NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 ENERGIE
 POLITIEK
 ENERGIEVERBRUIK
 ALTERNATIEVEN
 JAPAN
 CONFERENTIE
 NEDERLAND EN EU
 BROEIKASEFFECT
 KERNENERGIE
 WINDENERGIE
 BESPARING
 BESPARINGSTIPS
 SUBSIDIES
 APPARATEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

VERDERE INFORMATIE


Literatuur

Derde Energienota Nota van het kabinet aan de Tweede Kamer over het Nederlandse energieverbruik in de verre toekomst
Het kabinet trekt 260 miljoen gulden uit voor de bevordering van duurzame energie. In het jaar 2020 moet 10 procent van de Nederlandse energie komen van niet-fossiele brandstoffen; nu is dat circa 1,5 procent. Te bestellen à 59,70 gulden (exclusief verzendkosten) bij de Sdu, (070) 3 78 98 80. MilieuBoek Boekhandel en distributiecentrum MilieuBoek in Amsterdam heeft een uitgebreide collectie literatuur over natuur- en milieu-onderwerpen, waarin direct en/of indirect energiekwesties worden behandeld. Een catalogus wordt toegezonden tegen verzendkosten (5,50 gulden). De winkel is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 17 uur. Plantage Middenlaan 2H, 1018 DD Amsterdam, (020) 6 24 49 89. Internet: www.milieuboek.nl.

Land onder de zon. Zon en energie in Nederland
Thijs Belgers. Biedt een overzicht van praktische toepassingen voor zonnepanelen. Uitgave van Novem. Prijs: 29,90 gulden.

Leven van de wind
Brochure van GroenLinks met voorstellen voor milieuvriendelijk energiegebruik. Prijs: 4 gulden (exclusief verzendkosten). Schriftelijk te bestellen bij GroenLinks, postbus 8008, 3503 RA Utrecht.

Ode
De editie van september/oktober van het tweemaandelijks tijdschrift Ode, 'kroniek voor de onderstroom', bevat een uitgebreid dossier over duurzame energie onder de titel 'Voor niets gaat de zon op'. De energie-special van Ode is na te bestellen voor 12,50 gulden via (010) 4 36 09 95.

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997