willem II A. Albers. Biografie. Kruseman, Haarlem, 1963. In de bibliotheek.

Willem II J.A. Bornewasser. Hoofdstuk over koning Willem de Tweede in de bundel Oranje en Nassau in de Nederlandse geschiedenis van C.A. Tamse (red.). Scheffers, herdruk 1996, 24,90 gulden.

Juridisch

Grondwet De volledige tekst met een korte toelichting. Verkrijgbaar bij de Sdu in Den Haag, à 12,50 gulden. = (070) 378 98 80

De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek (red.). Tjeenk Willink, Zwolle, 1996/97. 139 gulden.

Constitutioneel recht C.A.J.M. Kortmann. Kluwer, Deventer, 1990. 85 gulden.

Handboek van het Nederlands staatsrecht Van de Pot, Donner. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995. 110 gulden.

Nieuwsbrief 150 jaar Grondwet Ministerie van Binnenlandse Zaken, Projectbureau 150 jaar Grondwet 1849-1998, = (070) 302 69 73.

NRC Webpagina's
13 maart 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1998