NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 ENERGIE
 POLITIEK
 ENERGIEVERBRUIK
 ALTERNATIEVEN
 JAPAN
 CONFERENTIE
 NEDERLAND EN EU
 BROEIKASEFFECT
 KERNENERGIE
 WINDENERGIE
 BESPARING
 BESPARINGSTIPS
 SUBSIDIES
 APPARATEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Energie en rijkdom

Energieverbruik is een kenmerk van ontwikkeling. Landen die een hoge graad van industrialisatie hebben bereikt, gebruiken veel energie. De VS, Canada, de Golfstaten en Brunei hebben per hoofd van de bevolking de hoogste energieconsumptie.

Hieruit blijkt direct dat ook de prijs en de beschikbaarheid van brandstof van invloed zijn op de energieconsumptie: in Noord-Amerika en zeker in de olielanden is energie veel goedkoper dan in Europa, waar men minder gebruikt. Ook andere landen met grote oliereserves, zoals Libië en Venezuela, hebben een veel hogere energieconsumptie dan bijvoorbeeld Tunesië en Colombia, die in ontwikkelingsniveau vergelijkbaar zijn.

Uitstoot van koolstofdioxide is bijna onlosmakelijk verbonden met energieverbruik, want bijna alle energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Ook hoge CO2-emissies zijn daarom een teken van welvaart. Het verband tussen CO2-uitstoot en inkomen per hoofd van de bevolking ligt voor veel landen op een gelijk niveau: rondom de 500 gram CO2 per dollar. Afgezien van Afrika zijn er echter twee groepen landen die het vijf- tot wel dertigvoudige per dollar uitstoten. Het zijn ofwel landen die snel groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau (India, China, Vietnam, Indonesië), ofwel zijn afgegleden in misère (de ex-communistische landen als Kazachstan, de Oekraïne en Mongolië). Voor beide groepen geldt dat ze inefficiënt met energie omgaan. Ze verbruiken veel - en hebben dus een hoge uitstoot - maar ze verdienen er weinig mee. De vergelijking toont aan dat het schrikbeeld-China enigszins zou kunnen meevallen: deze volkrijke republiek wordt vaak als toekomstig gevaar aangehaald - wat gebeurt er als één miljard Chinezen even rijk worden als wij? Als China even efficiënt met energie zou omgaan als het Westen kan het land met weinig meer energiegebruik toch een veel hoger ontwikkelingsniveau bereiken. De verwachting is echter dat China zijn groei niet gepaard zal laten gaan met energiebesparende maatregelen, maar juist veel meer energie zal gaan verbruiken om snel te kunnen groeien.

NRC Webpagina's
27 november 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997