NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 ENERGIE
 POLITIEK
 ENERGIEVERBRUIK
 ALTERNATIEVEN
 JAPAN
 CONFERENTIE
 NEDERLAND EN EU
 BROEIKASEFFECT
 KERNENERGIE
 WINDENERGIE
 BESPARING
 BESPARINGSTIPS
 SUBSIDIES
 APPARATEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Subsidies

Voor diverse energiebesparende maatregelen bestaan in Nederland subsidieregelingen, zowel voor particulieren als bedrijven. EnergieNed, de vereniging van energiedistributiebedrijven, heeft een modelregeling waarin alle subsidiabele maatregelen om energiebesparing te stimuleren, staan genoemd.

Maar het gaat hier om een advies, waaraan de afzonderlijke energiebedrijven zich niet hoeven te houden. Bovendien worden de regelingen jaarlijks aangepast. Informatie over de in de eigen omgeving geldende subsidieregelingen is op te vragen bij het regionale energiebedrijf. Een overzicht van maatregelen die subsidiabel kunnen zijn, met de adviesbedragen van EnergieNed:

Isolatie en verwarming
Voor het isoleren van woningen en andere gebouwen en het gebruik van speciale verwarmingstoestellen bestaat de regeling ISO-HR, waarbij HR staat voor 'hoog rendement'. De regelingen voor bestaande en voor nieuwe gebouwen (gebouwd in 1991 of later) verschillen en ook is er onderscheid tussen utiliteitsbouw en woningbouw. Verder moet het om werkzaamheden gaan, waarbij voor ten minste 1.000 gulden wordt geïnvesteerd.

Subsidiabel kunnen zijn de kosten voor muurisolatie, dak- of vlieringisolatie, isolatie van de onderzijde van de vloer of de bodem van de kruipruimte, extra isolerend dubbel glas (HR+glas) en het vervangen van glas door gevelvulling of borstwering. De subsidiebedragen worden per vierkante meter betaald, variërend van vijf gulden voor een spouwmuur tot twintig gulden voor HR+glas.

Verder is er subsidie voor de installatie van HR-verwarmingstoestellen (maar niet in woningen), waarbij voor toestellen met een nominale belasting van maximaal 35 kW een bedrag van 140 gulden per toestel geldt en bij een belasting van 35 tot 660 kW van vier gulden per kW. Het aanbrengen van individuele meters in collectief verwarmde gebouwen kan met 18 procent van de kosten worden gesubsidieerd. Ook is er subsidie mogelijk voor stralingstoestellen of donkerstralers die op gas worden gestookt: 7 gulden per kW.

Koel- en vriesinstallaties
De stimuleringsregeling Energie-efficiëntie Commerciële Koeling (STIMECK) is er voor bedrijven die voedingsmiddelen moeten opslaan in koel- en vriesinstallaties en -cellen. De regeling is voor kleinere bedrijven bedoeld, zoals supermarkten, slagerijen en horecabedrijven. Een bedrijf dat voor zijn nieuwe koel- en vriesinstallatie gebruikmaakt van voorzieningen die 'energie-zuinig' zijn, komt voor subsidie in aanmerking. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een koel- en vriesinstallatie die energie-efficiënter is dan de norm die het energiebedrijf stelt.

Verlichting bedrijven
De stimuleringsregeling Energie-efficiëntie binnen- en buitenverlichting (STIMEV) is bedoeld voor eigenaren, verhuurders of huurders van utiliteitsgebouwen, van installaties voor openbare verlichting en van terreinen met installaties voor buitenverlichting. Er zijn verschillende mogelijkheden: het installeren van armaturen die het elektrisch vermogen reduceren, lichtregelsystemen als het aanwezigheidsdetectiesysteem of het daglichtafhankelijk dimregelsysteem die naar behoefte afstelbaar zijn en voorschakelapparatuur voor buitenverlichting.

Zonneboilers
Zowel huizen, bedrijven, bejaardencentra, sauna's als zwembaden komen in aanmerking voor de Stimuleringsregeling zonneboilers (STIZON). De subsidie is afhankelijk van het oppervlak van de zonnecollector: 350 gulden voor een oppervlak van één tot vijf vierkante meter en 50 gulden voor elke vierkante meter boven dit basisbedrag, met een maximum van 25 procent van de kosten. Soms is het mogelijk behalve van het energiebedrijf ook nog een financiële bijdrage van de overheid te krijgen.

Aandrijftechniek
Pompen, ventilatoren en compressoren in bedrijven worden meestal aangedreven door kortsluitanker-elektromotoren. Het vermogen is gewoonlijk afgestemd op de piekvraag. De Stimuleringsregeling Energie-efficiënte Aandrijftechniek (STIMAD) is er om via een frequentieregelaar een besparing op de elektrische energie tot stand te brengen, die kan oplopen tot meer dan 40 procent. De subsidie voor een frequentieregelaar met een vermogen groter dan 15 kW bedraagt 100 gulden per kW met een maximum van 7.500 gulden. Voor regelaars met een kleiner vermogen bedraagt de subsidie een variabel bedrag per kW.

NRC Webpagina's
27 november 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997