Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Kapitalisme

Economische orde waarbij de beslissingen over het gebruik van de productiemiddelen door particulieren worden genomen. Het marktmechanisme zorgt voor onderlinge afstemming van de beslissingen. Dit in tegenstelling tot een socialistisch systeem, waarbij deze beslissingen worden genomen door een centrale autoriteit en onderling afgestemd door een bureaucratisch budgetmechanisme. In hun zuivere vorm treffen we kapitalisme noch socialisme aan bij de feitelijke inrichting van economieën. Steeds is sprake van een mengvorm waarbij in het ene land de sturing via het marktmechanisme en in het andere die via het budgetmechanisme voorop staat. In de jaren negentig is de betekenis van sturing via het marktmechanisme belangrijk toegenomen. Niet alleen in landen waar het al een hoofdrol vervulde maar ook in landen die tot dan een bureaucratisch budgetmechanisme kenden zoals China en de voormalige Sovjet Unie.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (3 januari 2000 / web@nrc.nl)