U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier IRT-affaire

Nieuws

Rapport

Kamercommissie

Achtergrond

Biografie

Opinie

Begrippen

Inleiding Dossier IRT-affaire

Door MARCEL HAENEN en TOM-JAN MEEUS

De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden heeft op donderdag 1 februari, na ruim een jaar studie, het eindrapport "Inzake opsporing" gepresenteerd. In 4.900 pagina's wordt een beeld geschetst van het strafrechtelijk apparaat dat in grote verwarring verkeert. Het is de slotconclusie van een reeks onderzoeken die in 1994 zijn begonnen na de opheffing van het eerste regionale politieteam dat de zware criminaliteit moest gaan bestrijden: het interregionale rechercheteam Noord-Holland/Utrecht.

In het eindrapport van de commissie-Van Traa wordt nog eens bevestigd wat vorig najaar tijdens openbare verhoren al bleek. Alle betrokken partijen hebben bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad steken laten vallen. De politie heeft solistisch geopereerd en is - in een poging een goed beeld te krijgen van de zware misdaad, lees: de drugshandelaren - dezelfde activiteiten gaan uitvoeren als criminelen. Het openbaar ministerie wist nauwelijks wat de politie uitvoerde. De staande magistraten hebben jarenlang vergaderd, talloze richtlijnen opgesteld over de aanpak van de zware criminaliteit, maar de praktijk van alledag ontging het openbaar ministerie. Ook de rechters waren niet zuinig met het goedkeuren van discutabele opsporingsmethoden.

Het departement en de politiek hebben de afgelopen jaren volop de ruimte gegeven aan het uitbreiden van bevoegdheden en middelen voor politie en justitie. De "normering' van de werkmethoden liet men goeddeels achterwege. Bij minister Sorgdrager (Justitie) bracht de analyse van Van Traa en de zijnen een ,,schok van herkenning'' teweeg. Het was vooralsnog de enige reactie op het omvangrijke rapport. De hoofdcommissarissen en hoofdofficieren van justitie, die de afgelopen jaren elkaar veelvuldig publiekelijk hebben dwarsgezeten, doen er nu het zwijgen toe. Op last van de bewindslieden mogen ze niet reageren om te voorkomen dat er weer nieuwe ruzies uitbreken. In april zal de Tweede Kamer zich over het rapport buigen.

NRC Webpagina's
26 juni 1996

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad