NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 GRONDWET
 ZONDER ALLURE
 ARTIKELEN
 AGENDA
 BOEKEN
 J.R. THORBECKE
 VOLK OP STRAAT
 WILLEM II
 1848
 LINKS

Agenda

De viering van '150 jaar Grondwet' gaat op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepaard met diverse manifestaties. Het departement heeft het 'Projectbureau 150 jaar Grondwet' ingesteld dat regelmatig een Nieuwsbrief uitbrengt. Adres: Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, (070) 3 02 69 73, fax (070) 3 02 76 96.

Jongeren
De Stichting 'van de grond af!' organiseert een serie activiteiten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op 1 april wordt het 'van de grond af!'-labyrint gepresenteerd, een computerspel op cd-rom en Internet. Buitenaardse wezens hebben de grondwet afgepakt; de deelnemers aan het spel kunnen de grondrechten heroveren.

Op het forteiland Pampus verblijven van 17 tot en met 21 augustus 75 jongeren om een eigen jongerengrondwet samen te stellen. In september is er een aantal culturele wedstrijden op het gebied van onder meer muziek, taal, fotografie en striptekenen. Inlichtingen: Stichting 'van de grond af!', postbus 15980, 1001 NL Amsterdam, (020) 5 21 99 25, fax (020) 5 21 99 20, e-mail: vandegrondaf@kunstbende.nl Informatie op Internet: www.kunstbende.nl/ vandegrondaf

5 mei
De 5-meiviering wordt gecombineerd met de herdenking van 150 jaar grondwet. In en bij het Vredespaleis in Den Haag is een programma met onder meer muziek, gedichten, voordrachten, dans, cabaret, lezingen, debatten en het spel 'van de grond af'. Vredespaleis, 12-14 uur. In alle provincies en in Amsterdam zijn 's middags bevrijdinsgfestivals met het project 'Het geheim van 5 mei' van de stichting 'van de grond af'. Jongeren tot 18 jaar krijgen dan de gelegenheid te gaan stemmen. 's Avonds voert het Nederlands Dans Theater op choreografie van Jiri Kylian een themaballet op. Lucent Danstheater, Den Haag, 20 uur.

Grondwetstrijd
Vakgroepen van alle universiteiten en de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen zijn uitgenodigd mee te doen aan een 'grondwetstrijd'. Ze moeten een voorstel voor een grondwetsherziening doen. Ook anderen kunnen aan de wedstrijd meedoen. De inzendtermijn sluit 1 juli. De uitslag wordt op 3 november bekendgemaakt. Inlichtingen: Hanneke Schipper, ministerie van Binnenlandse Zaken, (070) 3 02 68 44.

Thorbecke
Op het tweejaarlijkse Thorbecke-symposium, 28 oktober in Zwolle, staat de 200 jaar geleden geboren staatsman ditmaal zelf centraal. Nederlandse en buitenlandse gastsprekers en forumleden buigen zich over de vraag waar Thorbecke zich zou positioneren in de huidige Europese ontwikkeling. Ook wordt de eenakter Het consult van Jan Blokker opgevoerd. In dit toneelstuk wordt Thorbecke geconfronteerd met hedendaagse staatkundige problemen. Inlichtingen: Stichting Thorbecke (038) 4 22 50 30 en 4 21 92 95.

Jubileumbundels
Op 3 november verschijnen twee jubileumbundels. In een actuele bundel bespreken elf auteurs constitutionele (dis)continuïteiten. In een historische bundel wordt de politiek-maatschappelijke geschiedenis van de periode 1789-1998 beschreven, met de grondwet van 1848 als scharnierpunt.

Postzegels
PTT Post geeft ter gelegenheid van '150 jaar Grondwet', de herdenking van de Vrede van Munster (350 jaar geleden) en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de Verenigde Naties (50 jaar geleden) een postzegel-drieluik uit. Op 16 maart worden de postzegels feestelijk gepresenteerd in Den Haag.

Friesland
De provincie Friesland herdenkt in 1998 500 jaar centraal bestuur. De meeste activiteiten hebben plaats in de maanden juni en juli, met een centrale viering en herdenking in de Grote Kerk in Leeuwarden. Drie sprekers houden dan inleidingen over staatsvorming en de positie van de regio's in het Europa van de toekomst. Inlichtingen: Stichting Fryslân 500 (058) 2 92 55 78.

NRC Webpagina's
13 maart 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1998