NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 ENERGIE
 POLITIEK
 ENERGIEVERBRUIK
 ALTERNATIEVEN
 JAPAN
 CONFERENTIE
 NEDERLAND EN EU
 BROEIKASEFFECT
 KERNENERGIE
 WINDENERGIE
 BESPARING
 BESPARINGSTIPS
 SUBSIDIES
 APPARATEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Apparaten

Computers, beeldschermen, printers, faxen, kopieerapparaten, ze behoren allemaal tot de onmisbaar geworden voorzieningen in een kantoor en ze gebruiken er na de verwarming de meeste energie. Volgens ruwe schatting verbruiken al deze apparaten in Nederland samen per jaar net zo veel elektriciteit als alle huishoudens in Rotterdam.

Op het energieverbruik van kantoorapparatuur is te bezuinigen door het gebruik van powermanagement. Dat staat voor een systeem waarbij de apparaten of onderdelen ervan automatisch worden uitgeschakeld als ze een tijdje niet worden gebruikt. Zo kan, leert de ervaring, voor een personal computer powermanagement tot een halvering van het energieverbruik leiden. De vraag is alleen: hoe ziet apparatuur met powermanagement er uit? Op Europees niveau is overleg gaande over de invoering van labels die dit duidelijk moeten maken.

In de Verenigde Staten is het label Energy Star ontwikkeld, dat wordt toegekend aan apparaten die op stand-by kunnen overschakelen zodra ze een aantal minuten niet worden gebruikt. Een besluit tot invoering hiervan in Europa is in 1998 te verwachten. Minder kansrijk is het label E2000 (een bliksemflits) dat in Zwitserland alleen wordt toegekend aan de 25 procent van de apparaten die het zuinigst zijn. Het verzet van fabrikanten tegen dit label is zodanig dat invoering ervan elders in Europa niet wordt verwacht.

NRC Webpagina's
27 november 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997