U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Computerbeveiliging

Nieuws

Lekken

Privacy

Hackers

Pentagon

Tips

Boeken

Films

Links

Overzicht

Hackers

Hackers zijn geen criminelen

Marie-José Klaver

Er wordt weer veel gehackt de laatste tijd. En dat is maar goed ook. Deafgelopen maanden zijn computerhackers er moeiteloos in geslaagd debeveiliging van de computersystemen van het Pentagon, de NASA ,verschillende Amerikaanse universiteiten en Deutsche Telekom te kraken.

Daarmee is aangetoond dat van computerbeveiliging over het algemeenniets deugt. Voor een samenleving die in toenemende mate afhankelijk isvan computersystemen is dit nuttige informatie. Fabrikanten van hardwareen software zullen namelijk nooit toegeven dat ze onveilige productenmaken.

Niet overal is men blij met hackers. Terwijl in Israel premier Netanyahueen computerhacker die het gelukt was in te breken bij het Pentagonprees en hem een baan aanbood, de Duitse overheid begin deze weekbesloot om twee scholieren die het netwerk van T-Online, een dochter vanDeutsche Telekom met twee miljoen thuisbankierende klanten, gekraakthadden niet juridisch te vervolgen, zit in de Verenigde Staten de hackerKevin Mitnick al meer dan drie jaar in voorarrest te wachten op zijnproces.

Mitnick werd in februari 1995 door de FBI gearresteerd op verdenkingvan onder meer computerinbraak en het illegaal kopiëren vansoftware. De periode dat hij in voorarrest zit is uitzonderlijk langvoor een verdachte die niet gewelddadig of vuurwapengevaarlijk is. Endat in een land waar meervoudige moordenaars zonder problemen opborgtocht vrij worden gelaten. Mitnick heeft tijdens zijn hackpogingennooit iets kapot gemaakt en ook geen misbruik gemaakt van decreditcardnummers die hij onderweg tegen kwam.

Op 31 maart besloot de rechter dat hij geen gebruik van een computer magmaken om het bewijsmateriaal tegen hem te beoordelen en om zich op zijnverdediging voor te bereiden. Mitnick mag nu al drie jaar geen computersen telefoons aanraken omdat de Amerikaanse justitie bang is dat hijvanuit de gevangenis verder zal hacken. Een eerder verzoek om eenwalkman werd afgewezen omdat de rechter bang was dat hij er een zendervan zou maken.

De vrees voor Mitnick is niet gebaseerd op feiten maar op de irrationeleangst dat hackers de maatschappij veel schade berokkenen. 'Mitnick eentelefoon geven is hetzelfde als een pistool geven aan eenhuurmoordenaar', schreef Time.

Irrationele angst mag een eerlijk proces niet in de weg staan. Toegangtot een computer is geen overbodige luxe. Officier van justitie DavidSchindler heeft verklaard dat de miljoenen documenten die als bewijstegen Kevin dienen in uitgeprinte vorm niet in de rechtszaal passen. Derechter heeft de aanklager en Mitnicks advocaat tot 13 april de tijdgegeven om met een oplossing te komen.

Op 27 april begint het proces tegen Mitnick. De hoogte van zijn strafzal afhangen van de kwaliteit van zijn verdediging en van de waarde diede rechter toekent aan de illegaal gekopieerde computerprogramma's. Eenbehoorlijke verdediging wordt Mitnick grotendeels onmogelijk gemaakt.Het is uitgesloten dat hij zich zonder computer behoorlijk kanvoorbereiden op zijn proces. Justitie is ook niet bereid om eengetuige-deskundige op het gebied van computerbeveiliging te betalen.

Volgens New York Times-journalist John Markoff, die in 1995 deprimeur had van Mitnicks arrestatie, heeft de software die Mitnick heeftgekopieerd een waarde van miljoenen dollars vanwege de onderzoeks- enontwikkelingskosten. Ter vergelijking: tegen een dief van een ijsjewordt nooit gezegd dat de ontwikkeling en marketing van de MagnumUnilever tientallen miljoenen heeft gekost. Markoff die actief betrokkenwas bij de opsporing van Mitnick heeft de afgelopen jaren miljoenendollars verdiend met een bestseller over zijn klopjacht in cyberspace.De New York Times heeft later toegegeven dat Markoffs artikel overMitnick niet objectief was omdat hij persoonlijk bij de opsporing van dehacker betrokken was.

Inbreken in andermans computer is terecht volgens de wet verboden. Tochzijn hackers over het algemeen geen gevaarlijke criminelen, maarnieuwsgierige computerexperts die feilloos de zwakke plekken incomputernetwerken, waar bijna iedereen tegenwoordig van afhankelijk isvoor zijn inkomen, gezondheid en veiligheid, aanwijzen.

In Israel en Duitsland ziet de overheid dit in en zorgt voor een beterebeveiliging van elektronische systemen om burgers te beschermen tegen deechte boosdoeners, die via niet tijdig ontdekte gaten in de beveiligingin staat zijn bankrekeningen te plunderen, ziekenhuizen lam te leggen envliegtuigen neer te laten storten.

Marie-José Klaver is redacteur van NRC Handelsblad.

Het proces tegen Kevin Mitnick is te volgen via de website www.kevinmitnick.com

NRC Webpagina's
23 april 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad