NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Kosovo Conflict

Nieuws

Achtergrond

Nasleep

Conflict

Vluchtelingen

Etnische zuivering

Internet en Media

Links

Kamer stemt in met aanval Joegoslavie
Alleen SP tegen luchtactie

Door onze diplomatiek redacteur
De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de NAVO-luchtaanvallen op voormalig Joegoslavie, waarvan minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) gisteravond in een spoeddebat ,,met de grootst mogelijke spijt'' het begin bekendmaakte.

Alleen de SP-fractie, die om het spoeddebat had gevraagd, is tegen. Haar woordvoerder Van Bommel vindt de acties ,,onrechtmatig'' omdat ze niet uitdrukkelijk gelegitimeerd zijn door de Veiligheidsraad van de VN.

Op de EU-Top in Berlijn verklaarde premier Kok vanmorgen dat hij zich ,,overmand'' voelt door de gebeurtenissen en dat zijn gedachten uitgaan naar ,,onze eigen mensen, hun familie en vrienden en de onschuldige burgers in het gebied''.

Volgens minister Van Aartsen, die gisteravond van de EU-Top naar de Kamer was gekomen, heeft de Joegoslavische president Milo-sevi in de Kosovo-crisis ,,niet gekozen voor de brede weg van vrede''. ,,Alle diplomatieke middelen waren uitgeput en daarom was dit ingrijpen onafwendbaar en onvermijdelijk.'' De acties hebben als doel Milosevi tot inkeer te brengen en de Servische agressie in Kosovo te beeindigen en zo ,,een humanitaire catastrofe'' te voorkomen. Juist het gevaar van zo'n catastrofe legitimeert de luchtaanvallen, zei Van Aartsen met een verwijzing naar hoofdstuk 7 van het VN-Verdrag.

Behalve de SP waren alle fracties het daarmee eens. De PvdA'er Valk noemde Milosevi ,,een conflictondernemer'', Blaauw (VVD) verweet de Joegoslavische president ,,halsstarrigheid'' en een ,,terreurbeleid'' jegens de Albanese meerderheid in Kosovo. Hoekema (D66) kritiseerde het extreme nationalisme van Milosevi en zei geen behoefte te hebben aan verdere vrijblijvende gebaren van zijn kant. Ook het CDA, GroenLinks en de kleine christelijke partijen zagen geen alternatief voor de NAVO-acties. GroenLinks-woordvoerster Vos zei dat haar partij voor ,,de moeilijkste beslissing van het afgelopen jaar'' had gestaan.

Minister De Grave (Defensie), die een bezoek aan Slovenie vervroegd had afgebroken, zei dat ,,een telefoontje'' van Milosevi genoeg is om de acties te beeindigen. Op de gisteravond begonnen eerste fase van de acties, gericht op uitschakeling van de Servische luchtverdediging, zou volgens De Grave vrijwel ,,naadloos'' een tweede fase volgen, met aanvallen op Servische militaire installaties en vervoersknooppunten.

Mocht Milosevi dan nog niet zijn gezwicht ,,hebben we een groot probleem'', zei De Grave, omdat de NAVO niet bereid is tot inzet van grondtroepen.

NRC Webpagina's
23 MAART 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad