Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Neo-socialisten

De Klassiek-socialisten zagen het budgetmechanisme als het geschikte instrument om de allocatie van de productiemiddelen te organiseren. In zijn democratische gedaante gaat het dan om allocatie van de middelen via parlementaire besluitvorming . Neo-socialisten erkennen een aantal tekortkomingen van overheidsproductie. Daarnaast erkennen zij de betekenis van het marktmechanisme als allocatie-instrument. Maar zij hebben ook oog voor de tekortkomingen van de markt. Zij wijzen bijvoorbeeld op de scheve verdeling van inkomen en vermogen die ontstaat als men de markt zijn gang laat gaan.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (15 FEBRUARI 1997 / web@nrc.nl)